Svenska FN-förbundets logga

Sex korta frågor till de som stöder Svenska FN-förbundet

2021-04-07

Anser er organisation att det är viktigt att SFNF ger en saklig och historisk korrekt bild av konfliktbeskrivningar och att båda sidors argument lyfts fram?

Mycket viktigt

Måttligt viktigt                            

Inte viktigt alls

 

Har er organisation läst beskrivningen av ”Palestinakonflikten”?

Ja                                             

Nej                                                 

Vet inte

 

Skulle er organisation läsa igenom en alternativ beskrivning av Israel-Palestina-konflikten, om det fanns uppgifter om att beskrivningen av konflikten har stora brister?

Ja, inom en månad            Nej

 

Om ni vid granskningen fann att det fanns brister i saklighet och objektivitet, som organisationen Globalis har gjort åt SFNF – hur skulle ni agera?

 

Be att SFNF låter Globalis göra en omarbetning med hänsyn till den sakliga kritiken?                                                

JA   NEJ

 

Be att SFNF låter någon annan aktör göra en omarbetning med hänsyn till den sakliga kritiken?                     

JA   NEJ

 

Acceptera bristen på saklighet och objektivitet? 

­­­JA   NEJ

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram