Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Hizbollahs attacker från Libanon eskalerar

Terrorgruppen Hizbollah, som agerar som Irans medhjälpare i Libanon och Syrien, har sannolikt över 100 000 raketer riktade mot Israel. (Foto IDF)
Minst 34 raketer avfyrades av Hizbollah från Libanon mot den israeliska staden Kiryat Shmona idag.

Sirener ljöd upprepade gånger i norra Israel på onsdagen när raketer avfyrades från Libanon mot kustnära Rosh Hanikra och staden Kiryat Shmona i en kraftig upptrappning av våldet längs Israels norra gräns.

Inga skadade rapporterades i attackerna, som enligt uppgift markerade de mest intensiva salvorna mot norra Israel sedan kriget startade den 7 oktober. Israel svarade på attackerna med flyganfall i södra Libanon.

Angreppen kom efter attacker som dödade en Hizbollah-medlem samt hans bror och svägerska, och dödandet av en iransk general i Syrien. 

Minst nio av raketerna sades ha fångats upp av Iron Dome-luftförsvarssystemet, med flera andra föll i öppna områden.

Sex av raketerna mot staden Kiryat Shmona föll inne staden och orsakade skador på bostadshus och infrastruktur.

Staden, som normalt är hem för över 20 000 människor, har till stor del evakuerats, tillsammans med andra städer nära Israels norra gräns, på grund av nästan dagliga raket-, missil- och drönsattacker från.

Vid ett besök i norra kommandots högkvarter på onsdagen sa IDF:s stabschef generallöjtnant Herzi Halevi att militären är “på en mycket hög nivå av beredskap” på grund av de eskalerande Hizbollah-attackerna. 

Som svar på den kraftiga elden från södra Libanon slog israeliska stridsflyg mot startplatsen för drönarattacken, såväl som andra mål nära gränsen.

Israeliskt svar där Hizbollahs posteringar i Libanon bombas. (Screenshot från IDF-video)

Tillsammans med allierade palestinska grupper längs gränsen till Libanon har Hizbollah sagt att de utför attacker mot Israel för att visa stöd för folket i Gaza.

Evakuerade ber Biden att stödja israelisk militäroperation om Libanon inte tyglar Hizbollah

Representanter för evakuerade från norra Israel skrev i onsdags ett brev där de uppmanade Biden-administrationen att stödja en israelisk militär operation för att driva Hizbollah och andra terrorgrupper bort från den libanesiska gränsen.  

Eftersom diplomatiska medel varit ineffektiva för att hålla området säkert krävs militära åtgärder, menar man.

Lobby 1701

Lobby 1701, som är uppkallad efter FN:s säkerhetsråds resolutionen 1701 som avslutade andra Libanonkriget 2006, representerar de cirka 60 000 fördrivna invånarna i norra Israel. De skrev till Biden att de “hemska bilderna från den 7 oktober” borde vara en varningsklocka för vad som skulle kunna ske i norr, om åtgärder inte vidtas, med hänvisning till Hamas massaker i södra Israel.

”Sedan den 7 oktober har Hizbollah satt stopp för vårt dagliga liv här i norra Israel. På grund av deras dagliga missiler och (drönar)-attacker som riktar sig mot våra hem och samhällen, och hotet från många fler, tvingades vi ovilligt att evakuera”, stod det i brevet till USA:s president Joe Biden.

De dagliga skottväxlingarna på gränsen mellan Israel och Libanon sedan den 7 oktober, har väckt rädsla för ett större krig.

UNSCR 18701

FN:s säkerhetsråds resolution 1701 krävde ett avlägsnande av all annan beväpnad personal söder om Libanons Litaniflod, än UNIFIL:s FN-styrka och den libanesiska armén och de statliga säkerhetsstyrkorna. Men terrorgruppen Hizbollah har förskansat sig i decennier över stora delar av södra Libanon, där det åtnjuter starkt stöd och regelbundet har avfyrat raketer mot Israel, medan Beirut inte gör något för att tygla gruppen.

“I 17 år har vi varit tvungna att bevittna hur ineffektiv UNSCR 1701 är i verkligheten. Hizbollah agerade aldrig i enlighet med resolutionen och etablerade öppet militära posteringar vid gränsen – metrar från våra hem. Samtidigt har UNIFIL skapat en falsk känsla av säkerhet, samtidigt som Hizbollah har kunnat rusta upp, förbereda och planera sin invasion i Israel”, stod det i brevet.

Gruppen tillade: “Om Libanon inte kan efterleva UNSCR 1701 korrekt i den utsträckning som vi förtjänar och kräver, för att skapa en grundläggande känsla av säkerhet, kommer vi obevekligt att pressa vår regering att lösa detta problem med militära medel, och vi ber er om ert fullständiga stöd. Det här är inte ett hot och inte heller en varning.”

Situationen de befinner sig i är oacceptabel för alla länder och Washington måste förstå att ingen av invånarna kan återvända hem så länge som terrorgrupper finns kvar på gränsen.

Nio soldater skadades vid räddningsaktion

Nio IDF-soldater skadades, varav en allvarligt, i en pansarvärnsrobotattack i norra Israel på tisdagen, när de evakuerade en åttioåring som skadats måttligt i en tidigare Hizbollah-attack mot St. Marys grekisk-ortodoxa kyrka i Iqrit. Kyrkan ligger i den närliggande avfolkade palestinska kristna byn nära Shomera.

När trupper anlände till platsen för att evakuera den sårade mannen avfyrade Hizbollah ytterligare missiler och skadade de nio soldaterna, varav en allvarligt.

St. Marys grekisk-ortodoxa kyrka i Irqit, norra Israel (Foto: Avishai Teicher, Wikipedia, Creative Commons)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem