Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sex korta frågor till de som stöder Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundets logga

2021-04-07

Anser er organisation att det är viktigt att SFNF ger en saklig och historisk korrekt bild av konfliktbeskrivningar och att båda sidors argument lyfts fram?

Mycket viktigt

Måttligt viktigt                            

Inte viktigt alls

 

Har er organisation läst beskrivningen av ”Palestinakonflikten”?

Ja                                             

Nej                                                 

Vet inte

 

Skulle er organisation läsa igenom en alternativ beskrivning av Israel-Palestina-konflikten, om det fanns uppgifter om att beskrivningen av konflikten har stora brister?

Ja, inom en månad            Nej

 

Om ni vid granskningen fann att det fanns brister i saklighet och objektivitet, som organisationen Globalis har gjort åt SFNF – hur skulle ni agera?

 

Be att SFNF låter Globalis göra en omarbetning med hänsyn till den sakliga kritiken?                                                

JA   NEJ

 

Be att SFNF låter någon annan aktör göra en omarbetning med hänsyn till den sakliga kritiken?                     

JA   NEJ

 

Acceptera bristen på saklighet och objektivitet? 

­­­JA   NEJ

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem