Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

De tre faserna i kriget mellan Israel och Hamasregimen i Gaza

Försvarsminister Yoav Gallant, mitten, talar vid ett möte i Knessets utrikes- och försvarsutskott i Tel Aviv den 20 oktober 2023. (Elad Malka/Försvarsdepartementet)
Försvarsminister Gallant säger att Israel för närvarande endast är i den första av tre förväntade faser av kriget mot Hamas.

Försvarsminister Yoav Gallant lade vid ett möte med Knessets utrikes- och försvarskommitté i Tel Aviv på fredagen fram Israels mål i sitt krig mot Hamas på Gazaremsan.  Krigets mål är att eliminera Hamas genom att förstöra dess militära och statliga kapacitet. 

Dessutom är ett yttersta mål att ta bort allt ansvar Israel har över Gaza genom att skapa en ny “säkerhetsregim” i remsan. Efter att terrorgruppen har förstörts, kommer det att finnas en ny “säkerhetsverklighet” i territoriet.

Första fasen: luftangrepp följt av markmanöver

“Vi är i den första fasen, där en militär kampanj äger rum med [luftangrepp] och senare med en [mark]manöver i syfte att förstöra agenter och skada infrastruktur för att besegra och förstöra Hamas,” sa Gallant.

Andra fasen: lågintensiva strider

Han sa att den andra fasen kommer att vara fortsatta strider, men med en lägre intensitet.  Trupperna arbetar då för att “eliminera motståndsfickor.”

 Tredje fasen: avlägsnande av Israels ansvar

Det tredje steget kommer att vara skapandet av en ny säkerhetsregim på Gazaremsan, där Israels ansvar för det dagliga livet i Gazaremsan avlägsnas. I stället ska det skapas en ny säkerhetsverklighet för Israels medborgare och invånarna på [området kring Gaza], sade han. 

Denna strategi tydliggör de grova dragen för hur den israeliska regeringen ska undvika att fastna i en ny långvarig återockupation av remsan, samtidigt som man säkerställer att den palestinska enklaven inte längre styrs av Hamas terrorgrupp och inte längre utgör ett hot.

Ge oss möjligheten att vara Israels röst i Sverige !

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem