Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

– Hamas siffror på antalet döda är förfalskade

Professor i statistik och datavetenskap vid University of Pennsylvania Abraham Wayner. (Skärmdump från Youtube)
En professor i statistik säger att Hamas har hittat på siffrorna när de påstår att 70 % av de dödade på Gazaremsan har varit kvinnor och barn.

Enligt de Hamas-kontrollerade hälsomyndigheterna på Gazaremsan har över 30 000 palestinier mist livet sedan den israeliska militära operationen mot Hamas inleddes. Enligt Hamas är 70 procent av de dödade kvinnor och barn. 

Nu har Abraham Wyner, professor i statistik och datavetenskap vid University of Pennsylvania, gjort en grundlig genomgång av siffrorna. Han tvivlar inte på att de är förfalskade. I en analys publicerad i tidningen Tablet säger han att siffrorna åtminstone har ändrats, men att de också kan vara helt förfalskade. 

Nästan lika många dödsfall varje dag

En av sakerna som Wyner har lagt märke till med siffrorna om antalet dödade, är att de ökar med plus minus 270 personer om dagen, med 15 % variation.

– Det borde ha funnits dagar då dubbelt så många människor som genomsnittet dödades, eller att det fanns dagar då färre dödades, förklarar han. 

Professorn menar att det är statistiskt omöjligt att antalet döda följer en statisk linje, vilket siffrorna från hälsomyndigheterna i Gazaremsan gör.

– Ritar man en graf över antalet döda efter datum, så ser man att man får en linje som är nästan helt linjär, säger han. 

Att dubbelkolla siffrorna från Hamas är omöjligt på grund av bristen på oberoende källor. Hamas är den enda informationskällan.

Fullständig brist på korrelation mellan kvinnor och barn

En annan sak som professorn har lagt märke till i sin genomgång av siffrorna är att variationen i antalet döda kvinnor och barn borde följas åt.

– De dagar då många kvinnliga dödsfall rapporteras är det troligt att det borde finnas ett stort antal döda barn också. Medan de dagar då få kvinnliga dödsfall rapporteras bör det också vara få barn som rapporteras dödade, förklarar han.

Men siffrorna från Hamas visar däremot en fullständig brist på korrelation mellan kvinnor och barn. Professorn menar att detta är ett tydligt tecken på förfalskning.

Inget samband mellan antalet dödade kvinnor och övriga

Ett annat bevis han har hittat i sin genomgång av siffrorna är att det inte finns någon korrelation mellan antalet döda kvinnor och män eller barn. Siffrorna mellan män och kvinnor har ett negativt samband . Han menar att detta är ytterligare ett viktigt bevis på att siffrorna är förfalskade.

Professorn tror inte heller att det handlar om felrapportering. Han pekar på det faktum att under loppet av tre dagar rapporterades nästan inga manliga dödsfall, vilket tyder på ett fel i rapporteringen. Men om det hade blivit fel i rapporteringen hade antalet kvinnor legat runt det normala. De dagar då knappt några manliga dödsfall registrerades, registrerades ett skyhögt antal dödade kvinnor.

– Även om man inte kan slå fast det, så tyder det åtminstone på att processen att rapporterade dödsfall inte är kopplad till verkligheten, säger han.

“rapporterade dödsfall inte är kopplad till verkligheten”

Hamas har förutbestämt antalet dödsfall och andelen kvinnor och barn

Professorn menar att Hamas i förväg har bestämt hur många dagliga dödsfall de ska rapportera – oavsett hur många som faktiskt dödas. Dessutom har man på förhand bestämt sig för att rapportera att 70 % av de dödade är kvinnor och barn.

– Därefter har de fyllt i antalet dödade män i förhållande till det förutbestämda antalet. Det förklarar uppgifterna jag har observerat, säger han.

Han påpekar också att Hamas har erkänt att 6 000 av dess krigare har dödats. Om man kombinerar den siffran med det totala antalet dödade, så utgör antalet Hamas-terrorister 20 % av det totala antalet dödade – medan 70 % enligt uppgift är kvinnor och barn.

Har knappt några icke-stridande män ödats?

Det skulle innebära att knappt några icke-stridande män dödats i samband med kriget, om man får tro siffrorna från Hamas. För en professor i statistik och datavetenskap får det alla varningslampor att blinka – siffrorna är förfalskade.

Det finns heller ingen anledning att tro att siffran från Hamas på 6 000 dödade stridande inte är särskilt överdriven. Israel tror att minst 13 000 Hamas-terrorister har dödats i striderna. Detta gör påståendet att 70 % av de dödade är kvinnor och barn ännu mer osannolikt.

– Det är möjligt att vi aldrig kommer att få veta sanningen, men det totala antalet civila offer är troligtvis extremt överdrivet, säger professorn.

Wyners artikel har också fått kritik, bland annat för att han har baserat sig på ett 15 dagars urval av kriget och inte en längre tidsram. Wyner har påpekat att det var först under denna 15-dagarsperiod som Hamas släppte detaljerade siffror som skiljde på antalet kvinnor, män och barn.

 

Statistikproffessor Wayner på University of Pennsylania. (Skärmbump Youtube)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem