Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Är Fatah ett moderat alternativ till Hamas?

Mahmoud Abbas. (Foto Olivier Pacteu, flickr)

Den undersökande nyhetssiten Israel behind the news belyste frågeställningen den 26 maj 2021.

Terrorstämplade Hamas startade Gazakriget 2021 på tre sätt. Upplopp på Tempelberget med det gamla kampropet ”al-Aqsamoskén är i fara”. Kraveller i Sheik Jarrah med kravet på att domstolsbeslut om fastigheter i Jerusalem inte skall gälla palestinier. Slutligen genomförde Hamas ett massivt raketanfall mot Israel. I förhållande till detta framstår Fatah som en mycket mer moderat palestinsk organisation. Är det så?

Utplåna genom att “återvända”?

President Mahmoud Abbas har uppgetts acceptera Israels existens, åtminstone inom 1949 års vapenstilleståndslinjer, medan Hamas vill dödad eller driva ut alla judar från Israel. Det har dock inte tydligt framgått om Abbas och Fatah accepterar Israel som en judisk stat, eller om man genom kravet på ”återvändande” av miljoner palestinaarabiska ättlingar skulle utplåna den judiska identiteten, till förmån för en muslimsk stat.

Abbas retorik skärps

För att inte framstå som vek, jämfört med Hamas, har dock Abbas nu skärpt sina verbala angrepp mot Israel. Han använder de statskontrollerade radio- och Tv-stationerna för att delegitimera Israel och uppmuntra till våldsanvändning inne i Israel.

Abbas fördömer inte Hamas terror

Abbas har aldrig fördömt, eller ens kritiserat, de mot civila riktade raket- och granatanfallen som Hamas utfört. Däremot var han kritisk mot Israel, när precisionsbombningarna mot Hamas terrorceller resulterade i civila dödsoffer. Att Genèvekonventionen förbjuder Hamas att medvetet skjuta mot civila mål i skydd av egna civila, bryr sig inte Fatah om. Inte heller bryr sig Fatah om att Israel enlig Genèvekonventionen har både rätt, och skyldighet, att slå ut terrorceller som skjuter mot civila israeler, trots civila palestinier i Hamas närhet drabbas.

Krigsbrott gäller inte Hamas

När Abbas säger att ”Dödandet av barn och gamla människor är statsterrorism”, talar han inte om israeler som drabbas av Hamas. Han blundar också helt för Israels legala rätt och skyldighet att försvara sin befolkning från 4 350 raketer avfyrade från en terrororganisation. Abbas gör vitt till svart när han fortsätter ”Detta är krigsbrott som straffas med internationell lag, och vi kommer inte ta lätt på uppgiften att förfölja de kriminella och föra dem till de internationella domstolarna”.

Denna form av antisemitism, att internationella konventioner inte gäller för Israel, på samma sätt som de gäller för andra stater, och för terrororganisationer, har allt för många andra länder stämt in i.

Uppvigling med “The Occupation”

Trots att Abbas, precis som Yasser Arafat, accepterat Osloavtalen om normalisering och förbud mot uppvigling till våld och delegitimering av den andra parten, fortsatte Abbas att kalla Israel för ”The Occupation”. När Abbas påstod att ”The Occupation” attackerar vårt folk i Jerusalem och ”inside The Occupation”, ledde detta till ett inbördeslikt krigstillstånd, där israelarabiska folkmängder attackerade och dödade flera judar och brände synagogor.

Palestinska statliga medier hetsar till upplopp

De palestinska statliga medierna VOP radio och PGC TV upprepade gång på gång under två veckor de israeliska araberna att ”ge er ut för att försvara Lod”. Denna ort med många arabiska israeler var, precis som bland annat Jaffa, Ramle Haifa och Akko utsatta för arabiska upplopp under Gazakriget 2021.

När en av de araber som angrep försvarslösa judar dödades, sände den palestinska statsmedian PBC TV begravningen och proklamerade att han var ”en martyr för Jerusalem” och ”en modig martyr”.

Fatah bryter Osloavtalen

Denna uppvigling bryter Osloavtalen och omöjliggör en fred för en hel generation framöver. Avsikten är helt enkelt att begrava den palestinska delen av Osloavtalen. Man anser att man fått med sig de flesta stater mot Israel, och kan utradera Israel med hjälp av andra stater. Avtal behövs inte längre, menar man.

Kopplingen stormuftin, Arafat och Abbas

Abbas och Fatahs helt falska påstående att de muslimska heliga platserna I Jerusalem skulle vara i fara, är precis de samma som Abbas föregångare nazistvännen stormuftin Haj Amin al-Husayni och Yasser Arafat använt för att starta pogromer mot judar t ex 1920, 1921, 1929, 1936–39, 1987-88, 1996, 2001.

FN i stället för Osloavtal

Nyligen återgick Abbas på PBC TV och VOP radio till tiden före Osloavtalen 1993 genom att kräva att “flyktingsaken” (qadiyyat al-lajiyeen) måste lösas enligt FN:s generalförsamlings resolution 194 från 1948. Denna icke bindande resolution ansåg att “de flyktingar som önskar återvända till sina hem och leva i fred med sina grannarskall tillåtas göra detta så snart som praktiskt möjligt.”

Problemen med resolution 194

Problemen med detta uttalande är flera. Det samma gäller inte för de betydligt fler, cirka en miljon, judiska flyktingar från arabiska länder som flytt efter 1948. Senast i maj 2021 såg vi att varken Fatah eller många israelaraber vill leva i fred med judarna. Slutligen vet vi att det bara finns högst 30 000, troligen endast 10 000 araber kvar i livet som lämnat Israel 1948. Men Abbas vill att alla 6 miljoner ättlingar ska få invandra till Israel.

Problemen med Abbas och Fatah

Det väsentligaste problemet med Abbas uttalanden och kamp mot Hamas om palestiniernas gunst är emellertid att Abbas lämnar det grundläggande i alla fredsavtal – att fred skapas i samtal och överenskommelser direkt mellan parterna.

Nej, Abbas är tyvärr ingen fredlig kraft som kan sluta fred med Israel. Han uppviglar folket till våld, men hade bara stöd av 14% av de röstberättigade i det val i juni 2021 han åter ställde in, 16 år efter det senaste valet.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem