Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Avveckla ett genomruttet UNRWA – FNs trovärdighet i gungning

”UNWRA måste avvecklas, omstruktureras och fasas in i FN:s flyktingorgan UNHCR”, anser Paul Ludvig i sin artikel.
Ett nytt avslöjande som visar att Hamas haft sitt datacenter under UNRWA högkvarter i Gaza som försett centret med el och nätverk är nästintill katastrofalt för UNWRA:s trovärdighet.

Artikelförfattare Paul Ludvig.

Detta händer efter att det för inte så länge sedan avslöjades att minst 12 FN anställda från UNRWA deltog i massakern den 7 oktober.  Israeliska myndigheter presenterade övertygande bevis baserat på Hamas videor, ögonvittnen, förhörsinformation, etc. FN har inte motsatt sig sanningen i underlaget, men det bemöttes av FN med att det rör sig bara om några ruttna äpplen i korgen. FN menar att man sagt upp de som misskött sig och därmed är saken utagerad, men knappast alla är nöjda med det.

När UN Watch släppte uppgifter att ytterligare ca 1200 UNRWA anställda var en del av Hamas och Islamiska Jihad samt att ca 6000 anställda har familjemedlemmar som är stridande terrorister så framstår det att rötan har spridit sig, brett och djupt i UNRWA. Lärare har medverkat till att hålla Israeliska gisslan i sina hem. UNWRA lärare har jublat och firat massakern och flera uppviglat till folkmord på judar. FN har tidigare tittat åt ett annat håll när UNWRA:s läroböcker var fyllda med antisemitism, hat, uppvigling och förhärligande av terror.

Men det har slutligen visat sig att UNWRA har varit mer av en Hamas organisation, än en FN organisation. Det är mycket besvärande att FN har vid upprepade tillfällen flera år tillbaka fått rapporter om missförhållandena inom UNWRA, men ignorerat dessa. 

”UNWRA har varit mer av en Hamas organisation, än en FN organisation”

Bevisen mot UNRWA:s terrorkopplingar är så obestridliga att USA, EU, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Japan, Schweiz, och även Sverige samt andra länder har antingen stoppat eller fryst utbetalningarna.

Men, vad är den grundläggande problematiken? FN har ett flyktingorgan för hela världen, dvs UNHCR. Det något märkliga är att endast för palestinska flyktingar finns ett separat flyktingorgan, UNRWA. Någon riktig rationell förklaring för detta finns det inte. Organisationen bildades 1949 för att hantera behoven av ca 750,000 flyktingar när arabländerna förlorade anfallskriget de startade mot Israel. Israel fick själv ta hand om de ca 650,000 judiska flyktingarna av de ca 900,000 som blev utkörda från arabiska områden. Idag säger UNRWA att man hanterar 5,9 miljoner palestinska flyktingar! Hur har 750,000 blivit 5,9 miljoner?

En del av skälet till det ökade antalet ligger i att UNRWA inte har som mål att flyktingar skall bosätta sig i ett nytt land, få medborgarskap och upphöra vara flyktingar. Antalet flyktingar har dessutom dramatiskt ökat för att UNRWA har skapat en definition att flyktingstatusen kan gå i arv från en generation till en annan.

”Hur har 750,000 blivit 5,9 miljoner?”

Ett talande exempel på en palestinsk flykting i Sverige är den socialdemokratiska riksdagsmannen El-Haj som nyligen figurerat en del i media. El-Haj är född 1960 i Libanon och har aldrig bott i Israel. Hans föräldrar var enligt uppgift flyktingar från kriget 1948. När El-Haj kom till Sverige så blev han med tiden svensk medborgare och likaså hans familjemedlemmar. Trots El-Haj och hans ättlingars svenska medborgarskap med de rättigheter som det innebär samt permanenta boende i Sverige, betraktas de fortfarande som palestinska flyktingar av UNRWA. Denna absurda situation gör att antalet palestinska flyktingar kommer att fortsätta öka hejdlöst. 

Ytterligare en absurditet är att UNRWA kräver palestiniers rätt att återvända till Israel. Det skulle betyda att El-Haj som är född i Libanon och svensk medborgare tillsamman med barn och barnbarn födda i Sverige skall ha ovillkorlig rätt att bosätta sig i Israel. Det är ju knappast ett återvändande eftersom de aldrig har bott där. UNWRA:s felaktiga flyktingmatematik måste upphöra. Det leder bara till oförsonlighet.

”El-Haj … skall ha ovillkorlig rätt att bosätta sig i Israel”

FN:s flyktingorgan UNHCR har ca 30,5 miljoner flyktingar i resten av världen under sitt mandat. UNHCR har i de fall det varit möjligt hjälpa flyktingar att återvända, under de första 6 månaderna 2023 kunde ca 400 000 personer återvända hem. UNHCR försöker i de fall det är möjligt att hjälpa flyktingar till ett nytt hem och nytt medborgarskap. Under 2022 blev ca 22 000 flyktingar medborgare i nya länder. UNHCR arbetar för lösa flyktingkriser, inte som UNRWA att permanenta dem.

UNRWA har ca 30 000 anställda varav 99 % är lokala palestinier. De är den största arbetsgivaren i Gaza utöver Hamas. År 2022 fick man ett internationellt stöd på 1,17 miljarder USD (ca 12 miljarder SEK). Det enorma ekonomiska biståndet kan endast motiveras fortsätta så länge man kan uppvisa det höga antalet flyktingar. UNRWA gör därmed allt för att bevara status quo och en permanent palestinsk flyktingsituation.

”UNRWA gör därmed allt för att bevara … en permanent palestinsk flyktingsituation”

UNRWA är inget riktigt flyktingorgan, utan en politisk rörelse med starka kopplingar till terrororganisationer som Hamas och Islamiska Jihad. UNRWA vill vidmakthålla situationen och göra palestinier till permanenta flyktingar. Den ger varken biståndsgivarna eller palestinierna i längden vad de behöver. Det finns inget förtroende för UNWRA.

Det är inte rationellt att skuldbelägga Israel för UNRWA:s haveri. Det är ett rimligt beslut att pausa det oberättigade biståndet till UNRWA, med facit i hand att signifikanta delar av UNRWA stödjer terrorism. UNRWA är dessvärre en stor del av problemet i Gaza konflikten och inte en del av lösningen.  UNWRA måste avvecklas, omstruktureras och fasas in i FN:s flyktingorgan UNHCR om FN vill rädda sitt skadade anseende. För att undvika att den nuvarande situationen förvärras för civilbefolkning i Gaza bör första åtgärden vara att UNHCR personal tar över alla ledande befattningar inom UNRWA.

”UNWRA måste avvecklas, omstruktureras och fasas in i FN:s flyktingorgan UNHCR”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem