Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israels befolkning når 9,84 miljoner, men den judiska majoriteten fortsätter att minska

Israels invånarantal kommer att passera 10 miljoner under 2024. Här ses israeliska skolbarn under öppning av ett nytt skolår i Or Yehuda. (Foto: Eitan Elhadez/TPS)
Israels totala befolkning uppgick till 9 842 000 på tröskeln till 2024, enligt statistik som släppts av Israel Central Bureau of Statistics.

Den judiska statens befolkning växte med 1,9 % 2023, en minskning från 2,2 % 2022, då födelsetalet var högt på grund av en post-COVID-boom. Den årliga tillväxttakten tycks nu ha stabiliserats på nivåerna före COVID-19.

Folkökningen under första halvåret var 11 800 personer lägre jämfört med samma period 2022 och den lägsta sedan 2005.

Med sin nuvarande tillväxttakt beräknas Israels befolkning uppgå till över 10 miljoner under år 2024.

Fortsatt nedgång i Israels judiska majoritet

Av de cirka 9 842 000 israeler som bor i landet vid årets slut, är 7 028 000 judar, eller 73,2 % av den totala befolkningen. Detta är en fortsatt nedgång i Israels judiska majoritet från 73,6 % i slutet av 2022, skriver World Israel News. 

Israels arabiska befolknings relativa storlek jämfört med den allmänna befolkningen höll sig stabil på 21,1 %, eftersom det absoluta antalet arabiska israeler steg till 2 080 000.

Kategorin “Övriga” inkluderar alla icke-judiska och icke-arabiska invånare i Israel, steg från 5,3 % vid årets slut 2022 till 5,7 % i slutet av 2023. Det var 554 000 israeler som tillhörde denna kategori, som huvudsakligen består av icke-judiska invandrare – och deras ättlingar – från Östeuropa.

Naturlig tillväxt och invandring från Ukraina och Ryssland

72 procent av Israels befolkningstillväxt 2023 var resultatet av naturlig tillväxt, medan de återstående 28 procenten var resultatet av den positiva invandringsbalansen, trots att 2 500 israeler emigrerade från Israel under året. 

Av de 45 000 nya invandrare som anlände till Israel 2023 kom tre fjärdedelar från Ryssland och Ukraina.

Färre judiska barn

Ungefär 179 000 barn föddes 2023, jämfört med 178 000 2022. Andelen barn som föddes i Israel av judiska mödrar minskade, från 74,8 % år 2022 till 73,3 % 2023. Arabiska kvinnor födde 23,8 % av alla barn i Israel 2022, men andelen steg 2023 steg till 24,1 %.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem