Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Inga MR-organisationer har fördömt Abbas antisemitiska uttalande

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas i ett möte med Ramallahs regering den 29 april 2019. (Foto: Flash90)
Den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas sa den 24 augusti att Hitler dödade judarna "på grund av deras sociala roll, och inte deras religion". Listan över alla mänskliga rättighetsorganisationer som fördömt historieförfalskningen presenteras.

Den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas har i decennier spridit grov antisemitism och förnekelse av förintelsen. Under ett möte med Fatahs revolutionära råd påstod han för två veckor sedan att:

– Sanningen är att europeiska judar inte är semiter, de är ättlingar till kazarerna, och därför har deras förföljelse ingenting med antisemitism att göra.

Att de systematiska, industriella morden på 6 000 000 europeiska judar inte skulle vara antisemitism, är en grov historieförfalskning av både Förintelsen, Nazityskland och det judiska folkets historia.

Abbas historieförfalskning av judeförföljelsen i arabvärlden är lika grov:

Ben Gurion attackerade judiska institutioner i arabländerna för att övertala dem att emigrera. Judarna ville inte emigrera, utan tvingades, pressades och mördades att göra det.

Sanningen är istället att judarna stod inför ytterligare en förintelse, denna gång utlovad av Arabförbundets Azzam Pacha. Historiska fakta är att närmare en miljon österländska judar har rensats, tvingats och skrämts ut från muslimska områden. Ett par tusen judar finns nu endast kvar. Abbas historieförfalskning är i det närmaste obegripligt fräck och ifrågasätter judarnas rätt till sitt hemland.

EU fördömde starkt Abbas uttalande som ”fyllt av falska och grovt missvisande uttalanden om judar” och ” Sådana uttalanden tjänar endast dem som inte strävar efter en tvåstatslösning”.

Paris borgmästare Anne Hidalgo återkallade medaljen som utdelats till Abbas på grund av hans “tydliga önskan att förneka folkmordet i Europa som den judiska befolkningen var offer för i händerna på nazistregimen.”

Tysta HR-organisationer

Inga organisationer som säger sig arbeta för mänskliga rättigheter har, vad vi vet, protesterat mot Abbas antisemitiska historieförfalskningar. Dessa är generellt djupt kritiska mot Israel, men är helt tysta när tydlig rasism och Förintelseförnekelse uttalas av den palestinske ledaren.

Varför försvarar de inte judarna?

Ett hundratal organisationer i Israel och på de palestinska myndigheternas område säger sig arbeta för mänskliga rättigheter, som inte verkar gälla judar. Självkritik och objektivitet saknas.

Varför försvarar de inte judarna?

Amnesty International ”dokumenterar, analyserar och avslöjar allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna”, men sväljer Abbas antisemitism.

Varför försvarar de inte judarna?

Human Rights Watch pratar om en “stark kultur av mänskliga rättigheter för att skapa bestående förbättringar för offer för övergrepp över hela världen … som främjar mänskliga rättigheter och rättvisa”, men är helt tysta när Abbas förfalskar historien å det grövsta.

Varför försvarar de inte judarna?

Svenska kyrkan vill utreda israel för apartheid, men har inte sagt något om Abbas antisemitiska uttalande.

Varför försvarar de inte judarna?

Den HR-organisation som inte tar avstånd från antisemitism och Förintelseförnekelse, bidrar till en acceptans som kan leda till en ny katastrof.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem