Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF:s lista på biståndstagare som Sverige ska svartlista

Hamas ledare Ismail Haniyeh. (Skärmdump av video via Twitter)
Organisationer ”som inte förbehållslöst fördömer de palestinska terroristorganisationerna eller som driver en agenda, eller har samröre med de vars grundläggande demokratiska värderingar vi inte delar och synen på terrorism” ska stoppas enligt regeringen. Här är listan.

Igår fattade Tidöpartierna beslutet om att omedelbart pausa hela utvecklingsbiståndet till Palestina. Det kvarstår 57 miljoner kronor, av årets totalt 165 miljoner kronor, som nu stoppas.

Aktörer ”som inte förbehållslöst fördömer Hamas, utför våld, hotar eller uppmuntrar till våld mot staten Israel och dess befolkning, som driver en antisemitisk agenda och som har samröre med sådana aktörer” ska inte få svenskt bistånd, beslutade regeringen den 10 oktober. MIFF:s och NGO Monitors lista på bevis på dessa organisationer skickas nu till regeringen och Sida.

Mycket tydlig Bistånds- och utvecklingsminister Johan Forssell 

”Vi vill ju naturligtvis att PA ska inta en kristallklar position i den här frågan, för det finns ingenting som rättfärdigar att kidnappa kvinnor och barn på det här sättet eller att mörda 260 människor på en musikfestival”.

Bistånds- och utvecklingsminister Johan Forssell, Moderaterna. (Skärmdump)

”Det vore märkligt om det inte skulle få någon effekt på vårt långsiktiga utvecklingsbistånd med Palestina. Och det ställer också frågan till ett antal organisationer som verkar på plats – hur tydliga dom är i sitt avståndstagande.”

KD:s Camilla Brodin krävde fördömande

Kristdemokraternas Camilla Brodin ville ”säkerställa att inga svenska medel går till aktörer som inte förbehållslöst fördömer Hamas, utför våld, hotar eller uppmuntrar till våld mot staten Israel och dess befolkning, som driver en antisemitisk agenda och som har samröre med sådana aktörer”.

Åkesson, SD – även ideologier

Partiledare Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna, klargjorde att ”det handlar inte bara om väldigt konkreta handlingar. Det handlar också om bakomliggande strukturer och ideologi som vi inte vill samarbeta med.”

L:s Fredrik Malm – förbehållslöst avståndstagande

Liberalernas Fredrik Malm var lika tydlig att ” Vi kan ju inte kravlöst betala ut miljoner efter miljoner av svenska skattebetalares pengar till aktörer som inte förbehållslöst klarar av att ta avstånd och fördöma den här typen av bestialiska terrordåd som vi har sett.”

MIFF:s och NGO Monitors lista på bidragstagare som

  • stöder Hamas
  • har samröre med palestinska terrororganisationer
  • inte tar avstånd från Hamas
  • ger Israel skulden för Hamas massiva terrorangrepp på staten Israel och dess civila befolkning

Norwegian Refugee Council (NRC)

Oxfam

Rädda Barnen

 Al-Haq

Al Mezan

DCI-P

B’Tselem

Breaking the Silence

Gisha

Yesh din

 PMRS

Independent Commission for Human Rights

PCHR

Kvinna till Kvinna

Bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) Foto regeringskansliet

Johan Forssell på regeringens presskonferens: ”Vi har ett nytt läge efter den 7 oktober.”

Uttalanden efter den 7 oktober gjorda av dessa organisationer eller dess ledare

Norwegian Refugee Council (NRC)

Bistånd: Under 2021–2025 tar NRC emot flera anslag uppgående till över 23 miljoner kronor för projekt på Västbanken och i Gaza.

Den 9 oktober twittrade NRC:s generalsekreterare Jan Egeland: ”Det finns inget annat sätt att beskriva det avsiktliga dödandet av hundratals civila israeler av Hamas än terrorism. Men ett bombardemang som kommer att döda mängder av palestinska barn och skära av elektricitet, mat och bränsle för sjukhus och familjer kan inte rättfärdigas.” 

Den 9 oktober publicerade NRC ett uttalande: ”Den humanitära situationen i Gaza fortsätter att försämras. Israel har meddelat att de nu kommer att lägga en fullständig belägring av Gaza och skära ner på mat, vatten och bränsle. Detta representerar ett allvarligt brott mot internationell rätt.” 

Den 7 oktober publicerade NRC Palestinas landschef Ana Povrzenic ett uttalande som bekräftade att “Alla parter måste följa internationell humanitär rätt genom att avstå från att medvetet eller urskillningslöst rikta in sig på civila. De måste följa principerna för humanitär rätt. “Den enda vägen mot stabilitet och fred är att det internationella samfundet äntligen tar itu med grundorsakerna till konflikten, inklusive ett slut på ockupationen av palestinskt territorium. Vi övervakar den humanitära effekten och förbereder oss för att stödja dem som behöver humanitärt bistånd.”

Oxfam

Bistånd: Under 2021–2025 får Oxfam över 3 200 00 kronor

 Den 9 oktober, efter rapporter om att EU skulle stoppa biståndet till palestinierna, publicerade Oxfam ett pressmeddelande där det stod: ”Bara utsikten att avbryta biståndet är inte bara alarmerande utan är oacceptabelt. Att stoppa biståndet kommer att vara ett kollektivt straff som äventyrar livet för otaliga palestinier. Europas åtagande att ge bistånd till dem som behöver det får aldrig vackla. Det är just avsaknaden av beslutsamma politiska åtgärder som har vidmakthållit denna ändlösa cirkel av våld och vedergällning som placerar civila i korselden.” 

Den 7 oktober, i ett pressmeddelande publicerat av Oxfam, uttalade tillförordnad landschef i det ockuperade palestinska territoriet och Israel Mustafa Tmaizi, “Oxfam uppmanar starkt alla parter att omedelbart upphöra med alla militära offensiver och upprätthålla återhållsamhet för att förhindra ytterligare upptrappning av våldet som kommer att bara skada oskyldiga civila på båda sidor. Denna ökning av militär upptrappning understryker ledarnas ihållande misslyckande att ta itu med den utdragna ockupationen och Gazablockaden utan att några meningsfulla åtgärder vidtagits.”

Rädda Barnen

Bistånd: Den svenska regeringen åtog sig ge 41,8 miljoner kronor till Rädda Barnen för ett (2017-2022) projekt på Västbanken och på Gazaremsan. 

Den 8 oktober publicerade Rädda Barnen ett pressmeddelande där de hävdade att “Rapporter om palestinska barn som dödats och skadats i luftangrepp och israeliska barn som kidnappats och hålls som gisslan har förvärrat rädslan för en aldrig tidigare skådad psykologisk effekt. Rädda Barnen fördömer våldet och säger att omfattningen av attackerna i Israel och Gaza orsakar skador som skulle bestå långt efter den omedelbara krisen.”

Den 7 oktober publicerade Rädda Barnens landschef för det ockuperade palestinska territoriet Jason Lee ett uttalande att “Efter en upptrappning av våldet mellan palestinska väpnade grupper och israeliska styrkor i Israel och Gaza idag, rustar våra team och deras familjer för vad kommer härnäst. Vi vet av tidigare erfarenhet att barn kommer att bli livrädda. Barn har dödats och skadats i varje större eskalering, för att inte tala om att de lider av allvarliga psykiska hälsoeffekter – de har aldrig kommit ut oskadda. Alla parter måste visa återhållsamhet och fokusera på att hålla barn och familjer säkra och få ett slut på den rädsla och lidande de har utstått alldeles för länge.”

Al-Haq, Al Mezan, DCI-P, B’Tselem, Breaking the Silence, Gisha, Yesh din

Finansiering: Enligt palestinskt-baserade NGO Development Center (NDC) fördelade NDC 2019-2023 finansiering från den svenska regeringen (SIDA) till Al-Haq (2 557 USD) och Al Mezan (1 187 374 USD), DCI-P (1.540.486 USD), B’Tselem (3.136.318 USD), Breaking the Silence (1.820.045 USD), Gisha (1.700.222 USD), Yesh din (1.735.539 USD). 

Dessa anslag är en del av Sidas åtagande på 88 miljoner kronor (8 miljoner USD) till NDC:s Human Rights Program 2019–2023.

Al-Haq och Al Mezan

Den 10 oktober publicerade Al-Haq, Al Mezan och PCHR (se sista sidan för PCHR-finansiering) ett uttalande som uppmanar det internationella samfundet att “ingripa för att stoppa israeliska massakrer i Gaza och ge skydd åt palestinska civila.” Enligt uttalandet fördömer Al-Haq starkt Israels utbredda och systematiska målinriktning mot civila i Gazaremsan, vilket kan innebära krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, vilket motiverar det internationella samfundets ingripande för att säkerställa ansvarsskyldighet… Vi fördömer vidare terrorisering av människor i Gaza och att tvångsförflytta tusentals av dem från sina hem, förnekande av de skyddade civila deras rätt att få tillgång till vatten och elektricitet. Dessa handlingar strider mot internationell rätt och anses vara en kollektiv bestraffning och tydliga krigsförbrytelser… Vi upprepar likaså vår uppmaning till åklagaren vid Internationella brottmålsdomstolen att påskynda utredningen av situationen i Palestina för att hålla dem ansvariga för att begå internationella brott.”

Den 9 oktober publicerade Al-Haq, Al Mezan och PCHR (se sista sidan för PCHR-finansiering), ett uttalande där de hävdade: “Uppmaningen från Israels försvarsminister att stänga av mat, vatten och basförnödenheter som är nödvändiga för mänsklig överlevnad i ett belägrat område under ockupation och i ett sammanhang av utbredda och systematiska attacker mot civilbefolkningen, kan möta tröskeln till “förintelse”… Givet kompletterande uppmaningar från Israels premiärminister att reducera Gaza till “skräp”, en så omfattande och systematisk attack mot civilbefolkningen kan vara ett brott mot mänskligheten och påminner om den “brända jorden”-politiken som åtalades i Nürnberg.”

Den 8 oktober skickade Al Mezan, Al-Haq och PCHR (se sista sidan för PCHR-finansiering) ett öppet brev till FN:s säkerhetsråd där de uppmanade medlemsstaterna att “ta upp de grundläggande orsakerna till palestinsk kamp och skydda det palestinska folket från israeliska repressalier.” Enligt brevet måste “medlemsstaterna betrakta Israels 75-åriga bosättare-koloniala apartheidregim, 56-åriga illegala ockupationen och 16-åriga olagliga blockaden och stängningen av Gazaremsan som grundorsakerna till den palestinska svåra situationen… Vi upprepar än en gång vår uppmaning till FN:s säkerhetsråd att hänskjuta Israels fortsatta aggressionshandlingar, inklusive dess illegala ockupation av Gazaremsan för utredning till Internationella brottmålsdomstolens åklagare.”

Den 8 oktober publicerade Al-Haq, Al Mezan och PCHR (se sista sidan för PCHR-finansiering) ett gemensamt uttalande som uppmanade till “Omedelbara åtgärder från det internationella samfundet för att stoppa Israels repressalier mot palestinska civila.” Uttalandet löd “Lördagen den 7 oktober 2023 engagerade palestinska väpnade grupper en operation som svar på eskalerande israeliska brott mot det palestinska folket … Al-Haq, Al-Mezan och Palestinska centret för mänskliga rättigheter (PCHR) det internationella samfundet kommer att vidta omedelbara och brådskande åtgärder för att stoppa Israels hämnd och repressalier mot Gazas civilbefolkning och civila föremål. De senaste uttalandena från det israeliska etablissemanget som citeras ovan visar på ett aldrig tidigare skådat antal mord, där civila drabbas. Ansvarsskyldighet är nyckeln till att få ett slut på israeliska brott, med tredjestater som delar ansvaret för dess konsekvenser…Vi betonar att om inga omedelbara åtgärder vidtas av det internationella samfundet för att hålla Israel ansvarigt för internationella brott som begås mot det palestinska folket, fler civila offer kommer att följa, och förstörelse kommer att fortsätta att äga rum. För detta ändamål uppmanar vi FN:s säkerhetsråd, tredjestater och FN:s medlemsstater att omedelbart ingripa med alla nödvändiga medel för att upphöra med Israels attacker mot det palestinska folket och att införa sanktioner och ett vapenembargo mot Israel. I linje med internationella åtaganden måste det internationella samfundet samarbeta för att Israels illegala ockupation som en pågående aggressionshandling sedan 1967 får ett slut; säkerställa nedmonteringen av den ockuperande administrationen och det fullständiga och ovillkorliga tillbakadragandet av alla israeliska ockupationsstyrkor från territoriet, och avvecklingen av Israels apartheidregim.”

Al-Haq’s anställda

Den 10 oktober skrev Al-Haq chef för utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsenheten Ziad Hmaidan på Facebook: ”Det står skrivet i Hadith: ’Du måste utföra jihad. Det bästa jihad är att förbereda sig för krig, och det är bäst att förbereda sig för krig i Ashkelon.”

 Den 10 oktober 2023 twittrade Al-Haqs juridiska  och policychef Ahmed Abofoul, “Breaking: Egyptiska officiella källor har varnat för massflykten av palestinier från Gaza till Sinai. #IsraeliApartheid har ställt in siktet på en ny Nakbe, som syftar till att etniskt rensa och driva ut palestinierna i Gaza och föra dem in i Sinai, Egypten.”

Den 9 oktober twittrade Al-Haqs advokat Ahmed Abofoul: “En krigsförbrytare är stolt över sina krigsförbrytelser som bombarderar oskyldiga civila inklusive barn! @netanyahus mest lämpliga plats är bakom galler i Haag vid en @IntlCrimCourt-cell. Det faktum att @KarimKhanQC fortfarande inte har utfärdat en arresteringsorder på honom är outgrundligt.”

Den 9 oktober 2023 twittrade Al-Haqs juridiska chef Ahmed Abofoul: “Västerländska regeringars byråkrater kan lära sig något av detta principiella och modiga uttalande från 31 studentorganisationer från Harvard. #GazaUnderAttack #EndIsraeliImpunity #EndIsraeliApartheid.” Abofoul delade ett uttalande från Harvard-studentgrupper, där de höll Israel helt och hållet ansvarigt för Hamasattackerna den 7 oktober.

Den 9 oktober twittrade Al-Haqs juridiska forskare Aseel Al-Bajeh, “folkmord pågår! Skär av vatten från 2 miljoner palestinier! Och återigen, världen stöder denna hundraåriga brutala kolonialmakt!”

Den 9 oktober skrev Al-Haqs chef för utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsenheten, Ziad Hmaidan på Facebook, “Enbart till Palestina ger vi allt, tills det är nöjd. Och vad världen vill ha – må det dra åt helvete.”

Den 9 oktober 2023 delade Al-Haqs chef för utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsenheten Ziad Hmaidan en bild på Facebook av en palestinsk terrorist Ibrahim Nabulsi som siktade en pistol och skrev: “Ett meddelande om intensiv kärlek. Bilden av en av männen från “floden (av Al-Aqsa)”. Hänvisar till namnet som Hamas gav till de bestialiska attackerna den 7 oktober.

Al Mezans anställda

Den 9 oktober twittrade Al Mezan, “Israels regering har meddelat att den kommer att genomföra en total stängning av #Gaza, vilket innebär ingen mat, bränsle eller elektricitet för civilbefolkningen. Detta är ett kollektivt straff mot två miljoner palestinier och ett krigsbrott av aldrig tidigare skådad dimension.

 Den 8 oktober publicerade Al Mezan en Twitter-tråd som hävdade att ”Under de senaste 15 åren har Israel genomfört minst 6 storskaliga militära offensiver mot #Gaza. I var och en av dem var vi på plats och samlade övertygande bevis för att de israeliska myndigheterna har begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.” Tråden anklagade Israel för “en avsikt att mattbomba #Gaza, ett av de mest tätbefolkade områdena i världen, med full ignorering av civila och civil infrastruktur, och förebåda ett aldrig tidigare skådat antal mord, med civila som offer.”

DCI-P

Den 9 oktober publicerade DCI-P ett uttalande som inte nämner Hamas inblandning eller kidnappningen av israeliska barn: “fientligheterna fortsätter när israeliska styrkor släppte lös en massiv militär offensiv på Gazaremsan på lördagen efter att palestinska väpnade grupper avfyrat raketer mot Israel och bröt sönder det israeliska stängslet kring Gaza tidigt den 7 oktober och startade attacker inuti Israel… Just nu dödar israeliska styrkor palestinska barn i en aldrig tidigare skådad takt under de senaste 48 timmarna när israeliska styrkor och stridsflyg riktar sig mot palestinska väpnade gruppledare utan att vidta några försiktighetsåtgärder och tycks ha för avsikt att på ett oproportionerligt sätt döda och skada civila… israeliska styrkor använder dödligt våld mot palestinska barn under omständigheter som kan uppgå till utomrättsliga eller uppsåtliga mord.”

Den 9 oktober twittrade DCI-P Advocacy Officer Miranda Cleland: “Nästan 100 palestinska barn har bekräftats dödade sedan lördagsmorgonen mellan Gazaremsan och Västbanken. Barn som aldrig känt ett annat liv än israelisk ockupation, bomber, vapen och belägring. Krigsbrott efter krigsbrott uppmuntrat av väst.” 

Den 8 oktober 2023 twittrade DCI-P Advocacy Officer Miranda Cleland, “Det är bortom förolämpning och uppenbart rasistiskt att anta att palestinier som motsätter sig israelisk kolonisering och försöker ta tillbaka deras land resulterar i antisemitiska attacker i DC. Vilket skämt”. Cleland svarade på ett uttalande från borgmästaren i DC som fördömde Hamasattackerna och åtog sig att skydda det judiska samhället i New York.

B’Tselem

Den 9 oktober publicerade B’Tselem ett uttalande som bekräftade: ”Under tiden glömmer israeliska regeringsministrar som nu uppmanar att döda, förstöra, krossa och till och med svälta invånarna i Gaza att detta redan är israelisk politik. Militären bombarderar för närvarande Gaza även om det återigen står klart att många av offren är civila – inklusive kvinnor, barn och äldre. Avsiktliga attacker på civila är förbjudna och oacceptabla. Det finns inget rättfärdigande för sådana brott, vare sig de begås som en del av en kamp för frihet från förtryck eller citeras som en del av ett krig mot terror.” 

Den 9 oktober twittrade B’Tselem: ”Israel kan verkligen inte göra anspråk på den moraliska övertaget. Israeliska regeringsministrar som nu uppmanar att döda, förstöra, krossa och till och med svälta invånarna i Gaza glömmer att detta redan är israelisk politik.”

Breaking the Silence

Den 9 oktober publicerade Breaking the Silence ett uttalande som hävdade: ”Det är därför vi kämpar – och kommer att fortsätta att – mot kollektiv bestraffning, mot politik för att ‘upprätthålla ockupationen’. Mot urskillningslös beskjutningspolicy i Gaza. Vår hållning är tydlig: varje människa förtjänar ett liv i trygghet och frihet. Både israeler och palestinier.” 

Den 8 oktober publicerade Breaking the Silence ett uttalande om att “dussintals tagits som gisslan och släpats in i Gazaremsan. Var och en av oss känner någon som har drabbats tragiskt. Vi skulle kunna fortsätta och fortsätta om deras grymma och kriminella handlingar, eller fokusera på hur vår judisk-supremacistiska regering förde oss till denna punkt…Alla dessa är kodord för att bomba Gazaremsan till skräp, alltid motiverade som riktade mot terrorister, ändå alltid med stora civila offer. Mellan dessa omgångar av våld gör vi livet omöjligt för Gazaborna, och agerar sedan förvånade när allt kokar över…”

Gisha

Den 9 oktober twittrade Gisha: “Avsiktligt målinriktat mål på civila är ett krigsbrott. Massakrerna i södra Israel och i Gaza är avskyvärda och skrämmande. Israels urskillningslösa bombningar och dess beslut att minska tillgången på vatten, mat och elektricitet till Gaza är grymma, olagliga repressalier.”

 Den 7 oktober twittrade Gishas verkställande direktör, Tania Hary, “Det finns inget sätt att bryta elektriciteten till 2,2 miljoner människor i Gaza på ett sätt som “överensstämmer med internationell lag” eller “bevarar humanitära behov.” Detta skulle vara ett brott av aldrig tidigare skådade proportioner.”

Yesh din

Den 9 oktober skrev Yesh Din på Facebook att “Trots de fruktansvärda händelserna och den djupa chocken, och mot bakgrund av rapporter om skador på många palestinier på Västbanken, uppmanar Yesh Din armén att fullgöra sin plikt och skydda säkerheten för de palestinska medborgarna på Västbanken, inklusive mot attacker från israeliska bosättare.”

PMRS

Sida har åtagit sig att bistå PMRS med 22 miljoner kronor under 2020-2024. 

Den 8 oktober publicerade PMRS ett uttalande som hävdade att “Palestinier har levt under ockupation i 75 år och militärt styre sedan 1967. Det internationella samfundet inklusive ICC har inlett utredningar av de allvarliga brott som Israel har begått, inklusive brott mot mänskligheten – Apartheid och förföljelse. Palestinier har utsatts för systematisk diskriminering, förtryck, etnisk rensning och dagliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Alla palestinier enligt internationell rätt har rätt till skydd, och Israel som ockupationsmakt måste säkerställa det skyddet.”

Den 7 oktober, i en intervju med Al Jazeera, uttalade direktören för PMRS Mustafa Barghouti, “Detta initiativ från motståndet som vi har sett är ett svar på israeliska bosättares terror som har ägt rum över hela Västbanken med skydd av den israeliska armén. Det är ett svar på det faktum att den israeliska armén och bosättarterroristerna dödade 248 palestinier, inklusive 40 barn. Det är en reaktion på attackerna mot Aqsa-moskén och processen för judaisering av inte bara Jerusalem och Aqsa-moskén utan hela Västbanken… men kanske politiskt är det också ett svar till dem som trodde att genom normalisering med arabiska länder kan de likvidera och marginalisera den palestinska frågan. Det kommer tillbaka på det mest möjliga kraftfulla sättet…Det visar att Israel inte är allsmäktigt och det visar också vad palestinier kan göra när de är fast beslutna att göra motstånd för sin frihet…”

Independent Commission for Human Rights

Sida beviljade en finasiering av Independent Commission for Human Rights med över 10 miljoner kronor (932 738 USD) för 2021-2022. 

Den 9 oktober skickade ICHR brev till bland andra FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i det palestinska territoriet som ockuperats sedan 1967 Francesca Albanese, för att “ta alla medel för att sätta press på Israel, ockupationsmakten, att upphöra med militära attacker mot Gaza och dess civilbefolkning, och för att sätta stopp för kränkningar av internationell rätt.” Enligt brevet ska, “grundorsakerna till Israels handlingar och brott mot palestinier härröra från dess diskriminerande politik baserad på apartheid. Att ta itu med dessa grundorsaker, inklusive ett slut på ockupationen, kolonial bosättning och rassegregering, samtidigt som man erkänner det palestinska folkets oförytterliga rättigheter, inklusive deras rätt till självbestämmande, är absoluta åtgärder som det internationella samfundet måste vidta. Det är viktigt att utöva påtryckningar på Israel, som historiskt har undvikit ansvar för sina systematiska angrepp på palestinier.”

Den 8 oktober publicerade ICHR ett uttalande ”som starkt fördömer de allvarliga kränkningarna av mänskliga rättigheter som den israeliska ockupationen begick mot civila palestinska i Gaza. Dessa kränkningar omfattar mord, bombningar, förstörelse av hem och bostadsstrukturer, inriktning mot civila institutioner, hindrande av inträde av nödvändiga förnödenheter och avstängning av elektricitet till Gaza. … ICHR slår larm om möjligheten för den israeliska regeringen att utnyttja vissa internationella godkännanden för att begå ytterligare massakrer mot Gazas civilbefolkning och genomföra omfattande fördrivningsoperationer.”

PCHR

Kvinna Till Kvinna fick flera bidrag på sammanlagt nästan 7 miljoner kronor för 2019-2023 från Sida. KtK finansierar i sin tur en mängd palestinska organisationer, bland andra PCHR. 

Den 8 oktober 2023 utfärdade PCHR ett uttalande som “understryker att dessa israeliska luftangrepp är repressalier mot civila föremål. PCHR varnar också för att de israeliska hoten och uppförandet på fältet skulle tillfoga ytterligare palestinska civila offer och orsaka massfördrivningar över Gazaremsan… PCHR betonar att de israeliska luftangreppen bryter mot den internationella humanitära rättens principer (särskiljning och proportionalitet), attackerna riktade sig mot tätt- befolkade områden, och användningen av vapen som kollektiva repressalier utgör allvarliga brott mot de fyra Genèvekonventionerna från 1949 och utgör krigsförbrytelser. PCHR uppmanar det internationella samfundet att vidta omedelbara åtgärder för att få slut på de israeliska brotten och förhindra ytterligare försämring av de humanitära förhållandena.”

Den 7 oktober 2023 publicerade PCHR Fundraising and Program Officer Feda’a Murjan på Facebook: ”Vi kommer verkligen att gå in i vårt land. Allah, du är vår beskyddare och stödjare.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem