Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Palmecentret förbjöd israeliska argument mot Apartheidanklagelser på Bokmässan

Pro-palestinska B´Tselem vågade inte möta NGO Monitor eller MIFF på Globala Torget på Bokmässan 2022
Debatten mellan pro-palestinska B´Tselem och pro-israeliska NGO Monitor stoppades av Globala Torgets Anna Sundström på årets Bokmässa. Palestinagrupperna protesterade kraftfullt mot att NGO Monitors kommunikationsansvarige, Itai Reuveni, skulle få argumentera mot de orimliga apartheidanklagelserna. Palmecentret gjorde som palestinagrupperna ville och förbjöd Itai Rueveni, kommunikationsansvarig på NGO Monitor, från att beträda scenen. Inte heller MIFF:s Christina Toledano Åsbrink fick tala. Pro-palestinierna fick oemotsagda framföra grova anklagelser mot Israel.

Olof Palmes internationella Center är värdnation för Globala Torget på Bokmässan i Göteborg, som beskrivs som ”en myllrande mötesplats för demokrati, mänskliga rättigheter”.

Ett 50-tal organisationer med inriktning på fred, ”demokrati, folkrätt, mänskliga rättigheter, social rättvisa, jämställdhet” arrangerar varje år ett 100-tal scenprogram under Bokmässan i Göteborg. Organisationerna måste ha ”principer om alla människors lika värde, demokrati och icke-diskriminering. De måste uppträda respektfullt mot andra utställare… De får heller inte uppmana besökare från att avstå från att besöka andra utställares seminarier”.

MIFF “passade inte” på Globala Torget

MIFF Sverige anmälde sig under vintern med scenprogrammet ”Mellanösterns demokratiska ö Israel”. Men blev senare förflyttad till den allmänna Bokmässan. När vi protesterade och ville veta orsaken, fick vi beskedet att ”ni passar bättre på det ´allmänna´ golvet”, än på Globala Torget.

Vänskapsförbundet Sverige-Israel passade tydligen bättre och när de hörde att Palestinagrupperna skulle göra ett seminarium om att Israel är en apartheidstat, så beslutade vi oss för att göra ett seminarium om att Israel inte är en apartheid-stat.

Scenprogrammet där de israeliska argumenten skulle få komma fram ströks efter palestinagruppernas krav. JIPF är en Israelkritisk svensk organisation.

Generalsekreterare Martin Blecher berättar vad som sedan hände:

”Enligt programmet skulle Amnesty och B’Tselem på fredag kl 16.00 denna vecka anordna ett seminarium tillsammans med JIPF där Israel beskrivs som en ockupationsmakt och apartheidstat. Seminariet skulle därefter följas upp av ett seminarium med Vänskapsförbundet Sverige-Israel som handlade om att Israel inte är en apartheidstat.

Därefter skulle en debatt hållas mellan B’Tselem och Vänskapsförbundet Sverige-Israel (VSI) om frågan. Det var när Globala torget för flera månader sedan insåg att samma ämne togs upp med två helt olika perspektiv som de uttryckte en tanke om att arrangera en debatt i frågan.”

Legitimerar man en falsk anklagelse?

”Genom att debattera ett ämne och omständigheter som inte föreligger löper man risk att legitimera motståndaren och det föreliggande debattklimatet”, tänkte VSI.

VSI beslöt ändå att bemöta de groteska anklagelserna och under ett halvår försökte de få besked av ansvarige Patrick Desthon om vem de skulle debattera mot och vem som skulle vara moderator. Inget svar.

Informationen hemlighölls

”Två dagar före (!!) bokmässan börjar…får vi veta på Globala Torgets hemsida att den israeliska människorättsorganisationen B’tselem ställer upp på debatt.” Dagen efter tackade VSI ja och skrev i ett mail att Itai Reuveni från den israeliska organisationen NGO Monitor ska delta från deras sida. 

B´Tselem rädd att debattera mot NGO Monitor?

Nästa dag, som också är första dagen på Bokmässan, kom representanten från B’tselem till VSI:s monter. Itai Reuveni från NGO Monitor kom fram och hälsade. ”När Itai berättar vem han är blir B’tselem representanten tokig, stressad och hetsig”, berättar Blecher. Kanske trodde B´Tselem att de skulle få debattera mot en
svensk organisation, men insåg att deras påstående skulle bemötas med fakta?

Palmecentrat portade Israels argument

Anna Sundström meddelade nu VSI och Itai Reuveni NGO Monitor muntligt att han inte fick beträda scenen. Portad. Orsaken var kraftiga protester från B´tselem som fick stöd av en ”Referensgrupp” som Globala Torget/Palmecentret har. Varken Amnesty eller Palestinagrupperna ville heller debattera mot NGO Monitor. Vad B´Tselem anförde för skäl eller vem som ingick ”Referensgruppen”, berättar inte Anna Sundström.

MIFF:s talare blev också hindrad

VSI krävde en skriftlig förklaring, vilket de inte fick. De utsåg då istället Christina Toledano Åsbrink från MIFF Sverige att tala. Hon bor också i Israel sedan 35 år och har stora kunskaper att argumentera mot apartheidanklagelsen. Några timmar senare kom beskedet att Anna Sundström nu helt ställt in VSI:s tid på scenen. VSI får alltså inte alls bemöta allvarliga anklagelser, för att de som kommit med anklagelserna inte vill få dem granskade och bemötta.

