Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Idag fick palestinska terrorister 4 miljoner kronor

Dina skattepengar finansierar terrorhandlingar mot civila som belönas rikligt av de palestinska ledarna. Accepterar du det?

Lön till dömda terrorister

Den palestinska självstyrande myndighetetens (PA:s) budget för 2019 är på ungefär 50 miljarder kronor. Av detta har man avsatt 3,5 miljarder kr som lön till de terrordömda palestinierna som sitter i, eller blir frisläppta från, israeliska fängelser. Även bidrag till deras familjer ingår. De allra flesta av dem har begått eller planerat terrorhandlingar. 

3,5 miljarder kronor på ett år motsvarar nästan 10 miljoner kr varje dag. Också imorgon ger PA 10 miljoner kronor i belöning till terrorister. Och i övermorgon…

Terroristernas familjer får också betalt

Terroristernas familjer får fem gånger mer än den dömde, enligt Avi Dichter, ordf i Knessets utskott för försvarsfrågor. Summan ökar om terroristerna är israeliska medborgare eller bor i Jerusalem. Bland ”martyrerna” finns ett antal självmordsbombare och personer som dött då de genomfört terrorangrepp mot israeliska civila.

Svenskt bistånd finansierar terror

Totalt utgör palestiniernas belöningssystem för terror omkring 7% av myndighetens totala budget. Detta är 30% av det utländska biståndet. Det är inte möjligt att hävda att svenska skattepengar inte går till terroristlöner. PA:s viktigaste redskap är terror.

Högavlönat terroristjobb

En palestinsk lag slår fast att alla dömda terrorister skall få lön varje månad under fängelsetiden och högre lön än statsanställda efter frigivningen. De kan också belönas med gratis utbildning och sjukvård, något som inte laglydiga medborgare får. Ju längre en palestinier sitter fängslad, desto högre lön och bättre jobb får personen rätt till. Med andra ord: ju värre våldsbrott och dödligare terror – desto större belöning.

Uppvigling till terror

Svenskt bistånd finansierar även de myndighetsstyrda medierna som eggar folk till våld och terror. En återkommande kampsång som uppmuntrar till att skära upp fiendens lungor sänds i palestinsk TV gång på gång.

“Överallt där du finner en israel, hugg av honom huvudet!”

Sultan Abu Al-Einein, Mahmoud Abbas rådgivare, juni 2016

Samtidigt visade tyvärr en opinionsmätning 2016 att majoriteten av palestinierna stödde terrorangrepp mot israeler.

Så reagerar palestinska organisationer på kraven att inte belöna dömda terrorister

Över etthundra palestinska civila organisationer vägrade söka bidrag från Europeiska Unionen, sedan EU insisterat på att dessa pengar inte skulle gå till terrororganisationer, rapporterade the Algemeiner.

Enligt Boycott Divest Sanction (BDS) organisationen Al-Haq´s direktör krävde dessa drygt 100 organisationer ”att inkludera förhållanden som bestämmer att vi inte behöver acceptera listan över kriterier med hänseende till terroristgrupper”.

 Terrorgrupperna sa de var vanliga politiska partier.

I en rapport från Strategic Affairs Ministry och NGO Monitor har man sedan några år kartlagt de nära banden mellan civila palestinska organisationer och terrorgrupper såsom PFLP och Hamas.

Rapporten som heter ”Terrorister i kostym” har visat hur civila, palestinska organisationer söker medel via EU, men endast agerar som mellanhänder för terrorism.

Organisationernas generalsekreterare Mustafa Barghouti har protesterat mot beslutet och meddelat att man i protest inte kommer söka några medel.

Israel har under senare tid kvarhållit skattemedel som motsvarar den summa som den Palestinska Myndigheten (PA) ger i lön till dömda terrorister. PA har i protest vägrat ta emot något alls, eftersom de anser sig ha rätt att ge ersättning till dem som dödat judar.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem