Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

SVT gör fel, rättar och gör fel igen

Åter igen en helt felaktig rubrik som liksätter terrorgruppen Islamiska Jihad med den palestinska myndigheten. (Skärmdump från svt.se)
Hur svårt kan det egentligen vara för en journalist på det dominerande, statliga mediebolaget SVT att skilja mellan den av Sverige erkända palestinska myndigheten och den islamistiska terrorgruppen Islamiska Jihad?

”Palestinierna och Israel överens om eldupphör” löd rubriken på SVT.se på söndag kväll. Journalisten likställde alltså alla palestinier med den krigande terroristgruppen Palestinska Islamiska Jihad. Var det okunnighet, slarvigt eller en freudiansk felskrivning?

SVT ändrade

MIFF skrev till jourredaktören Ines Micanovic, som direkt svarade ”Tack för ditt mejl. Vi har nu ändrat till Islamiska Jihad som jag håller med är en mer korrekt rubrik.” Klokt och föredömligt agerat, Inez!

Rättad version tack vare redaktören Ines Micanovic på SVT. (Skärmdump från svt.se)

Nya fel av SVT

På måndagsmorgonen hade emellertid nya okunniga journalister varit i farten. De satte likhetstecken mellan ”Palestina”, som i Europa endast erkänts som en stat av Sverige, Island och Cypern, och den av Sverige och EU terrorstämplade Palestinska Islamiska Jihad. Rubriken löd ”Vapenvila mellan Palestina och Israel från söndag kväll.”

Måndagsartikeln refererar till ett meddelande från nyhetsbyrån Reuters. Hur löd rubriken från Reuters, då? Jo, ”Israel and Palestinian militants declare Gaza truce”, vilket översatt till svenska betyder ”Israel och palestinska militanta förklarar Gaza-vapenstillestånd”. Det är bara att läsa innantill.

Reuters text som korrekt anger att vapenvila har deklarerats av palestinska militanta. (Skärmdump Reuters)

Varför är rapporteringen ofta fel?

Det kan finnas flera orsaker till de journalistiska felen.

  1. En slagfärdig lagom kort rubrik är viktigare för många medier än att vara korrekt.
  2. Okunnighet och bristande bakgrundskontroll.
  3. Slarv och ointresse. Man förstår inte vilken betydelse felen kan få.
  4. Ett politiskt ställningstagande för den ena parten.

Vilken effekt har fel rubrik?

Rubriken är det som fångar vår uppmärksamhet och som oftast ger det bestående intrycket. I det här fallet kan de felaktiga rubrikerna skapa en känsla av att den palestinska myndigheten är i fullt öppet krig med staten Israel eller att alla palestinier är i krig. Det är illa, för det eskalerar en begränsad konflikt med en terrorsekt.

Det som oftast blir fel i mediernas rubriker vad gäller Israel, är till den judiska statens nackdel. Upprepade felaktigt negativa och stigmatiserande rubriker kan bidra till antisemitism och demonisering av Israel och dess legala rätt att försvara sig från angrepp. Ord är enormt viktiga – minst lika viktigt som ett fysiskt försvar.

Man borde kunna förvänta sig mer av korrekthet i Public Service, tycker man.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem