Mahmoud Abbas. (Foto Olivier Pacteu, flickr)

Palestinskt hyckleri – bygger stat med sharialagar, men avvisar en judisk stat

Palestinierna kräver inte bara en egen stat i Judéen och Samarien (Västbanken) och  i Gaza. De kräver att några miljoner palestinier ska få flytta in i själva staten Israel. Det skulle innebära att världens enda judiska stat skulle komma att försvinna, eftersom araberna skulle bli i majoritet även här.

Enormt arabiskt hemland

”Det arabiska hemlandet” omfattar drygt 13 miljoner kvadratkilometer landyta. Arean av 18 arabiska stater samt Iran är 593 gånger större än Israels 22 tusen kvadratkilometer.

Det omöjliga kravet på att “återvända”

Det palestinska folket är en integrerad del av den arabiska nationen, skriver PLO i sina stadgar. Om deras krav på att alla ättlingar till de araber som lämnade Israel skall få återvända godtas, försvinner Israel och det återstår bara arabiska och muslimska länder i Mellanöstern. Inga andra folkgrupper har ställt eller fått gehör för liknande krav.

Vill svenskarna att den judiska staten försvinner?

Det är ett allvarligt problem att även starka politiska krafter i Sverige stöder palestinska krav på att göra judarna till en minoritet i sitt eget land. Inget har försvårat fredsförhandlingarna mer än detta orimliga krav. Problemet har nästan inte uppmärksammats alls i svenska massmedier. Israelernas starka argument kommer sällan fram. Även en annektering av Västbanken leder till svårigheter att behålla en judisk identitet. Arabernas rättigheter belyses alltid, men sällan judarnas. 

Fatah har aldrig erkänt en judisk stat

Fatah är den största rörelsen inom PLO och antog 2009   ”ett absolut motstånd, som aldrig kan dras tillbaka, mot att erkänna Israel som en judisk stat”.

Under långa perioder har den palestinska presidenten Mahmoud Abbas vägrat att över huvud taget förhandla. Obama pressade honom till bordet mot att Israel släppte ut 104 dömda terrorister. Förhandlingarna strandade 2014 sedan palestinierna vägrade erkänna Israel som judisk stat. ”Absolut och kategorisk avvisande att erkänna Israel som en judisk stat.” Att avvisa judarnas rätt till ett eget nationellt hemland var viktigare än att få fred och egen suveränitet.

… men deras Palestina skall både ha arabisk majoritet och muslimsk identitet.

Palestina ska bli en arabisk stat med islamska sharialagar.

PLO:s chefsförhandlare Saeb Erekat hävdar att inga andra land än Israel knyter sin nationella identitet till en religiös identitet. Det är ett märkligt uttalande när man läser utkastet till en grundlag för staten Palestina.

Artikel tre lyder: ”Palestina är en del av den arabiska nationen. Staten Palestina följer Arabförbundets grundlag”. 

I artikel fem står det att ”arabiska och islam är det officiella palestinska språket och religionen.”

I artikel sju fastslås att islamisk sharia är en huvudprincip för islam i lagskrivningen.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram