Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Desinformation av professor på Göteborgs universitet angående Sveriges reaktion på UNRWA:s terrorkoppling

De israeliska barn som kidnappades av Hamas under massakern den 7 oktober.
Fredagen den 2 februari 2024 publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel om UNRWA-biståndet författad av Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet och Nina Gren, universitetslektor i socialantropologi, Lunds universitet. MIFF-medlemmen Mikael Heinig har den 7 februari 2024 i ett öppet brev till universitetens ledning skarpt kritiserat dem för desinformation.

I debattartikeln  påstår Helena Lindholm och Nina Gren bland annat att ”Vårt land blir medskyldigt till att palestinier i Gaza inte får tillgång till humanitär hjälp. Det går inte kalla detta något annat än kollektiv bestraffning och det är en chockerande handling.” De hävdar också att ”Sidas beslut också ett brott mot internationella konventioner”.

“folkrättslig skyldighet att ge humanitärt bistånd finns inte”

Heinig skriver i sitt öppna brev att Helena Lindholm och Nina Gren är ”dåligt uppdaterad beträffande det svenska humanitära biståndet till Gaza… Humanitärt bistånd ges på villkor som beslutas av Sverige och andra givare.  Någon folkrättslig skyldighet att ge humanitärt bistånd finns inte. Det folkrättsliga förbudet mot kollektiva bestraffningar i fjärde Genève­konventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (artikel 6) gäller ej bistånd. Kollektiv bestraffning är när en stridande part till exempel godtyckligt avrättar invånare i ett ockuperat område som straff för en attack.

Att dra in bistånd till UNRWA som verkar i Gaza, Judéen, Samarien, östra Jerusalem, Libanon, Syrien och Jordanien är inte en bestraffning enligt internationell rätt. Om Sveriges beslut är olagligt innebär det också att alla övriga länder som fryst biståndet till UNRWA agerat olagligt.”

“kollektiva bestraffningar … gäller inte bistånd”

Dessutom, skriver Heinig i sitt svar att ”Det bistånd som fryses till UNRWA kommer att föras över till andra biståndsorganisationer som verkar i Gaza. Utöver det har Sverige efter den 7 oktober 2023 beslutat att utöka det humanitära biståndet till Gaza med över 200 miljoner kronor.”  

Lindholm och Gren påstår också att beslutet tagits ”utan någon vidare bevisbörda.”

Men Heinig påtalar att ”Bevis har presenterats bl. a genom förhör med de c:a 660 Hamasterrorister som fängslats av Israel, genom förhör av gisslan som förvarats i UNRWA-anställdas bostäder, genom spårning av UNRWA-anställdas mobiltelefoner den 7 oktober, genom dokument funna hos Hamas o s v.”

“bevis har presenterats”

 Den 21 december 2023 publicerar den svenska regeringen  ett beslut som rör UNRWA, där det bl a framgår:

 ”Sverige kommer i givardialog ställa krav på att UNWRA oreserverat fördömer Hamas och att personer som uttrycker stöd till Hamas, terrorism eller antisemitism inte kan arbeta för UNRWA om organisationen ska motta svenska skattemedel.”

 ”Sverige är samtidigt en stark röst för en reformering av UNRWA. Långsiktigt är Sveriges linje att UNRWA:s uppdrag ska införlivas i UNHCR eller annat lämpligt FN-organ.

“Sveriges linje att UNRWA:s uppdrag ska införlivas i UNHCR”

Den 26 januari 2024 beslutar SIDA angående bistånd via UNRWA:

”Sida ser mycket allvarligt på anklagelserna och förväntar sig full transparens och ansvarsutkrävande i enlighet med den påbörjade utredningen”.

 ”Andra beredningar av svenskt stöd genom Sida om totalt ytterligare 69 miljoner kronor i humanitärt stöd till flertalet strategiska humanitära partner som har möjlighet att verka humanitärt i Gaza”

UN Watchs anförande inför USA:s kongress

Hillel Neuwer, UN Watch, tystar de i FN som anklagar Israel för apartheid 21 mars 2017, med den retoriska frågan "Var är era judar?" (Foto wikimedia commons)

Den 30 januari 2024 håller UN Watchs VD Hillel Neuer, ett anförande inför USA:s kongress gällande UNRWA där han bland annat säger: 

”Ordföranden, rankade ledamöter och ledamöter i kommittén: Tack för att ni bjöd in mig att vittna i dag. I flera år har vi fått höra av UNRWA och dess anhängare att byrån utför “livräddande arbete” och att dess lärare erbjuder palestinska elever en utbildning som “främjar mänskliga rättigheter, tolerans, jämlikhet och icke-diskriminering.”

 Idag, mer än någonsin tidigare – och jag menar bokstavligen idag, i ljuset av de bombade nyhetsrapporterna i gårdagens Wall Street Journal, Reuters och på andra håll – vet vi nu att detta har varit en lögn.

 Från dessa och andra avslöjanden från de senaste dagarna vet vi att i Gaza deltog minst 12 UNRWA-anställda personligen i massakern den 7 oktober, som involverade mordet på 1 200 israeler tillsammans med massvåldtäkt, tortyr och stympning. Utrikesminister Blinken sa i går, “Dessa underrättelserapporter är mycket, mycket trovärdiga.”

Världen fick också igår veta att 1 200 UNRWA-anställda i Gaza är en del av Hamas eller Islamiska Jihad, vilket betyder faktiska operativa inom de politiska och militära organisationerna.

 Slutligen, uppskattningsvis 6 000 UNRWA-anställda, som är hälften av UNRWA:s arbetsstyrka i Gaza, har nära familjemedlemmar i dessa terroristorganisationer.

 Nu har UNRWA:s främsta givare, USA, Tyskland, Storbritannien, Kanada och många andra precis meddelat att de fryser pengar.

Följaktligen har jag kommit hit från Genève i dag för att föra vårt fall mot UNRWA inför kongressen.

 Jag har kommit hit för att be USA:s kongress, som är den största givaren till UNRWA med över 300 miljoner dollar per år, att inte bara avbryta, utan att avsluta finansieringen för gott – och att ta ledningen för att upplösa en organisation som är full av hets till hat, inblandning i terrorism och fortsatt krig.

MIFF-ordförande Lars Johan Nordgård tillsammans med Hillel Neuer, chef för UN Watch. (Foto: Privat)

Medlemmar av kommittén kommer att hitta alla bevis som jag presenterar här på vår webbplats under “Målet mot UNRWA”.

 Nu, på fredagen, meddelade generalsekreterare Guterres att han var “förskräckt” när han fick veta att medlemmar av hans UNRWA-personal var inblandade i terrorism.

 Kommittéledamöter: Jag är här för att vittna och vittna om att generalsekreterare Guterres, UNRWA:s chef Philippe Lazzarini, deras föregångare och deras seniora kollegor, omöjligt kunde ha blivit chockade över att UNRWA:s anställda är inblandade i terrorism.

 För under de senaste nio åren, och ordförande Smith vet detta mycket väl, har vi avslöjat, publicerat och överlämnat till FN, till UNRWA, bevis på utbredd och systematisk uppvigling till jihad-terrorism, beröm av nazistledaren Adolf Hitler, uppmaningar till att slakta judar från UNRWA:s lärare, skolchefer och andra anställda.

Dessa rapporter sträcker sig från 10 till 200 sidor. Till exempel skickade vi i november en rapport om 20 lärare som firade massakern den 7 oktober. 

 I mars identifierade vi tillsammans med IMPACT-se 133 UNRWA-lärare och personal som främjade hat och våld i sociala medier. 

 I juni 2022 släppte vi en rapport som heter “UNRWA:s lärare i hat.” 

 Det inkluderade följande Facebook-inlägg av Elham Mansour, en UNRWA-lärare: ”Vid Allah, alla som kan döda och slakta någon sionistisk och israelisk brottsling och inte gör det, förtjänar inte att leva. Döda dem och förfölj dem överallt. De är den största fienden. Allt Israel förtjänar är döden.”

 Detta är en UNRWA-lärares uttalande på Facebook. Vi skickade den till FN.

De gjorde ingenting.

 De kontaktade oss aldrig för information. De vägrade våra upprepade skriftliga förfrågningar om att träffas för att diskutera problemet.

De kan inte säga att de inte visste. Mr Guterres visste. Chefen för UNRWA visste. FN visste. De valde helt enkelt att inte agera.

Nu har USA och andra givare bett UNRWA att undersöka och säkerställa ansvarsskyldighet. Jag kan säga er, under ett decennium har UNRWA visat sig vara ovillig, oförmögen och olämplig.

 Idag vill jag presentera vår nya rapport, kallad “UNRWA:s Terrorgram” som jag har överlämnat till var och en av medlemmarna och den finns på vår hemsida. 

 I den här rapporten dokumenterar vi en telegramchattgrupp med över 3 000 UNRWA-lärare i Gaza som är full av meddelanden, foton och videor som jublar och firar massakern den 7 oktober.

 Det inkluderar till exempel Safaa Mohammed Al-Najjar, på morgonen den 7 oktober – hon är UNRWA-lärare i datorer i Gaza, administratör för denna Telegram-grupp – hon firade massakern och postade videor. Hon berömde Hamas “mujahideen”, de heliga krigarna, när de massakrerade, lemlästade och våldtog israeler. 

 UNRWA:s engelska lärare Abdallah Mehjaz delade ett meddelande från Hamas som uppmanade Gazaborna att stanna kvar, att ignorera israeliska meddelanden som ber dem att evakuera för sin säkerhet, effektivt göra Hamas arbete, för att be Gazaborna att vara mänskliga sköldar. Det här är en UNRWA-lärare. 

 Israa Abdul Kareem Mezher, en grundskolelärare, hyllade Hamas-terroristerna och sa: “Må Allah hålla deras fötter stadiga och vägleda deras mål.” När en gruppmedlem undrade vad dessa “hjältar”, terroristerna, när de utförde massakern, uppfostrades, svarade Mezher: “De insupade jihad och motstånd med sin modersmjölk.” Och några dagar senare bad denna UNRWA-lärare Hamas att avrätta deras israeliska gisslan. 

UNRWA är ruttet till kärnan

Framstående personer har sagt, “Tja, dåliga äpplen… Det är bara några dåliga äpplen.” Nej. Vi pratar om 1 200 UNRWA-personal som faktiskt tillhör terroristorganisationerna; 3 000 UNRWA-lärare i denna Telegram-grupp; 6 000 UNRWA-anställda vars familjemedlemmar tillhör Hamas eller Islamiska Jihad. Detta är inte ett problem med “dåliga äpplen”; UNRWA är ruttet till kärnan.

“Syftet med UNRWA är att föreviga kriget 1948”

UNRWA:s kärnproblem, själva syftet med byrån, är att föreviga kriget 1948, att skicka budskapet till palestinierna att kriget 1948 inte är över. Använd inte cement för att bygga hem, sjukhus och skolor här i Gaza. Använd den för att bygga hundratals miles av terrortunnlar, för att tunnla in i Israel, för att invadera Israel, för att gå tillbaka till var dina sanna hem är. Det är UNRWA:s budskap.

 Så vi borde inte bli förvånade över vad som hände den 7 oktober eftersom det är budskapet som dessa palestinier fått i mer än 70 år i UNRWA:s skolor.

UNRWA är ett misslyckande. Vi måste erkänna vad den schweiziske utrikesministern Ignacio Cassis sa. Och Schweiz är ett land som historiskt stödjer FN.

Han sa följande: “UNRWA har blivit en del av problemet. Den levererar ammunition för att fortsätta konflikten. Genom att stödja UNRWA håller vi konflikten vid liv. Det är en pervers logik.” 

 Om USA och andra regeringar som finansierar UNRWA verkligen bryr sig om att hjälpa palestinier och israeler, är det dags att sätta stopp för denna perversa logik.

  Sveriges bistånd till Gaza, Judéen, Samarien och östra Jerusalem, uppgick de senaste 25 åren till totalt 36 miljarder kronor.

Avsikten med det svenska biståndet var fred, fria val, demokrati, utbildning, sjukvård och välstånd för araberna. Resultatet har blivit det motsatta med terrorism, uteblivna val, fattigdom, arbetslöshet och sabotage mot en tvåstatslösning i enlighet med Hamas stadgar.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem