Distriktsdomstolen i Nasaret. (Foto wikimedia.com)

Israels första kvinnliga muslimska distriktsdomare

Israel första kvinnliga muslimska distriktsdomare utnämndes förra veckan enlig Jerusalem Post. Även om Osaila Abu Assad inte brukar prata med media, vet vi att hon 1973 och tog examen i juridik vid Hebrew University of Jerusalem 1996. Efter arbete i den privata sektorn utsågs hon till domstolsregistrator i norra domstolsdistriktet 2012. 2016 kom hon till Nazarets distriktsdomstol, där hon nu har befordrats till distriktsdomare.

Arabisk-israeliska domare i HD

Det har alltid funnits en arabisk-israelisk domare i Högsta domstolens under de senaste två decennierna.  Hittills har alla utnämningar varit kristna-arabiska män, även om Tel Avivs muslimska distriktsdomare Khaled Kabub kan vara en möjlig kandidat till Högsta domstolen.

Endast 8,4 % av domarna i Israel är arabiska, så Abu Assad är en ganska banbrytare – särskilt som muslimsk kvinna.

Släppte fri en rabbin

2017 beordrade Abu Assad staten att frisläppa den ultraortodoxa rabbinen Moshe Iram, som åtalats för att ha hotat och spottat på en generalmajor. Oavsett anklagelsen ansåg Abu Assad att det inte fanns skäl att fängsla rabbinen.

Bötfällde KKL-ordföranden

I ett beslut som rapporterades av Calcalist i juni 2020 utfärdade Abu Assad en order om att JNF/KKL-ordföranden Dani Atar måste dra sig ur från olagligt intrång och inte utvidga sin egendom till mark utanför den tomt han äger. Atar dömdes betala motsvarande 190 000 kr i böter.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram