Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

36 miljarder svenska kronor till palestinierna på 25 år

Under de senaste 25 åren har svenska skattebetalare direkt och indirekt gett palestinierna minst 36 miljarder kronor i hopp om att detta skulle de välstånd, demokrati och ett framförhandlat fredsavtal. Resultatet har blivit det motsatta – arbetslöshet, terrorism, uppvigling, uteblivna val och avståndstagande till tvåstatslösningen.

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.

MIFF har gjort en utvärdering av hur mycket pengar Sverige har satsat för att skapa ett demokratiskt och fredligt samhälle, en produktiv sysselsättning för palestinierna och en framförhandlad tvåstatslösning.

Palestinierna har fått bistånd inte bara direkt till palestinska myndigheter och organisationer som jobbar för palestinier, men också indirekt via EU- och FN-systemen. MIFF:s genomgång visar at totaltbeloppet de sista 25 åren är minst 36 milljarder kronor.

Så här förs pengar från Stockholm till palestinierna:

1 Sidas bistånd

Sveriges bistånd till Palestina via alla partners och i alla sektorer genom alla former av samarbeten finns att läsa på OpenAid. År 2021 fördelade Sida ut 70 380 000 USD, dvs cirka 604 000 000 svenska kronor. Tio år tidigare var beloppet 105 730 000 USD, vilket med dåtidens växelkurs motsvarade cirka 686 000 000 kronor.

2 Direkt bidrag till UNRWA

För att humanitärt tillfälligt bistå de araber som lämnade nuvarande Israel i kriget mot det nybildade landet, upprättades UNRWA. Det skulle bara vara en tillfällig hjälp för cirka 420 000 – 740 000 arabiska flyktingar, men har sedan dess tiofaldigats till 5,8 miljoner ättlingar, genom att flyktingbegreppet utvidgades just för palestinier. Sverige gav de första tre kvartalen 2022 motsvarande 662 762 301 kronor enligt unrwa.org. MIFF har lagt samman de senaste 25 årens bidrag.

3 Indirekt stöd till UNRWA via EU

Via EU-kommissionens svenska avgiftsdel flyter det också in pengar till UNRWA:s kassa. Sveriges andel av EU-budgeten är cirka 2,78%. Exempelvis skänkte hela EU motsvarande 1 161 535 632 kronor till UNRWA under de tre första kvartalen 2022. Det blir en del under 25 år.

4 Indirekt stöd till PA och NGO/SCO via EU

Indirekt svenskt ekonomiskt stöd till palestinska icke-statliga organisationer (NGO), civilsamhällesorganisationer (SCO) och den palestinska myndighetens (PA) projekt går via Sveriges EU-avgift. Sammanlagt under åren 2007 till 2022 har EU fört över 11 571 454 974 Euro till Västbanken och Gazaremsan enligt EU:s egna siffror. Det motsvarar cirka 120 miljarder kronor och Sverige är den näst högsta bidragsgivaren per capita till EU-avgiften.

5 Indirekt bistånd via FN

FN finansieras båda genom obligatoriska avgifter och frivilliga bidrag från medlemsstaterna. Den totala budgeten var på 53,2 miljarder USD år 2017. År 2018 var Sverige världens femte största bidragsgivare till FN med 2,13 miljarder USD.

Sverige bidrar således till en proportionellt ganska stor del av totala FN-bidraget år 2019 på 1 001 miljoner USD  till UNRWA.

Dessutom går svenskt ekonomiskt stöd till palestinierna även via andra FN-organ som till exempel UNESCO, UN Woman, UNDP, UNICEF, ICC, DPO med flera.

Palestinier och andra flyktingar

Ingen annan flyktinggrupp i världen har fått större politiskt och ekonomiskt stöd från omvärlden. Lika många finska flyktingar från Karelen togs om hand av sina landsmän utan internationellt stöd. Det finns ju bara kvar cirka 15 000 arabiska flyktingar från Israel i livet. Så Sverige måste fundera över om det unikt stora och långvariga biståndet verkligen har nått något av de mål vi haft.

Sveriges biståndsmål

Regeringen vill ”främja demokratisk utveckling, samt ökad respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer”. Hur har det gått med demokratin efter sista valet 2007? Är PA en rättsstat när inte deras parlament samlats på åratal?

Regeringen vill att bistånd ska begränsa klimatpåverkan. Hur är det med palestiniernas eldning av elkablar,  bildäcksbränder och illegala byggnationer utan godkända sanitära förhållanden?

Ett tydligt mål är ”Stärkt kapacitet och processer för att förebygga, hantera och lösa konflikter på fredlig väg”. Upprepade undersökningar av skolböcker visar på det motsatta. Lönen som ges till dömda terrorister och deras familjer talar ett helt annat språk. Uppmuntran till jihad och martyrskap likaså. När israeler som råkat komma in i samhällen på Västbanken lynchas, är det långt till ett ”inkluderande samhälle”, som är Sveriges mål.

”Medborgarnas möjlighet utkräva ansvar” är också ett mål. Hur är det med den saken på Gazaremsan och i Ramallah?

Och att Sverige inte lyckats få parterna närmare en tvåstatslösning – beror det på att vi ger bistånd till dem som avvisar tvåstatslösningen?

Bistånd till palestinierna avbryts

Den 12 januari 2023 meddelades att avtalet mellan regeringen och Sverigedemokraterna innebär att biståndet till palestinierna reduceras med mellan 40 och 60 procent. Mindre svenska skattepengar går till ett palestinskt ledarskap som vägrar förhandlingar, avvisar en judisk stat och ger jihad-undervisning i skolan.

Därmed följer Sverige efter en rad arabiska länder som har skurit ner lika drastiskt, eller mer, på biståndet till palestinierna de senaste åren.

Ett verkligt paradigmskifte har skett, när den nya regeringen nu effektivt reducerar biståndet, som fört Israel-Palestinakonflikten allt längre från en lösning.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem