Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Nu köar folk för att flytta till kibbutz

Infartlen till Ma’ale Gilboa-kibbutzen. (Foto: Avishai Teicher, Wikimedia Commons)
Covid har hjälpt till att vända flyttströmmen. För första gången på mer än 30 år växer väntelistorna för att flytta till en kibbutz.

I Israel finns det 279 kibbutzer, som traditionellt var socialistiska eller kommunistiska jordbrukskollektiv. Under de senaste decennierna har de allra flesta av kibbutzerna genomgått privatiseringar och en minskning av antalet boende och flera har även ägnat sig åt annat än jordbruk. Många har förutspått slutet på kibbutzrörelsen.

Men nu pekar pilarna uppåt, enligt ett reportage i Times of Israel. Förbättrade möjligheter att arbeta digitalt hemifrån, som på allvar upptäcktes under Covid-pandemin, nämns som en av förklaringarna till det förnyade intresset. 500 personer står i kö för att bli nya kibbutzmedlemmar, säger Ayelet Harris, som leder integrationstjänsten i kibbutzrörelsen.

– Folk vill bort från städerna, och de tittar på möjligheten att bo på kibbutzer över hela landet, säger Harris. 

En annan förändring som bidrar till ökad efterfrågan på kibbutzliv är att kibbutzernas befintliga medlemmar nu är mer flexibla och mer öppna för att ta emot nya medlemmar. Ofta måste nya invånare i en kibbutz bo där i ett år eller mer innan man röstar om de kan antas som fullvärdiga medlemmar.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem