Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Professor i rättsvetenskap: Israel har rätt att förstöra terrororganisationen Hamas

Detta är en Elbit Hermes 900-drönare. (Illustrationsfoto: IDF)
Efter terrororganisationen Al Qaidas terrorattentat mot USA 2001 rådde en unison politisk enighet i Norge om att USA enligt folkrätten hade rätt att tillintetgöra terrororganisationen.

Den här artikeln publicerades först som en insändare i Fædrelandsvennen.

Författare är Tor-Inge Harbo, professor i rättsvetenskap, eUniversitetet i Agder, Norge.

Israel har rätt att tillintetgöra terrororganisationen Hamas

Efter terrororganisationen Al Qaidas terrorattentat mot USA 2001 rådde en unison politisk enighet i Norge om att USA enligt folkrätten hade rätt att tillintetgöra terrororganisationen. 

Även om det innebar att USA, med hjälp av sina NATO-allierade, invaderade Afghanistan och avsatte talibanregimen som skyddade Al Qaida-terroristerna.

När terrororganisationen ISIS förstörde Syrien och Irak från 2010 och framåt, rådde det unison politisk enighet i Norge om att denna terrororganisation måste bekämpas med alla medel. Problemet denna gång var att ingen från väst var villig/kunde ställa militär personal till förfogande, så kampen mot ISIS överläts därför till parterna i området, även om dessa fick utländskt stöd även från norska myndigheter.

Norska statsministerns uttalanden

Den 7 oktober utförde ännu en muslimsk terroristorganisation barbariska terrordåd – denna gång riktade mot oskyldiga israeliska män, kvinnor och barn: över tusen civila dödades på det mest bestialiska sätt. Men den här gången tog det dagar innan statsminister Støre kunde konstatera det uppenbara, nämligen att detta var ett terrordåd och efter ännu mer tvekan att de som utförde dessa terrordåd, Hamas, är en terrororganisation. Däremot tog det inte lång tid efter att Israel utövat sin rätt att försvara sig mot terrororganisationen Hamas innan samme Støre fördömde Israel för dess närvaro i Gaza!stats

Israel har rätt att gå in i Gaza med markstyrkor

Låt det vara helt klart: Israel har, enligt internationell rätt, en tydlig rätt att försvara sig. De defensiva åtgärder som Israel utför nu är inte vedergällning för de massakrer som begåtts av Hamas. Terrororganisationen Hamas har i och med attacken den 7 oktober visat en förmåga och vilja att agera som visar på ett hot mot Israels och judarnas existens. För att försvara sig mot nya attacker från Hamas måste Israel utplåna Hamas, på samma sätt som amerikanerna, och resten av väst, var tvungna att försvara sig mot framtida attacker från Al Qaida genom att utrota Al Qaida i Afghanistan. Hamas har nu dragit sig tillbaka till Gaza och gömmer sig bland civilbefolkningen där. För att utplåna Hamas måste Israel gå in i Gaza med markstyrkor. Det är vad de förbereder nu genom att bomba strategiska mål.

Israels bombningar är militära

Tyvärr innebär bombningarna att även palestinska civila har kommit i skottlinjen och dödats. Det är därför Israel har bett alla civila att flytta till den södra delen av Gaza för att undkomma bombregnet. Men de olyckliga och tragiska konsekvenserna av bombdådet betyder inte att det är olagligt. Så länge syftet med Israels bomboperationer är av militär karaktär – och det är de: de ska förbereda en markstrid mot Hamas i Gaza – så är dessa lagliga enligt internationell rätt.

Evakueringen gör bombningarna proportionerliga

Men bombningen måste vara proportionerlig, vilket bland annat innebär att Israel är skyldigt så långt det är möjligt, det vill säga utan att gå längre än vad de vill uppnå militärt, att skona civilbefolkningen. Och det är därför Israel har bett dem att flytta söderut. På samma sätt har de israeliska myndigheterna bett sina egna medborgare i norra Israel att evakuera så att fler människor inte dödas av raketer som terrororganisationen Hizbollah skjuter mot Israel från Libanon.

Israels och Egyptens blockad är laglig

Samma överväganden gäller blockaden som Israel har genomfört. En blockad är en laglig försvarshandling så länge den har ett militärt mål och är proportionerlig. Så även när det kommer till blockaden måste Israel skona civilbefolkningen så långt det är möjligt. Det är uppenbart att blockaden har gjort en svår situation i Gaza ännu svårare, men det är för närvarande ingen katastrof där. Och vidare ska man komma ihåg att Israel bara förser Gaza med en relativt liten del av det dricksvatten som finns där och bara delar av elektriciteten. Och slutligen måste man komma ihåg att Gaza också gränsar till Egypten, och om egyptierna vill det, så kan Gaza förses med de mest nödvändiga förnödenheterna från den sidan.

Hamas är ansvariga

Och premiärminister Støre kan i alla fall inte prata sig ur det faktum att det är Hamas som är primärt ansvarig för den tragiska situation vi ser i Gaza idag och har sett sedan de tog över makten där för snart tjugo år sedan. Istället för att tjäna sitt folk, palestinierna, har de, fyllda av hat mot judarna, använt de miljarder kronor som också de norska myndigheterna har pumpat in i Gaza, för att bygga upp sin militär.

Israelerna har nu inte bara rätten, utan också en skyldighet att förstöra Hamas om de ska kunna säkra sin befolkning mot framtida terror från den sidan. Genom att göra det gör de också palestinierna en stor tjänst.

Ge oss möjligheten att vara Israels röst i Sverige !

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem