Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

June 18, 2021

Human Rigth Watchs anklagelser

Tisdagen den 27 april publicerade Human Rights Watch (HRW) en rapport där Israel anklagas för apartheid. Uttalandena är grova när det gäller att framställa det som rasistiskt att Israel har lagar som skyddar judar från hela världen i deras eget land.

Ingen apartheid i Israel

I Israel har araber, druser, kristna och alla andra minoriteter rösträtt och fullt medborgarskap, det hade inte de färgade i Sydafrika.

Ungerska Förintelsen

Synagogan i Tarcal, Ungern, där byns judar koncentrerades under någon vecka inför transport till Auschwitz (Foto privat) Den ungerska fascistregeringen under Miklos Horty var nazisternas