MIFF:s Christina Toledano Åsbrink signerar här sin nya bok "Israel - oavsett vad du tycker. De legala aspekterna". (Foto MIFF)

I en intervju med tidningen Inblick samma dag påstod projektledaren Patrik Deshton:

–I normala fall var deadline för att anmäla medverkanden den 16 april. Vi hade tillsammans bestämt ett upplägg där båda parter i detta samtal skulle godkänna de medverkande, samt moderator. Denna förändring kom helt enkelt för sent och accepterades heller inte av övriga medverkanden.

Globala Torgets projektledare Patrik Desthon sa till tidningen Bulletin att

– Förslaget kom från Vänskapsförbundet för tre dagar sedan och då fick vi reda på från motparten att det inte var vad man kommit överens om…Det var omöjligt att genomföra (debatten) på ett professionellt sätt”.

Palmecentrets version felaktig

Båda dessa versioner av Desthon stämmer inte med händelseförloppet eftersom B´Tselem reagerade dagen före debatten. Dessutom fick ju inte VSI kännedom om att B´Tselem ställde upp i debatten – Desthon påstod att det beslutades 16 april.

Chockad över brist på yttrandefrihet

Kommunikationsdirektör för NGO Monitor Itai Reuveni sa till Bulletin att han var chockad och besviken över arrangörernas agerande att helt förbjuda NGO Monitor från att tala.

“Ren och skär lögn”

Blecher på VSI är upprörd och kallar det en ”ren och skär lögn”. De fick själva, trots ihärdiga försök, inte besked om B´Tselems medverkan förrän två dagar före debatten och Patrik Deshton och Anna Sundström ställde inte in debatten förrän B´Tselem krävde det, då de upptäckte vem de skulle behöva argumentera mot. Sundström och Desthon censurerade både NGO Monitors och MIFF:s röst. Ingen opposition mot falska anklagelser om apartheid tilläts. Hela den annonserade talartiden för VSI ströks, medan B´Tselem fick stå oemotsagda med intakt talartid.

B´Tselems rädsla att svara

Lotta Jansson på VSI säger att: ”Lika störande är B’Tselems rädsla för att delta i en diskussion eller svara på frågor. Närhelst deras påståenden ifrågasätts, tar de till oliberala metoder som bojkott, tystnad och vägran att dela plattform.”

NGO Monitor “är för bra”

Mats Fält, vice ordförande i VSI, sa till Inblick att han tror att Itai Reuveni stoppades för att Globala torget inte vill ha debatten eftersom NGO Monitor är för bra och för pålästa.

B´Tselems hyckleri

Itai Reuveni från det högt respekterade Jerusalem-baserade oberoende forskningsinstitutet NGO Monitor sa själv att

– B’Tselem och deras allierade sveper in sig i demokratins och mänskliga rättigheters flagga – för att anklaga Israel för apartheid och ”judisk överhöghet” – samtidigt som de stänger av kritik och debatt. Detta är grundläggande hyckleri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

När Itai talat med pressen om att NGO Monitor, VSI och MIFF blivit avstängda från att yttra sig, kom Anna Sundström bort till Itai och beklagade sig över den storm av journalister som ville få svar från henne. ”Jag förstår inte att du pratar med pressen. Vi som hade ett så bra samtal!”

Vem är Anna Sundström?

Sundström är en svensk socialdemokratisk politisk topptjänsteman, som redan 2006 började arbeta på Olof Palmes Internationella Center vars mål är att ”stärka den globala arbetarrörelsen”. 2017 utsågs hon till dess generalsekreterare.

I samband med den arabiska våren menade Sundström att ” Framväxten av fria medier, ett pluralistiskt civilsamhälle och demokratiska politiska partier är en förutsättning för demokrati… Samarbete mellan civilsamhällen och möten mellan männi­skor i olika länder skapar viktiga förutsättningar för demokratins utveckling.”

Förra året skrev Sundström att ”… propagandakrig och desinformation, polarisering … är också dagens realitet.” Och om problemen med ”propaganda och minskat demokratiskt utrymme.”

För mindre än ett år sedan var hon med i panelen på Mänskliga Rättighetsdagarna, med förhandsannonseringen ”I land efter land försämras möjligheterna för oberoende folkrörelser att vara aktiva och uttrycka sina åsikter.” Palmecentret hade släppt en ny rapport om hur vissa åsikter hindras från att föras fram i vissa länder, men Palmecentret arbetade minsann för mer demokrati.

Anna Sundströms hyckleri

Itai Reuvenis uppfattning om Palmecentrets ”grundläggande hyckleri” stärks påtagligt när man vet dess generaldirektörs tidigare uttalanden. Att vara vänlig urskuldar inte en censur. Det blir inte mindre av att Sundström sedan annonserar ”Judisk kultur” som ett tema på nästa Bokmässa, som ett patetiskt plåster på såren.

Det går utför med demokrati och yttrandefrihet på Anna Sundströms och Palmecentrets Globala Torget. (Foto MIFF)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem