En vy över Golanhöjderna i området Gamla. (Foto wikimedia.commons)

Israel godkänner fördubbling av Golans befolkning

Israels regering godkänner utvecklingsplanen på 317 miljoner dollar vid ett ministermöte.

Regeringen godkände på söndagen enhälligt en utvecklingsplan på 1 miljard shekel (2,92 miljarder kronor). Man vill uppmuntra befolkningstillväxt på Golanhöjderna och premiärminister Naftali Bennett sa att Israel har för avsikt att fördubbla antalet israeler som bor i det strategiska området under de kommande åren.

Fördubblar invånarantalet

Bennett kungjorde också flera nya samhällen och stadsdelar på Golan, under ett särskilt regeringsmöte som hölls på en kibbutz på Golan;  Mevo Hama. “Detta är vårt ögonblick. Det här är ögonblicket för Golanhöjderna”, sa Bennett till ministrarna. “Efter långa och statiska år när det gäller bosättningens omfattning är vårt mål idag att fördubbla invånarantalet på Golanhöjderna.”

Hälften är judar

Planens mål är att öka befolkningen till 100 000 i Golanregionen och i Katzrin under 2022–2025. För närvarande bor 53 000 människor på Golanhöjderna: 27 000 judar, 24 000 druser och cirka 2 000 alawiter (härstammar från shia-islam som Syriens härskande familj, Assaderna, tillhör).

Hyllar USA:s erkännande av Israels Golan

Premiärministern hyllade det erkännande av israelisk kontroll över Golanhöjderna som den tidigare amerikanska presidenten Donald Trumps administration gjorde.  Bennet noterade också “det faktum att Biden-administrationen har klargjort att det inte finns någon förändring i denna politik.”

Bennett sa att i ljuset av det långa inbördeskriget i Syrien, “förstår varje insatt person i världen att det är att föredra att ha israeliska höjder som är tysta, blomstrande och gröna i motsats till alternativet.”

Förnybar energi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Regeringsplanen syftar till att uppgradera infrastruktur, etablera nya samhällen och stadsdelar och skapa 2 000 nya jobb genom att förvandla regionen till “huvudstaden för Israels förnybara energiteknologier”, rapporterade Times of Israel.

7 300 nya bostäder

Man planerar cirka 3 300 nya bostäder i Katzrin och ytterligare 4 000 i Golanregionen under fem år. Ytterligare 160 miljoner shekel (467 miljoner kronor) ska investeras i infrastruktur för att förbättra livskvaliteten på Golanhöjderna.

Solpaneler över odlingsfält

Planen omfattar bland annat ett projekt där solpaneler monteras över odlingsfält för att underlätta växtodling och samtidigt generera elektricitet. Vissa invånare på Golanhöjderna förväntas motsätta sig delar av planen, miljöorganisationer som befarar att ytterligare utveckling kan påverka miljön och djurlivet i området.

Regeringspartiers åsikter

Det islamistiska partiet Ra’am, som är medlem i koalitionen men inte har några ministrar, deltog inte i mötet. Vänsterpartiet Meretz ministrar Tamar Zandberg och Nitzan Horowitz deltog i mötet. Zandberg sa att beslutet var “komplicerat. Vi stöder fred och hoppas att det en dag kommer att hända.”

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram