Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Storbritanniens regering drar in pengar till palestinsk utbildning

Arik Agassi, forskningsledare vid IMPACT-se, visar några av de palestinska skolböckerna som uppmuntrar jihad och motarbetar fred. (Foto: IMPACT-se)

Nedskärningarna av bidragen följer på reaktioner i regeringen på EU:s rapport om hets, antisemitism och uppmuntran till martyrskap som finns i palestinska läroböcker.

Den brittiska regeringen tillkännagav på torsdagen att den har slutat skicka pengar direkt till palestinsk utbildning. Avslöjandena gjordes av den icke-statliga organisationen IMPACT-se.

Tillkännagivandet kommer efter en rapport från EU om innehållet i palestinska läroböcker, som visade sig innehålla exempel på antisemitism och uppmuntring att begå terrordåd och bli martyr

Medlemmar av den brittiska regeringen hade uttryckt oro över EU:s rapport om att palestinska läroböcker var fulla av hets

Storbritannien har spenderat omkring 137 miljoner USD de senaste fem åren för att betala palestinska arbetare som är ansvariga för innehållet i dessa läroböcker, enligt IMPACT-se.Storbritanniens finansiering till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern (UNRWA), som driver skolorna med dessa läroböcker, kommer att fortsätta som vanligt.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem