Här testas en uppgraderad och förbättrad version av Iron Dome i januari 2020. (Foto: Israeliska försvarsdepartementet)

Filosofiprofessor: Att förvägra Israel rätten till självförsvar är ”perverst judehat”

Professor Jens Saugstad vid Universitetet i Oslo varnar för vad vi riskerar “om demoniseringen av Israel får ytterligare fotfäste i den allmänna opinionen”.

Nytt fokus för judefientlighet

Konflikten mellan Israel och palestinierna är ett nytt fokus för judefientlighet, skrev professor Torkel Brekke i Aftenposten den 3 juli 2021. Bidrar antisionismen och den ensidiga anti-israelismen som regelbundet uttrycks långt på vänsterkanten i den norska offentligheten, till att göra antisemitismen mer rumsren? frågade han avslutningsvis.

Den 19 juli följde Jens Saugstad, professor i filosofi vid Universitetet i Oslo, upp frågan med inlägget ”Norges nya judehat” i tidningen Klassekampen.

Saugstad kritiserar Lars Gule och Torstein Dahle för att ha avvisat Israels rätt till att försvara sina medborgare.

“Som alla stater har Israel en ovillkorlig skyldighet att skydda icke-stridande medborgare från angrepp riktade mot dem som mål. Skyldigheten härrör från medborgarnas grundläggande rätt till liv och hälsa och deras rätt till statligt skydd av dessa rättigheter, och den upphör inte om deras stat skulle ha gjort orätt mot andra medborgare eller människor som inte är medborgare i denna staten. För att kunna fullgöra denna ovillkorliga plikt, måste en stat naturligtvis också ha rätt att försvara sig mot angrepp på sina egna medborgares mänskliga rättigheter.

Det råder ingen tvekan om att Hamas medvetet riktade sitt raketregn mot civila mål i Israel, vilket Hamas internationella talesman medgav i en intervju med Dagsrevyen den 25 maj. Han tycktes mena att Israel gjorde detsamma och att det legitimerade Hamas brott mot krigsetik och internationell lag. Men även om man skulle acceptera det diskutabla påståendet att Israel riktade sina raketer mot civila mål i Gaza (i motsats till militära mål som resulterade i civila olyckor), ger det inte Hamas rätt att mörda icke-stridande israeliska medborgare (som också inkluderar soldater som inte deltar i krigshandlingar). Genom att göra icke-stridande israeliska medborgare till det avsedda målet för sina raketattacker, kränker Hamas dessa människors mänskliga rättigheter.

Eftersom Israels rätt att försvara sig mot de mördande raketattackerna är en logisk följd av de israeliska medborgarnas rätt till liv, hälsa och statligt skydd kan vi dra följande slutsats: Om det var osant att Israel har rätt att försvara sin egen civila befolkning mot Hamas raketattacker, måste det nödvändigtvis också vara osant att den civila befolkningen i Israel har rätt till liv, hälsa och statligt skydd. Eftersom detta är mänskliga rättigheter och det avsedda målet för Hamas raketattacker är judar, blir den ohyggliga slutsatsen att judar saknar moralisk och juridisk status som människor.

Jag säger inte att palestinska aktivister som Gule och Dahle är för ett sådant perverst hat mot judar, men det är den logiska följden av deras förnekande att Israel har rätt att försvara sig. Resonemanget kan fungera som en väckarklocka och en skrämmande varning för vad vi riskerar om demoniseringen av Israel får ytterligare fotfäste i den allmänna opinionen. “

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram