Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Muslimska brödraskapet – dödsdömda i Egypten, regeringspartner i Israel

Partiledare Mansour Abbas från partiet United Arab List (Rá am)

Hur kan medlemmar i ett förbjudet islamistiskt parti dömas till döden i Egypten, men sitta i regeringen i en judisk stat?

Rapporten ”Muslimska brödraskapet. En kunskapsöversikt” från 2018 är skriven av islamolog Rickard Lagervall, på uppdrag av regeringen i samarbete med FOI. Syftet var att kartlägga och analysera våldsbejakande extremistisk propaganda.

Vad gäller muslimska brödraskapet betecknar Lagervall det som islamism, politisk islam eller fundamentalism. Islamism inbegriper icke-politiska salafister, jihadistiska salafister (även kallad våldsbejakande islamisk extremism) och Muslimska brödraskapet, ibland kallade moderata islamister. För de flesta islamister finns ett krav att sharia ska vara grund för lagstiftningen.

Muslimska brödraskapet grundades i Egypten 1928 av Hasan al-Banna. Redan tidigt påverkades han av nationalistiska och antikoloniala strömningar, som ledde till 1919 års revolt mot britterna. Målet för Muslimska Brödraskapet var att upprätta en islamisk stat. Han talade om social rättvisa och omfördelning av rikedomar, utan att hindra privat ägande. En islamisk konstitution skulle hindra lagar som strider mot islam.

Brödraskapet bekämpade judar

1942 gav al-Banna efter för regeringens påtryckningar och drog tillbaka Brödraskapets kandidaturer i egyptiska valet. Frustrationen hos många anhängare såg nu revolution som enda väg till förändring. Stämningarna piskades upp ytterligare av det arabiska upproret 1936–1939 i brittiska Palestina. De skickade frivilliga att kriga mot judarna och 1940 grundades Brödraskapet militära falang. 1948 upplöste egyptiska regeringen Brödraskapet och al-Banna mördades.

Sayyid Qutb är en av Brödraskapets mest välkände ideologer. Han samlade radikaliserade medlemmar i fängelser och ansåg att en sekulär uppdelning mellan religion och stat var främmande för muslimer. Qutbs inspirerade Brödraskapets militanta falang, al-Qaida och Islamiska staten.

Mubarak förbjöd Brödraskapet

Anwar Sadat frigav 1970 många fängslade medlemmar och Brödraskapet blev åter accepterat. På 1970-talet utvecklade studenter jihadistiska grupper i Egypten. När gatudemonstrationer mot president Hosni Mubarak bröt ut 2011 ställde sig Brödraskapet bakom protesterna som ledde till att Mubarak avsattes. Brödraskapet grundade nu ett eget politiskt parti och förbjöd medlemmar att ansluta sig till andra partier. Partiet fick 43 procent av rösterna i valet till den konstituerande församlingen. 2012 vann Brödraskapets kandidat Muhammad Mursi presidentvalet, men störtades och arresterades av militären ett år senare. Brödraskapet förbjöds och dess tillgångar konfiskerades. Protester mot militärkuppen slogs ned brutalt. Över 1000 demonstranter dödades på en enda plats. Brödraskapets ledning arresterades och organisationen krossades nästan.

Det palestinska Brödraskapet

Från 1940-talet grundades grenar av Muslimska brödraskapet i andra länder i Mellanöstern, som utvecklades åt olika håll. Det palestinska Brödraskapet inriktade sig initialt på välgörenhet och lokalpolitik. En del medlemmar gick i protest till Fatah, andra till Islamiska Jihad. Efter 1967 kunde israeliska muslimer utbilda sig i islam på Västbanken och 1984 bildades Islamistiska rörelsen av Shaykh Abdallah Nimr Darwish. Han sa sig stödja israeliska palestiniers muslimska, palestinska och arabiska identitet inom de ramar som gavs i Israel. Rörelsen splittrades 1996 i den norra och södra grenen. Medan den södra grenen under Darwishs ledning i valteknisk samverkan med andra arabiska partier ställde upp under Enade arabiska listan, ett deltagande som beskrevs som ”civil jihad” förespråkade den norra grenen bojkott av Knesset med argumentet att ett deltagande där innebar ett erkännande av staten Israels legitimitet. Norra grenens
ledare Ra´ad Salah har försvarat Hamas och använt en hårdare
retorik mot Israel. Norra grenen håller även återkommande massmöten då de påstår att al-Aqsa-moskén och Klippmoskén på Tempelberget är hotade. Hamas grundades av medlemmar från Brödraskapet under den första Intifadan 1987.

75 egyptiska dödsdomar 2018

2018 rapporterades att Egypten dömde 75 medlemmar av Muslimska brödraskapet till döden för upplopp till stöd för president Mursi och för medlemskap i en förbjuden organisation. Massrättegången av 739 personer beskrevs som en ”grotesk parodi på rättvisa” av Amnesty International.

24 dödsdömda Brödraskapare 2021

Egyptisk domstol dömde 24 medlemmar av Muslimska brödraskapet till döden i juli 2021, för medverkan i mordet på tre poliser i ett bombdåd år 2015 och en annan polis 2014. Tre av de anklagade avfördes från rättegången, då de hade avlidit och åtta av de 24 dömdes i sin frånvaro. Tidigare i år fördömde Amnesty International Egyptens trefaldiga ökning av registrerade avrättningar, från 32 år 2019 till 107 år 2020. Hot om avrättning av 12 ledare för Muslimska brödraskapet föreligger. Dödsstraff utförs i Egypten genom hängning. Muslimska brödraskapet är en förbjuden organisation i många länder, bland annat i Egypten, på grund av kopplingar till terrorism.

Brödraskapets parti i Israel

Mansour Abbas leder partiet Ra’am som fick fyra av de 120 platserna i Knesset i valet till det israeliska parlamentet i mars 2021. Den 47-årige tidigare tandläkaren föddes 1974 i norra Israel och studerade vid Hebrew University i Jerusalem. Det var 1996 som den islamiska rörelsen splittrades i två grupperingar, när Sheikh Nimr Darwish beslöt sig för att delta i israeliska val. Hans parti kallades den islamiska rörelsen i södra Israel och 2010 blev Mansour Abbas den nya ledaren. Den norra grenen av den islamiska rörelsen har vägrat att delta i val och är illegal enligt israeliska myndigheter.

Pragmatisk islamism?

Partiledaren sa sig vara öppen för förhandlingar med både höger- och vänsterfalangen. När Mansour Abbas skrev på den osannolika, historiska koalitionen, lade han fram en lista på 11 krav från de två miljoner arabiska medborgarna i Israel. Nu ingår han i en åtta partier stor regering, som de första två åren leds av Naftali Bennet från yttersta högern.

Genom att Mansour Abbas bryter en tradition av att inte vilja ingå i en regering, försöker han lösa de problem som arabiska israeler upplever. Han kan kompromissa med allt utom ”våra nationella eller civila rättigheter”, sa Mansour Abbas efter valet. Han kritiseras av de andra arabiska partierna, men hävdar att han är pragmatisk för att främja arabisk identitet och dess nationella och religiösa principer. Övriga partier har, enligt bedömare, använt de arabiska israelerna för PLO och Hamas syfte i konflikten mot Israel. Mansour Abbas vill endast se till arabiska israelers egna intressen och behov.

Mansour Abbas islamistiska Ra’am-parti i regeringsmakt

Mansour Abbas kritiseras av både arabiska och judiska partiledare för den osannolika regeringskoalitionen. För första gången finns ett arabiskt parti i regeringen. Sami Abu Shehadeh, Knessetledamot för det arabiska partiet the Joint List, skrev att “Människor som Abbas tillhör det förflutna” och att Abbas är för pragmatisk.

Men Mansour Abbas själv menade att i stället för att hålla sig utanför, ville han hjälpa sina väljare att få saker de behövde, som pengar för att förbättra deras samhällen och skolor, bostäder till rimliga priser och polis för att samla in illegala vapen och få ner den höga brottsligheten i arabiska städer. Avtalet ger honom 15 miljarder dollar för infrastruktur, utbildning och initiativ för att minska brottsligheten i arabsamhället och gör Abbas till ordförande för Knessets särskilda utskott för arabiska samhälleliga frågor.

Israels regering med moderat islamist

Abbas beskrivs som en moderat islamist. Som ledare för de arabiska studenterna på universitetet försökte han förhandla fram rättigheter direct med ledningen, istället för att använda ideologiska slagord. Han har beskrivit sig själv som den verkliga representanten för det vanliga folket och har antagit ett pragmatiskt sätt som har ger effekt, på bekostnad av nationella frågor och identitetsfrågor.

Vem är Mansour Abbas egntligen?

Haaretz noterar att man ibland anar lite religiös fanatism. Även om han har kontakter med fiender till staten Israel, kan han ändå försvara landet han är medborgare i. Under de senaste månaderna har Abbas omväxlande krävt ett slut på ockupationen av palestinska territorier, som han säger gör Israel till en apartheidstat, men i ett tal på hebreiska sagt att ”det vi har gemensamt är större än det som skiljer oss” och att “nu är det dags för förändring.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem