Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Hela Israel skulle enas för att stödja attack mot Iran – Gantz

Ledaren för oppositionspartiet Nationell enighet och tidigare försvarsminister Benny Gantz. (Foto Knesset)
"I dag, i en ständigt föränderlig verklighet globalt och i Mellanöstern, är vår nation hotad av framväxten av ett Iran beväpnat med kärnvapen", sa tidigare generalen och försvarsministern Benny Gantz vid The Jerusalem Post årliga konferens i new York den 5 juni.

Gantz sa vidare att “Vi måste betona att ett kärnvapenförsett Iran först och främst är en global utmaning som äventyrar global och regional stabilitet.”

När han talade på konferensgalan kvällen innan, förklarade han att “Irans påverkan är ett potentiellt existentiellt hot mot staten Israel, men det inflytande Iran har på Venezuela har ingenting att göra med Mellanöstern; Irans intresse för Västsahara har ingenting med Mellanöstern att göra. Fler saudier attackerades av iranska ombud än israeler.”

Iran är en global fara

”Därför”, tillade han, “när vi talar om behovet av att stoppa Iran från att bli kärnvapenkapabel, säger vi det inte bara ur det israeliska perspektivet, utan ur ett regionalt och globalt perspektiv.”

Gantz budskap var att “den 11:e timmen” har anlänt: “Vi kan inte tillåta Iran att skaffa kärnvapen.”

Israel är enat

Som oppositionsledare betonade han att ”Vi kommer att göra allt som krävs för att förhindra ett existentiellt hot mot staten Israel. Vi vet att ett sådant agerande kan komma att kosta mycket, men som alltid i dessa frågor kommer hela Israels ledarskap och folk att förenas”.

Konfidentiell IAEA-rapport

Benny Gantz uttalande kan ses mot bakgrund av en läckt konfidentiell IAEA rapport som AP rapporterat om. Det internationella atomkontrollorganet bekräftar oron över att Iran anrikar allt mer uran, allt närmare vapenkvalitet.

Mycket nära kärnvapenkvalitet

Inspektörerna bekräftar nu med säkerhet att uranpartiklar befunnits vara anrikade till 83,7 % vid dess underjordiska Fordo-anläggning. Uran anrikat till 90 % är material av vapenkvalitet.

Rapporten säger att utredarna har avslutat sin undersökning av spår av konstgjort uran som hittats i Marivan, cirka 525 kilometer (325 miles) sydost om Teheran. 

Analytiker hade upprepade gånger kopplat Marivan till Irans hemliga militära kärnprogram och anklagat Iran för att utföra högexplosiva tester där i början av 2000-talet.  

De nya IAEA-rapporterna hänvisade också till att “Iran genomförde explosiva experiment med skyddande avskärmning som förberedelse för användningen av neutrondetektorer och kärnmaterial”.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem