Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Varför är Israels ockupation laglig, men inte Rysslands?

Sexdagarskriget 1967 då Israel anfölls från alla håll. (Foto embassies.gov.il)
Om man känner till internationella regler och förloppet som ledde fram till återskapandet av en judisk stat på det judiska folkets historiska mark – då förstår man att ”ockupationen” är helt legal – och att det egentligen inte heller är en ockupation.

Ukraina grundades som Kievriket på 800-talet, men hamnade under flera andra regimers kontroll. 1922 blev det en delrepublik i Sovjetunionen, men 1991 blev Ukraina självständigt igen. Gränserna blev de samma som delrepublikens i enlighet med den internationella doktrinen Uti Possidetis Juris, dvs att en ny stat får den senaste legala entitetens gräns.

Israels legala och historiska mark

Både Israel och Ukraina har återbildats på dess historiska mark, som varit besatt av främmande makt. Ofta har det rört sig om avlägsna stormakter som inte haft historisk anknytning. Det legala beslutet som togs av Nationernas Förbund 1922 att återskapa det judiska folkets stat i området runt Jerusalem, ledde till att Israels självständighet utropades den 14 maj 1948.

Ryssland ställde under Putin krav på att Ukraina skulle införlivas i Ryssland och ockuperade därför Krimhalvön 2016 och i februari 2022 ytterligare stora delar av östra Ukraina. Detta skedde mot internationell rätt i ett anfallskrig, samtidigt som Ryssland var ordförande i FN:s säkerhetsråd, som stiftar internationell lag. Efter ockupationen annekterade Ryssland de ockuperade områdena som tecken på att de ska vara ryska för evigt.

Jordanien anföll Israel, tillsammans med arabiska arméer från bland annat Egypten, för att förinta den nybildade judiska staten. Det misslyckades, men istället ockuperade Jordanien Judéen och Samarien, medan Egypten ockuperade Gazaremsan. Jordanien annekterade snart Judéen och Samarien och ändrade namnet till Västbanken, som tecken på att de skulle vara jordanska för evigt. Den mest heliga platsen för judendomen, Tempelberget, stängdes för judar och inga levande judar tilläts i det annekterade området.

Anfallskrig är illegala

Både den ryska och den jordanska ockupationen och annekteringen var olagliga, eftersom den bröt mot den internationella lagen om att anfallskrig för att vinna mark är olaglig.

Ukraina lyckades i en motoffensiv under hösten 2022 återvinna stora delar av ockuperad mark. Inget internationellt organ eller någon seriös stat påstår då att Ukraina ockuperar sin egen, lagliga mark. Ukraina återtar sitt land från en illegal ockupant.

Israel återtog i ett försvarskrig

Israel gjorde inget för att återta Judéen och Samarien, men Egyptens ledare Nasser förklarade krig 1967 och även Jordanien och Syrien var delaktiga i anfallskriget mot Israel. Israels försvarskrig ledde till att Judéen och Samarien återtogs från Jordanien och Gazaremsan återtogs från Egypten.

Får Israel och Ukraina samma stöd?

Trots detta legala återtagande av illegalt ockuperad mark, vägrade arabstaterna att skriva ett fredsavtal och använde termen ”ockupation” mot Israel. Nästan alla världens länder har accepterat denna förvanskning av legal rätt och historiebeskrivning. Hur troligt är det att Sverige, EU och FN kommer att beskriva Ukrainas återerövrande i ett försvarskrig som en illegal ockupation av Donetsk och Luhansk?

Kan Ukraina ge Krim till Ryssland?

Israel har bara annekterat östra Jerusalem och Golan, eftersom detta är absolut nödvändigt för att förhindra nya anfall mot Israels hjärta.

Den lagliga ockupation – som endast är ett återtagande av Judéen och Samarien – fortsätter för att PLO vägrar fred med Israel. De vägrar acceptera en judisk stat. Araberna har redan fått Gaza utan eftergifter och erbjudits i princip hela Västbanken i utbyte mot fred.

Endast Israel kan ge en del av sitt land till någon annan. Och bara Ukraina kan ge Ryssland Krim, Donetsk och Luhansk. Kommer  Ukraina att erbjuda Ryssland dessa områden i utbyte mot fred? Eller litar ukrainarna inte på Putins Ryssland?

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem