Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ingen apartheid i Israel

Denna sidan visar att apartheid-anklagelsen är falsk och illasinnad.
I Israel har araber, druser, kristna och alla andra minoriteter rösträtt och fullt medborgarskap, det hade inte de färgade i Sydafrika.

Apartheidsmutskastningen av Israel hävdar att sionism är en form av rasism. Det är det inte. Sionism är den legitima, nationella befrielserörelsen för det judiska folket, som kräver en återuppbyggnad av en självständig judisk stat.

 Rättigheter som inte fanns i Sydafrika

Araber och andra minoriteter har full tillgång till de offentliga platserna som bussar, köpcentra, restauranger, stränder. En civil jude i Ramallah eller Gaza skulle inte klara sig länge. I Haifa och Jerusalem kommer du ständigt att möta arabiska israeler som stolt bär sin hijab utan rädsla. Sådana rättigheter fanns inte i Sydafrika.

Högutbildade araber

Araber studerar och undervisar på universiteten i Israel på lika villkor och arbetar som läkare på sjukhus av världsklass samt är domare i Högsta domstolen i Mellanösterns enda demokrati. Det hade de färgade i Sydafrika inte en chans till.

I Israel finns det 2021 sjutton arabiska medlemmar av Knesset, det israeliska parlamentet, men så var det inte i Sydafrika.

Inte heller på Västbanken finns det apartheid, men situationen är mer komplex på grund av Osloavtalen, som delar Västbanken i palestinskt och judiskt område. Kontrollpunkter för att förhindra terroristangrepp är inte apartheid. Att tillåta självmordsattacker vore rasism mot judar.

De Klerk tillbakavisar apartheid

Fredrik Willem de Klerk, den sydafrikanska presidenten som avslutade apartheid, tillbakavisar uttryckligen påståenden om att Israel skulle vara en apartheidstat. Han sa 2014 att ”det är orättvist att kalla Israel för en apartheidstat”, och lade till att ”du har palestinier som bor i Israel med fulla politiska rättigheter”, och ”du har inte diskriminerande lagar mot dem”.

Arabisk-israelisk journalist avfärdar anklagelsen

“Om Israel vore en apartheidstat skulle jag till exempel inte få arbeta för en judisk tidning eller bo i en judisk stadsdel eller äga ett hem. Den verkliga apartheid är i Libanon, där det finns en lag som förbjuder palestinier att arbeta i över 50 yrken. Kan du föreställa dig om Knesset antog en lag som förbjuder araber från att arbeta ens i ett yrke? Israels lag gör ingen skillnad mellan en jude och en arab.” Khaled Abu Toameh (journalist, arabisk medborgare i Israel), 2010.

Afrikanska ledare avvisar apartheidanklagelsen

Kenneth Meshoe, ledaren för det afrikanska kristna demokratiska partiet och medlem av det sydafrikanska parlamentet, har avvisat anklagelsen om att Israel skulle vara en apartheid-regim, som ett ”tomt politiskt uttalande utan ett uns av sanning”. Han sade att i Israel ser man ”folk med olika hudfärg, bakgrund och religion” som umgås dagligen. ”De som vet vad verklig apartheid är, som jag, vet att det är ingenting i Israel som liknar på apartheid, ” sade Meshoe.

Inget mål att diskriminera palestinier

Benjamin Pogrund, en sydafrikansk journalist och antiapartheidaktivist, säger att ”de som beskyller Israel för apartheid – en del säger till och med ‘värre än apartheid’ – har glömt vad apartheid faktisk var, eller är ovetande, eller onda”. Pogrund förklarar: ”I Sydafrika tvingade de vita härskarna medvetet in segregering och diskriminering i alla livets aspekter – det var deras intention från början, och målet var att säkerställa makten och privilegierna för den vite minoriteten. ” Men ”så är inte Israel på Västbanken. Det finns inte något ideologiskt mål om att diskriminera palestinierna.”

Orättvist att anklaga Israel för apartheid

En av Israels mest berömda kritiker, den sydafrikanska domaren Richard Goldstone, författaren bakom FN:s Goldstone-rapport från 2009, skrev i New York Times att det ”är orättvisa och oprecisa lögner”, att anklaga Israel för apartheid. Den tidigare sydafrikanska domaren sade att ”i Israel är lika rättigheter lagen, hoppet och idealet – ojämlik behandling blir ofta föremål för rättslig prövning”.

Domare Goldstone avvisade dessutom kategoriskt varje påstående om apartheid på Västbanken, när han sa: ”Det finns ingen intention om att upprätthålla ‘en institutionaliserad regim med systematiskt förtryck och dominans av en ras’. Detta är en avgörande skillnad, även om Israel har förtryckande åtgärder mot palestinierna där. Intentionen bakom Sydafrikas påtvingade rasmässiga skillnader var att det permanent skulle komma den vita minoriteten till godo, på bekostnad av andra raser. Till skillnad från detta, har Israel i princip accepterat en palestinsk stat i Gaza och nästan hela Västbanken, och uppmanar palestinierna att förhandla om gränserna.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem