Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Svenska FN-förbundets falska konfliktsyn ignoreras

Svenska FN-förbundets logga

Det skolmaterial som Svenska FN-förbundet vill att eleverna ska söka information i, är producerat av den norska organisationen Globalis. Läromaterialet har i bild, såväl som text, en klar bias mot Israel och för den palestinska självstyrande myndigheten. 

Kritiserad för ensidig bild

Globalis startade 2003 av norska FN-sambandet och målgruppen är skolor, beslutsfattare och medier. FN-sambandet har blivit starkt kritiserat av MIFF Norge för ensidighet, faktafel och utelämnande av väsentlig information. 

Referenser saknas helt i Globalis text och man skriver bara att det rör sig om ”siffror från FN-organ och Världsbanken, med komplettering från andra källor”.

Svenska FN-förbundet faktagranskas

Svenska FN-förbundet ”står bakom” Globalis som ”hanteras” av Svenska FN-förbundet. Den konfliktbeskrivning som MIFF Sverige nu faktagranskat har skickats till de 75 organisationer som stöder Svenska FN-förbundet. Är den korrekt och om stöder de den? 

Finns antisemitism hos Svenska FN-förbundets text?

Svenska FN-förbundet, som har en FN-logga, har ett stort ansvar för att de presenterar en representativ, korrekt och allsidig bild, utan ett förutfattat ställningstagande för endera parten. Inga former av antisemitism, rasism eller religiösa åsikter får finnas i text eller bildmaterial. Finns skrivningar som bryter mot International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) definition av antisemitism? Ja, det gör det.

Problemen med SFNF:s beskrivning

 • Judarnas legala rätt till ett judiskt hemland i det historiska Israel redovisas inte.
 • Israels legala rätt i Judéen och Samarien (Västbanken) och den palestinska myndighetens (PA) skyldigheter enligt Osloavtalen, beskrivs inte.
 • Anklagelsen om ”en av historiens största etniska rensningar” av palestinaaraber är fel, samtidigt som den större etniska rensningen av judar från muslimska världen förtigs helt.
 • Israels legitima försvar mot krig och terror beskrivs felaktigt som angrepp.
 • FN har inte gett palestinaarabiska ättlingar ”rätt att återvända”.
 • Anklagelser om apartheid och ”utomrättsliga avrättningar” är demoniserande.
 • Den palestinska terrorn mot civilbefolkningen och användning av illegalt våld berörs inte tillräckligt.
 • Sveriges och FN:s roll som stora bidragsgivare till odemokratiska palestinska organisationer tillsammans med UNRWA:s speciella flyktingdefinition, har negativa effekter för en fredslösning. Dessa aspekter behandlas inte i texten.
 • Bildmaterialet är ett ensidigt ställningstagande för den palestinarabiska sidan och utelämnar en förståelse för den judiska befolkningens historia, situation och känslor.
 • Vi anser att Israels argument inte alls har framförts lika väl som den palestinska myndighetens (PA).

Organisationerna som vägrar svara

Av de 75 organisationerna som ger ekonomiskt stöd till Svenska FN-förbundets version av konflikten mellan Israel och palestinierna, svarar ingen på fyra korta frågor. Endast fyra svarar att de inte kan svara.

Man skänker pengar och stödjer en organisations konfliktsyn, men vill inte läsa och kommentera en kritisk faktagranskning, som till skillnad från Svenska FN-förbundet, innehåller en gedigen referenslista.

Vårdförbundet, Svenska kyrkan, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen vill inte svara. Inte heller Medborgarskolan, Lärarförbundet, Diakonia eller Akademikerförbundet. Inte ett ljud från Centerkvinnorna, Frälsningsarmén eller Kristdemokratiska kvinnoförbundet. Kristdemokratiskt internationellt centrum gör gemensam sak med Ung Vänster och Svenska Muslimer för fred och rättvisa, när de också avstår från att svara, trots påminnelse.

Vad svara de inte på?

 1. Är det viktigt att SFNF ger en saklig och historisk korrekt bild av konfliktbeskrivningar och att båda sidors argument lyfts fram?
 2. Har er organisation läst beskrivningen av ”Palestinakonflikten”?
 3. Skulle er organisation läsa igenom en alternativ beskrivning av Israel-Palestinakonflikten, om det fanns uppgifter om att beskrivningen av konflikten har stora brister?
 4. Om ni fann att det fanns brister i saklighet och objektivitet, som organisationen Globalis har gjort åt SFNF – hur skulle ni agera?

Inget intresse av fakta och rättvisa

Hur ska man uppfatta den öronbedövande tystnaden, som kommer från samtliga 75 organisationer som säger sig vilja kämpa för rättvisa och mot rasism?

Det grymma öde som antisemitismen orsakade i Europa genom Förintelsen av sex miljoner judar och fördrivningen av närmare en miljon judar från arabiska och muslimska länder sedan 1940-talet, borde få människor i Sverige att ställa kritiska frågor. Är vi än en gång passiva eller medverkar vi till förföljelsen av det judiska folket, judendomen och den judiska staten Israel? Att inte vilja veta.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem