Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Försvarsminister Gallants plan om framtidens Gaza

Yoav Gallant, Israels försvarsminister. Fotograferad här i Knesset den 22 mars. (Foto: Flash90)
Palestinierna på Gazaremsan ska ha ett civilt styre med en global insatsstyrka, utan inblandning av Västbankens myndighet.

Försvarsminister Yoav Gallant presenterade på torsdagen sin egen plan för hur Gazaremsan ska administreras, men det är ingen officiell politik. Han uppmanar USA, Egypten, moderata arabländer och Europa att leda rehabiliteringen av Gazaremsan.

Gallant sa till samlade journalister att planens förutsättning att Hamas inte längre har kontroll över Gaza och inte utgör ett säkerhetshot mot Israel samt att Israel behåller militär kontrollen av marken och gränsen.

Försvarsministerns plan, som redan har presenterats för den amerikanska administrationen och diskuterats med andra allierade, har fyra “pelare”:

1 Israel kommer att tillhandahålla information till de civila operatörerna på Gazaremsan och ansvara för att inspektera alla inkommande varor. 

2 En multinationell arbetsgrupp, ledd av USA i partnerskap med europeiska och moderata arabiska nationer, ska ansvara för att sköta civila angelägenheter och den ekonomiska återuppbyggnaden av remsan. 

3  Egypten ska ta ansvar för den civila gränsövergången till Gazaremsan, i samordning med Israel. 

4 Nuvarande administrativa mekanismer ska behållas, förutsatt att tjänstemännen inte är knutna till Hamas. Lokala myndigheter som för närvarande hanterar avlopp, elektricitet, vatten och distribution av humanitärt bistånd kommer att fortsätta att arbeta i samarbete med den multinationella arbetsgruppen.

Nuvarande PA inte aktuell

Uppdelningen i lokala regeringsområden ska baseras på klaner, regeringstjänstemän och akademiker som bor i Gazas städer. 

Gallant underströk den palestinska myndigheten (PA) inte kommer att ingå, eftersom den inte har genomgått nödvändiga reformer.

Även premiärminister Netanyahu har insisterat på att PA, i sin nuvarande form under ledning av president Mahmud Abbas, inte kan ta över Gaza efter kriget. 

De allierade som anlitats för den multinationella insatsstyrkan har dock gjort klart att deras stöd för återuppbyggnaden av Gaza är villkorat av att PA är det styrande organ som ska återförena Gazaremsan med Västbanken och att en tvåstatslösning är slutmålet.

Ingen får återvända förrän gisslan är fria

Gallant sa också att invånare på norra Gazaremmsan inte kommer att tillåtas återvända till förrän alla gisslan som hållits av terrorister i Gaza har återlämnats.

 Man tror att 132 gisslan som kidnappades av Hamas den 7 oktober finns kvar i Gaza – inte alla vid liv – efter att 105 civila släppts från Hamas fångenskap under en veckolång vapenvila i slutet av november. Fyra gisslan släpptes innan dess, och en räddades av trupper. Åtta gisslans kroppar har också återfunnits och tre gisslan dödades av misstag av militären. Israels försvarsstyrka har bekräftat dödsfallen för 25 av dem som fortfarande hålls av Hamas.

Det finns inga planer på en återockupation eller vidarebosättning av Gaza efter att krigets mål har uppnåtts.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem