Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Amnestys krig mot Israel vänder sig mot teknik för ökad säkerhet

Amnesty International fortsätter att bortse från de existentiella hoten mot Israel och judarna och bär fram en antisemitisk bild om sydafrikansk apartheid.
Amnesty Internationals senaste kapitel i en flerårig kampanj för att smutskasta Israel genom falska påståenden skedde 2 maj 2023 när de publicerade "Automatiserad Apartheid".

Amnesty hävdar att Israels användning av ansiktsigenkänningsteknik vid säkerhetskontroller är olaglig och “fragmenterar, segregerar och kontrollerar palestinier”. Påståendet refereras ​​okritiskt i New York Times, vilket NGO Monitor uppmärksammat. Rapporten riktar sig också till företag som tillhandahåller kamerautrustning till Israel som en del av Amnestys pågående bojkottstrategi.

Terrorn driver fram skyddsteknik

Amnestys attacker mot den judiska staten Israel raderar terrorismen och behovet av säkerhet för allmänheten som driver fram teknik för att stoppa terrorangrepp. Även nu ignorerar Amnesty användningen av den teknik för ansiktsigenkänning som finns i otaliga miljöer runt om i världen, för att endast kritisera Israel.

Breaking the Silence presenterar i rapporten “vittnesbörd” om kränkningar. Breaking the Silence får en del av ett anslag på motsvarande 4 100 000 kronor från EU för ett projekt för att skydda grundläggande rättigheter och friheter som man anser kränks av Israels användning av digital övervakning.

Amnesty raderar terrorism

Amnesty hävdar “ett ständigt växande övervakningsnätverk som förankrar den israeliska regeringens kontroll över palestinier” – och pekar på användningen av CCTV-kameror med ansiktsigenkänningskapacitet i Hebron och Jerusalem, för att ”rikta in sig på platser av kulturell och politisk betydelse med nya övervakningsverktyg, såsom ingången till Damaskusporten till Gamla stan, som länge har varit en plats för palestinier att mötas och hålla protester.”

Ignorerar säkerhetshot

Amnesty ignorerar den mest väsentliga aspekten av dessa områden, den spända och ofta våldsamma verkligheten. Mängder av terroristattacker utförda av palestinier mot civila israeler och säkerhetspersonal har under de senaste åren skett vid Damaskusporten, såväl som i andra områden i och runt Jerusalems gamla stad och i Hebron. Sedan 2015 har 38 individer dödats i mängder av attacker i dessa områden.

NGO Monitor kritiserar Amnestys ensidiga analys, som också motbevisas av användningen av samma teknik i de judiska kvarteren i Gamla stan, inklusive vid Västra muren. Detta beror på att Gamla stadens status som Israels främsta turistattraktion, också gör den till ett främsta mål för palestinsk terror, kräver ökade tekniska säkerhetsåtgärder.

Absurt krav

Av detta och andra skäl är Amnestys krav att “Staten Israel omedelbart ska upphöra med användningen av ansiktsigenkänningsteknik för identifiering av palestinier i OPT, inklusive vid checkpoints” absurt. Även om det fanns en fungerande palestinsk stat, skulle palestinier som passerar in i Israel behöva identifiera sig när de passerar säkerhetskontroller vid gränsövergångar. Ansiktsigenkänning gör säkerhetskontrollen effektivare och snabbare och används vid gränsövergångar runt om i världen.

Användning av kameror av andra regeringar

Trots Amnestys “apartheid”-smutskastning använder andra länder ansiktsigenkänning för att bekämpa terrorism och brottslighet. En rapport från juni 2021 från US Government Accounting Office (GAO) fann att 20 federala myndigheter använder system med ansiktsigenkänningsteknik. 

Även i Sverige använder sig myndigheter av ansiktsigenkänningsteknik i brottsförebyggande syfte, vilket är helt i enlighet med dataskyddsförordningen, enligt Integritetsskyddsmyndigheten.

Och ansiktsigenkänningsteknik används av säkerhetsskäl i hela Europa. Flygplatser i Nederländerna, Spanien, Frankrike, Tyskland och Storbritannien, samt buss- och tunnelbanesystem i Berlin, Paris och Madrid använder den för säkerhetskontroller och identifiering. Storbritannien söker i folkmassor efter personer som eftersöks för allvarliga brott. Och det Irländska Departementet för socialt skydd använder ett ansiktsigenkänningssystem för att förhindra socialt bedrägeri.

Användning i israeliska städer

Amnestys anklagelse om den “inneboende diskriminerande karaktären” av Israels användning av ansiktsigenkänning är felaktig, eftersom tekniken används på många andra centrala platser i Israel där säkerheten är hotad.

Till exempel upptäcker ansiktsigenkänning misstänkta personer i Ashdods hamn, som kan vara inblandade i smuggling.

Utelämnar orsaken till säkerhetskontroll

Liksom tidigare Amnesty-attacker raderar organisationen terrorismen och säkerhetshoten som tvingar Israel att använda tekniska framsteg istället för mer påträngande säkerhetskontroller av fredliga människor.

Amnesty ignorerar i rapporten den idag vanliga ansiktsigenkänningstekniken runt om i världen som en unik, särskilt allvarlig form av israeliska missförhållanden. Användningen skyddar både judar, israeliska araber, kristna och turister från terrorangrepp utförda av jihadister vars syfte är att utplåna den moderna, demokratiska staten Israel.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem