Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israeliska beduiner kallar ny anti-polygami-lag för “kulturell apartheid”

Typisk israelisk beduinby. (Foto: flickr.com)
Lagen, som föreslagits av social- och jämställdhetsminister Amichai Chikli och justitieminister Yariv Levin innebär att familjer bara kommer att tilldelas en tomt oavsett hur många fruar mannen har.

Medlemmar av Israels beduinsamhälle har kritiserat en nyligen godkänd lag som nekar ytterligare markbidrag för polygama familjer, och kallar flytten “kulturell apartheid”.

Lagen, som ska bekämpa månggifte, gör det så att familjer bara kommer att tilldelas en tomt oavsett hur många fruar det finns i familjen, enligt Jerusalem Post

“Kulturell apartheid”

“Detta strider mot demokratiska principer”, sa en beduinisrael till tidningen Ma´ariv. “Detta är en kulturell apartheid som inte skulle passera i någon demokratisk regim i världen. Bara i Israel. Lagarna är personliga och kulturellt beroende. Vilken hemsk regim är detta lämpligt för? Detta är ett religiöst krig och kulturellt tvång, ett kollektivt straff som i slutändan skadar kvinnorna själva. Detta är en form av preventivmedel mot en kulturell etnisk minoritet. Lagen kommer att tvinga fler kvinnor till fattigdom. Vad som också är säkert är att lagen inte kommer att sänka månggifte med en halv procent.” 

En annan beduin sa att ”en dag kommer de att få veta att detta beslut födde brottslingar eftersom de inte kommer att ha tak över huvudet.”

Israels inställning till polygami

Polygami är olagligt i Israel, som i de flesta länder i världen. Det finns dock två undantag, det första är när judiska män tillåts ha en andra hustru under en mycket specifik omständighet, det andra är för beduiner, som rutinmässigt har det, och staten ser åt andra hållet.Hittills har beduinerna fått mark och ekonomiska bidrag till familjer som en del av regeringens försök att reglera de många illegala beduinbyarna i Israel. Men enligt lagstiftare är detta ett incitament att fortsätta månggifte.

Ny lag hyllas

Minister Chikli har prioriterat kampen mot polygami och minister Levin sa att denna lag “kommer att hjälpa till att hantera polygami och dess negativa konsekvenser.”

NGO Regavim, som länge kritiserat beduinernas månggiftepraxis, hyllade lagen som “ett viktigt steg för att återföra rättsstatsprincipen till Negev”.

Låg kunskap om lagreform

En undersökning från Rifman Institute visade att Israels 300 000 beduiner inte är väl insatt i Israels föreslagna rättsliga reform, trots protester som splittrat landet politiskt i övrigt.  80 % av de tillfrågade i undersökningen sa att de inte känner till reformen alls, ytterligare 13 % sa att de visste väldigt lite. Endast 6 % av de tillfrågade sa att de var väl insatta.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem