Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Frågorna SVT inte ställer i Gaza

Söndag 2 augusti 2021 sände SVT 2 Aktuellt ett inslag om Gaza. (Skärmdump)

Inslaget i söndagens Aktuellt var inte något av de värre, israelfientliga reportagen vi sett. Men ensidigheten, den halvt dolda partiskheten och skuldbeläggandet av judarna är så vanlig att vi inte längre reagerar. Så vi gör en enkel analys av den normala journalistiska och politiska nivån på vår statsmedia.

Hamas angrepp kallas ”konflikt”

Annonseringen av reportaget ”Krympt fiskezon efter konflikt” säger att ”någon” har gjort ”något” i en konflikt, som lett till krympt fiskezon. Det är bra att det nämns att det finns någon anledning. Men här stannar berömmet. Varför inte skriva som det är? ”Hamas brandbomber ledde till krympt fiskezon”. Då börjar man med att de som styr Gazaremsan har skickat brandbomber för att bränna Israels mark och skada judarna. Denna terrorhandling leder till att Israel inskränker rörelsefriheten, som ett straff för de skador som brandbomberna åstadkommit. Om detta är ett rimligt svar, får Tv-tittaren själv bedöma.

Fiskarens känsla av orättvisa balanseras inte av de brandbombsdrabbade judarnas upplevelse. (Skärmdump)

Två sidor av samma shekel

Det är bra av reportern Frida Björk att det framkommer att fisket ”förser Gazaborna med mat”. Hon behöver inte nämna att ingen svälter i Gaza, genom att 10 000-tals lastbilar passerar in till Gaza varje år med allt som behövs. Hon behöver inte heller visa bilder på brända skogar och åkrar i Israel och rädslan för leksaksliknande granater som landar i Israel signerade Hamas. Men, det skulle förklara varför Israel svarar på Hamas krigsattacker. När palestiniern uttrycker ”Vi blir enormt skuldsatta”, kunde hon ställt frågan ”Lider israelerna också ekonomiska förluster av brända odlingar och skog?”

Palestiniernas brott mot Osloavtalen

Journalisten Frida Björk berättar för oss svenskar om palestinierna att ”de vet mycket väl vad Osloavtalet från 1993 säger. De ska ha rätt att fiska 20 sjömil ut.” Problemet är att de endast verkar känna till de rättigheter som Osloavtalen ger palestinska myndigheten, men struntar fullständigt i vilka rättigheter som Israel fick och vilka skyldigheter palestinierna skrev under på. Palestinierna har brutit mot det mesta i avtalet (inga demokratiska val på 16 år, ingen politisk frihet, ingen pressfrihet, ingen avväpning av terrorgrupper, uppvigling till våld i media och skolböcker fortsätter liksom hatpropaganda), men framför allt kan man inte starta ett krig mot Israel och hävda att den andre parten inte följer avtalet.

Egypten och Israel har av säkerhetsskäl kontroll och begränsning vid gränserna. (Skärmdump)

Ett steg tillbaka i Gaza?

När den palestinska fiskaren säger ”De måste ta ett steg tillbaka och ändra sig”, så är det tragiskt att tanken inte slår varken honom eller journalisten – att Israel tog tusen steg tillbaka, när man utan att få något tillbaka, drog sig ut ur Gazaremsan 2005. Israel hade enligt internationell rätt lagligt tagit området från Egypten 1967, som ju angrep Israel och olagligt hade ockuperat det 1948. Trots att Osloavtalen avsåg att ytterligare överenskommelser skulle ske i förhandlingar med ömsesidiga eftergifter, tvingade Israel ut nästan 10 000 boende judar från området. Resultatet blev ökad islamsk terror, ett splittrat framtida arabiskt land och ständigt krig. Detta misstag gör Israel inte om. Det är palestinierna som måste ta ett steg tillbaka någon gång.

Bara ena sidan belyses

Journalisten Frida Karlsson citerar en palestinier som säger att ”de kan inte påverka vilka ballonger som släpps in över Israel, men att dom direkt får ta konsekvenserna av det”. Åter igen kommer en anklagelse serverad utan kritisk reflexion. Även om det inte är avsikten, så blir resultatet en ständig ensidighet och i förlängningen fientlighet till Israel och judar. Det är judarna väl som först drabbas av konsekvenserna av brandbomberna. Och de kan ännu mindre ”påverka” palestinier som skickar brandbomber. Eller hur?

Döda fiskar visas, men inte brända åkrar och skogar. (Skärmdump)

Krigets andre part har inget ansikte i reportaget. Ingen jude får personligen berätta om sitt elände. Vi får ingen chans att känna för den ”andre”. Det blir lite som de palestinska skolböckerna, där man nästan helt använder beteckningar som ”den sionistiske ockupanten” och ”ockupationen” i stället för ”Israel”, vilket leder till ytterligare en generation av hat. SVT borde kunna ge andra sidan samma möjlighet att tala för sin sak när det gäller Gazaremsan.

Dolda budskap gör mest skada

Så, trots att SVT-inslaget först inte verkar så illa, kommer allt fler och grövre fel fram ju mer man analyserar. Det är just det som är det mest beklämmande – det dolda israelfientliga budskapet är effektivast.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem