Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

January 12, 2024

Mer än dubbelt så många judar vill göra Aliyah

Under fjärde kvartalet 2023 ökade ansökningar från judar att invandra till Israel med 142 % jämfört med 2022. Hälften av invandrarna drivs av sionism, medan 6 % anger antisemitism som sitt skäl.