Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israels ambitiösa mål att halvera bilanvändningen

Trafikkaos genom Tel Aviv är inte en ovanlig syn. Nu vill myndigheterna minska köerna.(Foto: Flash90)

Vill få fler att åka kollektivt för att lösa köproblemen.

De flesta som har kört i trafiken i Israel har upplevt att det kan uppstå långa köer. Transportministeriet i Israel har nu satt upp ett ambitiöst mål om att halvera bilanvändningen i landet. De ska försöka få israeler att välja att gå, cykla eller åka kollektivt istället för bil, skriver Israel Hayom.

Planen är att få israelerna att använda andra transportsätt än bil när de reser, istället för att köra och blockera vägarna. Inspirationen kommer från städer i Europa och Nordamerika, som London, Köpenhamn och San Francisco, som försökt att minska bilanvändningen.

I Tel Aviv görs mer än 50 procent av resorna med bil, medan bilanvändningen är mycket lägre i andra storstäder. I Berlin görs 31 procent av resorna med bil, i Barcelona 25 procent, i Singapore 33 procent och i Wien 27 procent.

I slutet av 2022 öppnar en ny stadslinje i Tel Aviv som ska få fler att åka kollektivt. Men flera andra stora kollektivtrafikprojekt i Israel har försenats eller skjutits upp, vilket gör det svårare att nå målet att halvera bilanvändningen.

En ny tunnelbana byggs i Tel Aviv som ska få fler att åka kollektivt. (Foto: Moshe Shai/Flash90)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem