Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF undervisar i gymnasieskolor

Här får eleverna se hur en kippa eller yarmulke kan se ut. (Foto MIFF)
Sedan ett par år berättar MIFF om Israel och judendomen på gymnasieskolor för ungdomar. Samtalen och frågorna är både viktiga och roliga.

Eleverna i årskurs 3 på gymnasiet är 18 år och läser bland annat om de abrahamitiska religionerna. Det finns lärare som gärna bjuder in företrädare för de olika religionerna, så att ungdomarna kan få veta mer och ställa frågor. MIFF är en religiöst neutral organisation, men staten Israel är ju världens enda judiska stat, varför kunskap om judendomen är särskilt viktig.

En möjlighet att prata om Israel

När det gäller judendomen är det omöjligt att undvika att tala om landet Israel och judarnas 3 900 års långa historia där. Högtiden Pesach handlar om uppbrottet från slaveriet i Egypten omkring 1280 före vår tideräkning och återvandringen till nuvarande Israel. Nämner man högtiden Purim, kommer man in på fördrivning av judarna från Judéen 586 före vår tideräkning, liksom återkomsten till sitt land.

Lång judisk historia

Historiska fakta om judarnas snart 4 000 år långa historia i området Judéen, Samarien och Israel, som senare också kallades Palestina, behöver tyvärr präntas in. Historieförfalskare som vill radera ut den judiska historien finns tyvärr även i FN:s organ Unesco.

De elva självstyrande regionerna, där tre ligger öster om Jordanfloden. (Foto MIFF)

Tempelberget och freden

När vi talar om Västra muren, får eleverna veta att muren i sig inte är den heligaste platsen för judendomen – det är Tempelberget. Och de får veta att judarna har avsagt sig rätten att be på sin allra heligaste plats, för att försöka få fred.

Liv och död

En av många intressanta frågor ställdes av en flicka som undrar om det var förbjudet enligt Torah att döda en annan människa. Svaret blev att det viktigaste i den judiska religionen är Chai, liv. Men, om man blir anfallen av fiender har man rätt att försvara sig, även om man är tvungen att döda anfallaren. På så sätt kommer diskussionen även in på dagsaktuella händelser i Israel.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem