Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Stort stöd för massakern den 7 oktober bland palestinier på Västbanken

Palestinska studenter visar sitt stöd för Hamas vid Birzeit University i Ramallah på Västbanken den 19 maj 2022. (Foto: Flash90)
Undersökning bland palestinier på Västbanken visar stort stöd för terror.

En opinionsundersökning gjord av Birzeit Universitys Arab World for Research & Development (AWRAD) på Västbanken och Gazaremsan visar att en majoritet av de tillfrågade palestinierna stöder massakern som Hamas utförde i Israel den 7 oktober. 

Opinionsundersökningen bland palestinier på Västbanken visar att omkring 68 procent av de tillfrågade starkt stöder massakern, medan 15 procent delvis stöder den.  

Minst 1 200 människor mördades och över 240 togs som gisslan, inklusive spädbarn och äldre, under massakern den 7 oktober.

Större stöd för massakern på Västbanken än i Gaza

Det finns betydligt mindre stöd för attacken bland palestinier i Gaza. Där svarar 46,6 procent att de ger stort stöd till attacken, medan 17 procent svarar att de delvis stöder det. 21 procent av de tillfrågade i Gaza säger att de är helt eller delvis emot attacken, medan endast 7 procent av de tillfrågade på Västbanken var helt eller delvis emot terrorattacken.

98% stolta över massakrerna

98 procent av de tillfrågade i undersökningen svarar att de känner sig mer stolta över att vara palestinier efter terrorattacken den 7 oktober, skriver i24News.

Fatahs terrorgrupp stöds av 80%

Opinionsundersökningen visar också på stort stöd för palestinska terrorgrupper. Al-Qassam-brigaderna, som är Hamas väpnade gren, är mest populär med 89 procents stöd. Hamas som helhet får å andra sidan 76 procents stöd. Islamiska Jihad stöds av 84 procent medan Fatahs Al-Aqsa Martyrs Brigader stöds av 80 procent.

Störst stöd för Hamas på Västbanken

Men också kring denna fråga är det stor skillnad i stödet bland palestinier på Västbanken och i Gaza. Endast 10 procent av de tillfrågade på Västbanken, där Hamas inte dominerar, säger att de är något eller mycket negativa till Hamas. Nästan 40 procent av de tillfrågade i Gaza som helt styrs av terrorgruppen Hamas, säger att de är negativa. 23 procent är där mycket negativa till Hamas.

10% av palestinierna stöder den palestinska myndigheten

De politiska organisationerna är å andra sidan inte lika populära bland palestinierna. Den palestinska myndigheten (PA) stöds av endast 10 procent av de tillfrågade i opinionsundersökningen, medan Fatah-partiet, som ingår i PA, får stöd av 23 procent. FN får stöd från 9 procent av palestinierna.

Den falska anklagelsen om Al -Aqsa viktigast

På frågan om vad palestinierna tror var den viktigaste orsaken till attacken den 7 oktober svarar 29 procent “att befria Palestina”, medan 21 procent svarar “bryta blockaden av Gaza”. Det viktigaste skälet som palestinierna nämner är att stoppa “brotten mot Al-Aqsa-moskén” (35 procent). I hundra år har falska anklagelser om att judarna hotar Al-Aqsa-moskén använts som förevändning för terror.

75% av palestinierna vill utplåna Israel

5,4 procent av de tillfrågade säger att de stöder en enstatslösning där judar och araber kan leva tillsammans, medan 17,2 procent säger sig stödja en tvåstatslösning. 75 procent svarar att de stödjer en palestinsk stat “från floden till havet”, det vill säga en lösning där Israel utplånas.

Ryssland och Iran är bästa länderna

När det kommer till vilka länder palestinierna är mest positiva till svarar 40 procent att de är mest positiva till Ryssland, medan Iran är näst populärast bland 32 procent av de tillfrågade. Tre procent svarar Storbritannien, medan Israel och USA ligger allra längst ner. Inte heller Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och andra arabiska länder är populära.

Blodbadet på barn och civila i Kfar Aza. (Skärmdump CNN)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem