Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Netanyahu sparkar Deri från regeringen efter HD:s beslut

Högsta domstolen röstade med siffrorna 10 mot 1 för att Aryeh Deri var olämplig som minister. (Foto: Flash90)
Premiärministern väntade fyra dagar för att ge Arye Deri tid att bestämma sig för att avgå eller inte.

Premiärminister Benjamin Netanyahu avlägsnade regeringspartiet Shas ordförande Arye Deri från posten som Inrikes- och hälsominister, i enlighet med Högsta domstolens beslut förra onsdagen att Deri var olämplig att vara minister på grund av sina tidigare domar.

Netanyahu tog beslutet trots att han önskade ha kvar honom “som ett ankare av erfarenhet, intelligens och ansvar som är viktiga för Staten Israel”, skrev han i ett brev till Deri, som han läste högt vid regeringsmötet, enligt Jerusalem Post.

Arye Deri hade erfarenhet som kabinettsmedlem i premiärministrarna Yitzhak Shamirs och Yitzhak Rabins regeringar.

Netanyahu menade att väljarna har röstat på Deri, trots att de känt till domarna mot honom, och att det faktumet borde ge honom rätt att vara minister. 

Men I enlighet med 22:a kapitlet i grundlagen, var han tvingad att avskeda Deri, som enligt tidigare HD hade lovat att dra sig bort från politiken efter att ha blivit dömd för skattebrott.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem