Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

IDF har gjort mer för att skydda civila än någon annan militär styrka i historien

Israeliska soldater i strid i Khan Yunis på södra Gazaremsan. (Foto: IDF)
Andelen civila offer på Gazaremsan är historiskt låg för modern urban krigföring.

“Det finns inga bevis för att Israel har utfört urskillningslösa bombningar eller riktat in sig på civila i Gaza. Inte en enda aktion”, skrev John Spencer för några dagar sedan. John Spencer är chef för Urban Warfare Studies vid Modern War Institute vid West Point, USA:s främsta militärakademi.

Måndagen den 25 mars utvecklade Spencer sina åsikter i en artikel i Newsweek. Här är en fri återgivning på svenska:

De israeliska försvarsstyrkorna (IDF) genomförde nyligen en operation på al-Shifa-sjukhuset på Gazaremsan för att utrota Hamas-terrorister, och vidtog återigen unika försiktighetsåtgärder för att skydda de oskyldiga när de gick in i anläggningen. Israeliska medier rapporterade att läkare följde med styrkorna för att hjälpa palestinska patienter om det behövdes. De rapporterades också bära med sig mat, vatten och medicinska förnödenheter till de civila i sjukhuskomplexet.

Inget av detta spelade naturligtvis någon roll för Israels kritiker, som omedelbart tog tillfället i akt. Kritikerna fördömde som vanligt inte Hamas för att de använder skyddade anläggningar, som sjukhus, för sin militära verksamhet. Inte heller nämnde de IDF:s ansträngningar för att minimera antalet civila offer.

I sin kritik bortser Israels motståndare från en anmärkningsvärd, historiskt ny standard som Israel har satt. Under min långa karriär som forskare och rådgivare till den amerikanska militären har jag aldrig sett en armé vidta sådana åtgärder för att skydda fiendens civilbefolkning, särskilt när man samtidigt bekämpar fienden i samma byggnader. Israel har vidtagit fler försiktighetsåtgärder för att förhindra att civila skadas än någon annan militär styrka i historien – mer än vad internationell rätt kräver och mer än vad USA gjorde i sina krig i Irak och Afghanistan.

”aldrig sett en armé vidta sådana åtgärder för att skydda fiendens civilbefolkning”

Det internationella samfundet, och i allt högre grad USA, erkänner knappt dessa åtgärder samtidigt som de upprepade gånger kritiserar IDF för att inte göra tillräckligt för att skydda civila – även när de konfronterar en hänsynslös terroristorganisation som håller sina medborgare som gisslan. Istället bör USA och dess allierade studera hur man kan använda IDF:s taktik för att skydda civila, trots det faktum att dessa militärer med största sannolikhet skulle vara extremt ovilliga att använda dessa tekniker på grund av hur det skulle missgynna dem i en strid med en urban terrorarmé som Hamas.

Den dominerande västerländska teorin om krigföring, kallad manöverkrigföring, syftar till att krossa en fiende moraliskt och fysiskt med överraskande, överväldigande kraft och hastighet, och slå mot de politiska och militära tyngdpunkterna så att fienden förstörs eller kapitulerar snabbt. Så var fallet vid invasionerna av Panama 1989, Afghanistan 2001, Irak 2003 och Rysslands misslyckade olagliga försök att inta Ukraina 2022. I alla dessa fall gavs ingen förvarning eller tid till att evakuera städer.

På många sätt har Israel inte kunnat följa detta etablerade recept, just för att förhindra civila offer. IDF har förvarnat för nästan alla förflyttningar i förväg, vilket gör det möjligt för civila att röra sig, och avstår nästan alltid från överraskningsmomentet. Detta har gjort det möjligt för Hamas att ompositionera sina högsta ledare (och den israeliska gisslan) efter behov bortom den täta urbana terrängen i Gaza och de kilometerlånga underjordiska tunnlar som de har byggt.

”avstår nästan alltid från överraskningsmomentet”

Hamaskrigare, som till skillnad från IDF inte bär uniform, har också passat på att beblanda sig med civilbefolkningen under evakueringen. Nettoeffekten är att Hamas lyckas med sin strategi att skapa palestinskt lidande och bilder av förstörelse för att bygga upp ett internationellt tryck på Israel att upphöra med sina operationer och därigenom säkra Hamas överlevnad.

Israel förvarnade, i vissa fall flera veckor i förväg, och bad civila att evakuera de stora stadsområdena i norra Gaza innan de inledde sin markoffensiv i höst. IDF rapporterade att de hade släppt över 7 miljoner flygblad, men de använde också annan teknik som aldrig använts någon annanstans i världen. Det bevittnade jag under en resa till Gaza och södra Israel nyligen.

” 7 miljoner flygblad … 70 000 direkta telefonsamtal … 13 miljoner SMS 15 miljoner röstmeddelanden … högtalare … militära kartor”

Israel har ringt över 70 000 direkta telefonsamtal, skickat över 13 miljoner SMS och lämnat över 15 miljoner förinspelade röstmeddelanden för att varna civila och att be dem lämna stridsområden. Meddelandena innehöll också information om var de civila skulle evakueras och vilken väg de skulle ta. IDF skickade ut drönare med högtalare och släppte ner gigantiska fallskärmshögtalare som började sända till civila att lämna stridsområden, när de slog i marken. De tillkännagav och verkställde dagligen pauser i alla operationer för att civila som är kvar i stridsområden ska kunna evakueras.

Dessa åtgärder var effektiva. Israel hann evakuera upp till 85 procent av stadsområdena i norra Gaza innan de hårdaste striderna började. Detta stämmer faktiskt överens med min forskning om urban krigföringshistoria som visar att oavsett insatser, stannar cirka 10 procent av befolkningen kvar.

”Israel hann evakuera upp till 85 procent av stadsområdena”

är kriget rasade började Israel släppa sina militära kartor till civila så att de kunde genomföra lokala evakueringar. Inte heller har detta någonsin tidigare gjorts i krig. Under mitt senaste besök i Khan Yunis på Gazaremsan, och IDF:s Civil Damage Mitigation Unit i södra Israel, observerade jag att armén började använda dessa kartor för att varje dag kommunicera var IDF skulle operera, så att civila i andra områden kunde hålla sig borta från fara.

Jag såg att IDF till och med spårade befolkningen i realtid ner till en radie av några kvarter med hjälp av drönar- och satellitbilder och mobiltelefonnärvaro och bedömningar av byggnadsskador för att undvika att träffa civila. New York Times rapporterade i januari att den dagliga civila dödssiffran hade mer än halverats under föregående månad och var nästan två tredjedelar lägre än toppen.

”för att undvika att träffa civila”

Det verkliga antalet civila dödsoffer i Gaza är naturligtvis okänt. Den nuvarande uppskattningen från Hamas på över 31 000 erkänner inte ett enda dödsfall bland stridande (inte heller några dödsfall på grund av felavfyrning av egna raketer eller annan egen eldgivning). IDF uppskattar att de har dödat omkring 13 000 Hamasaktivister, en siffra som jag tycker är trovärdig, delvis för att jag tror att de väpnade styrkorna hos en demokratisk allierad till USA är mer än en terroristregim, men också på grund av storleken på Hamas avdelningarna som var utplacerade i erövrade områden och vapensystem som användes, Hamas tunnelsystem och andra aspekter av striderna.

Det kan innebära att omkring 18 000 civila har dött i Gaza, ett förhållande på cirka 1 stridande till 1,5 civila. Med tanke på Hamas sannolika uppblåsta dödstal kan den verkliga siffran vara närmare 1 på 1. I vilket fall som helst kommer siffran att vara historiskt låg för modern urban krigföring.

Antalet dödade civila jämfört med stridande är ”historiskt lågt för modern urban krigföring”

FN, EU och andra källor uppskattar att civila vanligtvis står för 80 till 90 procent av offren, eller ett förhållande på 1:9, i moderna krig (även om detta gäller ett genomsnitt i krig). I slaget om Mosul 2016-2017, ett slag som övervakades av USA och som använde världens mäktigaste flygvapenresurser, dödades cirka 10 000 civila jämfört med cirka 4 000 IS-terrorister.

Och ändå är analytiker som borde veta bättre fortfarande engagerade i att fördöma IDF, baserat på den nivå av förstörelse som har ägt rum – förstörelse som är oundviklig mot en fiende som går in i ett stort tunnelsystem under civila områden i tät urban terräng. Detta effektbaserade fördömande eller kritik är inte hur krigets lagar fungerar. Det handlar inte heller om hur man bedömer om ett brott har skett. Dessa och andra analytiker säger att förödelsen och de civila effekterna antingen måste upphöra eller undvikas i en alternativ form av krigföring.

Ironiskt nog kan den försiktiga hållning som Israel har intagit faktiskt ha lett till mer förstörelse. Eftersom IDF utfärdar varningar och genomför evakueringar, hjälper detta Hamas att överleva och förlänger i slutändan kriget och därmed förödelsen.

”den försiktiga hållningen … lett till mer förstörelse”

Israel har inte skapat någon gyllene standard för begränsning av civila skador i krig. Det skulle innebära att det finns en standard för civila offer i krig som är acceptabel eller inte acceptabel; Eller att noll civila dödsfall i krig är möjligt att uppnå och bör vara målet; Eller att det finns en fast relation mellan civila och stridande i krig, oavsett fiendens kontext eller taktik. Men alla tillgängliga bevis visar att Israel har följt krigets lagar, rättsliga skyldigheter och bästa praxis när det gäller att begränsa skador på civila och fortsätta hittat ett sätt att minska antalet civila offer till historiskt låga nivåer.

”hittat ett sätt att minska antalet civila offer till historiskt låga nivåer”

De som ber Israel att finna lägre civila offer (till exempel noll) bör vara ärliga med att detta alternativ skulle lämna kvar den israeliska gisslan och låta Hamas överleva kriget. Alternativet till en nations överlevnad kan inte vara en väg till utrotning.

John Spencer är chef för studier av urban krigföring vid Modern War Institute (MWI) i West Point, meddirektör för MWI:s Urban Warfare Project och värd för “Urban Warfare Project Podcast”. Han tjänstgjorde i 25 år som infanterisoldat, vilket inkluderade två stridsresor i Irak. Han är författare till “Connected Soldiers: Life, Leadership, and Social Connection in Modern War” och medförfattare till ”Understanding Urban Warfare”.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem