Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israeliska tonåringar utmärker sig i “kreativt tänkande” enligt PISA-undersökning

Hela 44 procent av flickorna i icke-religiösa, hebreisktalande skolor fick betyget "utmärkt", men bara 13 procent av flickorna i arabisktalande skolor, enligt PISA.
Israeliska 15-åringar placerar sig på 20:e plats i en internationell studie som genomförts i 63 länder, men de som talar hebreiska presterar betydligt bättre än de som talar arabiska.

Andelen israeliska 15-åringar som utmärker sig i “kreativt tänkande” är bland de högsta i världen, enligt den nyligen publicerade Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 Bedömning av kreativt tänkande. Den är ett komplement till den större PISA-undersökningen, som undersökte 15-åringars förmåga i matematik, läsning och naturvetenskap i 81 länder. Denna genomförs med några års mellanrum av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och omfattar både OECD-länder och länder utanför OECD.

Stora skillnader inom Israel

Trettio procent av de israeliska studenter bedömdes som “utmärkta” i kreativt tänkande, jämfört med OECD-genomsnittet på 27 %, vilket placerar Israel på 11:e plats av de 63 deltagande länderna. Eftersom genomsnittsresultatet gav en 20:e plats, betyder det att det fanns många lågpresterande.

Studien fann att bland de hebreisktalande fick 35 % betyget “utmärkt”, en av de högsta siffrorna i studien, men endast 11 % av de arabisktalande fick samma betyg.

Hebreisktalande, icke-religiösa flickor bäst

Hela 44 procent av flickorna i icke-religiösa, hebreisktalande skolor fick betyget “utmärkt”, följt av 34 procent av flickorna i det statsreligiösa systemet, 24 procent av flickorna i det ultraortodoxa skolsystemet och 13 procent av flickorna i arabisktalande skolor.

Flickor presterade också bättre än pojkar i de flesta länder och ekonomier när det gäller visuella uttryck, med den största skillnaden av alla länder mellan könen i Israel (14 procentenheter).

Av pojkarna var 36 procent av dem som gick i icke-religiösa hebreisktalande skolor “utmärkta” i kreativt tänkande, följt av 34 procent i det statsreligiösa systemet och 9 procent i de arabiska skolorna.

Pojkar i det ultraortodoxa skolsystemet, som traditionellt har betonat Torah-studier framför sekulära ämnen, deltog inte i PISA-undersökningen.

70% av arabiska pojkar hade svårigheter

En majoritet av de arabisktalande eleverna, 61 procent, visade “svårigheter” med kreativt tänkande, mer än fyra gånger så mycket som de 15 procent som de hebreisktalande i samma kategori. För arabisktalande pojkar var det hela 70 procent som uppvisade svårigheter.

I genomsnitt hade 25 procent av de israeliska studenterna som svårigheter med kreativt tänkande, jämfört med OECD-genomsnittet på 22 procent.

Bra på att hitta lösningar

Israel rankades totalt på 20:e plats av 64 länder i studien om kreativt tänkande. Särskilt var israeliska elever mer framgångsrika i prov för att “utvärdera och förbättra idéer” och “lösa sociala och naturvetenskapliga problem”, men hade större svårigheter i uppgifter som krävde “skriftligt uttryck”.

Förstaplatsen tog Singapore, följt av Korea, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Estland, Finland, och Danmark. Sverige och Norge var inte med i studien. Den palestinska myndighetens skolsystem rankades på 59:e plats i utvärderingen.

Hur gjordes testet?

Varje deltagande land fick samma test som i Israel översattes till både hebreiska och arabiska. All data skickades sedan tillbaka till OECD för analys av “skriftligt uttryck, visuellt uttryck, social problemlösning och vetenskaplig problemlösning”.

Skolor över hela Israel inkluderades i PISA-testerna, inklusive offentliga och privata skolor och arabisktalande kristna skolor.

Kreativitet är förmågan att hantera flera idéer och lösningar, förklarade professor Anat Zohar vid Hebrew University och tidigare chef för pedagogik vid utbildningsministeriet.

De höga betygen för hebreisktalande israeliska tonåringar i PISA:s undersökning om kreativt tänkande är “inte förvånande, med tanke på den israeliska kulturen”, sade Zohar till The Times of Israel.

“Att tänka utanför boxen, att vara kreativ”

I Israel “finns det en tendens att tänka utanför boxen, att vara kreativ, att titta på olika vinklar och leta efter olika lösningar. Jag tror att det är något som är inbyggt, en kulturell tendens – andan i “Startup Nation”. Det är något med den israeliska kulturen som uppmuntrar till brett, divergerande kreativt tänkande, säger Zohar.

I allmänhet är de hebreiskspråkigas prestationer högre, och i allmänhet klarar sig de arabiska flickorna bättre än de arabiska pojkarna i nästan alla mätningar vi gör, berättar Zohar.

“Jag är mycket ledsen och bekymrad över detta. Det är möjligt att lära ut kreativitet, precis som det är möjligt att lära ut vilken annan tankeförmåga som helst”, tillade hon.

Försökt minska utbildningsklyftan

Utbildningsministeriet under årens lopp och under olika regeringar har försökt att minska den allmänna utbildningsklyftan mellan sektorerna genom att genomföra olika projekt och initiativ, till synes utan resultat.

Den generella nedåtgående trenden i PISA-testerna är tydlig.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem