Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Upprop för att stoppa spridningen av ‘Qui?’ -rörelsen I Frankrike

Antisemitism finns i många skepnader och i många länder.

Combat Antisemitism Movement (CAM) varnar för ny antisemitisk trend som vinner terräng över hela Frankrike.

Den snabba spridningen av “Qui?” rörelsen i Frankrike den gångna sommaren är ett extremt oroande fenomen som övervakas av CAM på grund av det omedelbara hotet som det utgör för franska judars säkerhet.

I en tv-intervju i juni med den pensionerade franske generalen Dominique Delawarde hänvisade generalen till gamla antisemitiska konspirationsteorier. Därefter har fenomenet spridit sig i oroväckande takt.  General Delawarde pekade under intervjun ut “anonyma” grupper med oproportionerligt mycket makt som styr media med den retoriska frågan “Qui?” det vill säga “Vem?”. Det har blivit namnet på rörelsen som vill få allmänheten att uppmärksamma det “uppenbara”, nämligen att judar och anhängare av Israel kontrollerar media.

Strax efter Delawardes intervju, började skyltar med ordet “Qui?” dyka upp vid landsomfattande sammankomster. Dessutom har demoniseringen av franska judiska läkare intensifierats under sommaren.

Antisemitiska konspirationsteorier

Trivialisering av Förintelsen har setts över hela världen under pandemin, med nazistiska gula Davidstjärnor som en protestsymbol mot pandemirelaterade folkhälsoåtgärder. Sprider anhängare av “Qui?”-rörelsen från båda ytterligheterna konspirationsteorier som skyller judar för pandemin, för folkhälsoåtgärder och för COVID-19-vacciner. Anhängarna kommer från båda ytterligheterna i fransk politik.

Sådana anklagelser är inget nytt. Genom historien har konspirationsteorier om judisk kontroll eldat på antisemitiska rörelser med dödliga resultat. Särskilt chockerande var det franska förnekandet av det förfärliga antisemitiska mordet på den gamla franska judiska kvinnan Sarah Halimi, som väckte global avsky. Det är även chockerande att sådana uttalanden som gjordes av Delwarde, kan göras i fransk statlig Tv, utan nämnvärda konsekvenser.

Hot mot franska judiska läkare

Den offentliga uppvisningen av en sådan antisemitism i Frankrike har föranlett den franska åklagarnas beslut att öppna åtal hat för hets mot folkgrupp mot dem som har visat ”Qui?” emblem offentligt. Potentialen för denna rörelse att skada medlemmar i Frankrikes judiska samhälle är uppenbar. Hot mot franska judiska läkare och flera fall av vandalism med både nazistiska symboler och “Qui?” har redan rapporterats. Att detta sker i en tid av kraftig stegring av antisemitism, hat och diskriminering är mycket oroande.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem