Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sverige ökade sitt ekonomiska stöd till Gaza med 120 miljoner kronor

Bistånds- och handelsminister Johan Forssell (M) Foto regeringskansliet
Regeringen ökar biståndet till Gaza till 520 miljoner kronor och är en av världens största givare till Hamasregimens Gaza.

Genom ett pressmeddelande den 17 maj framgår att regeringen skickar ett nytt biståndspaket på 120 miljoner kronor till Gaza. Stödet kommer att fördelas till FN:s Children’s Fund för palestinier (UNICEF-oPt), FN:s Population Fund (UNFPA) och World Food Programme (WFP).

– Sverige är en av de största givarna av humanitärt bistånd till krisen i Gaza. Regeringen ökar nu det humanitära biståndet ytterligare med fokus på att bekämpa hunger och skydda kvinnor och barn. Vi fortsätter att driva på för ökat humanitärt tillträde och omedelbar frigivning av gisslan, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Totalt 520 miljoner kronor till Hamasstyrda Gaza

Sverige har nu bidragit med över 520 miljoner kronor till Gaza och har länge varit en av världens största givare till Gaza och den nuvarande moderatledda regeringen fortsätter på den tidigare socialdemokratiska regeringens väg.

Svenska regeringen fördelar de nya 120 000 000 kronorna på följande organisationer:

  • United Nations Children’s Fund (UNICEF) –20 000 000 kr
  • United Nations Population Fund (UNFPA) – 20 000 000 kr
  • World Food Programme (WFP) – 80 000 000 kr

UNICEF-oPt och partnerskap med terrorkopplade grupper

UNICEF-oPt band till mycket anti-israeliska icke-statliga organisationer (NGO) handlar om finansiering av projekt som strider mot de humanitära principerna om neutralitet och opartiskhet, underlåtenhet att övervaka och rapportera om palestinska väpnade gruppers rekrytering och användning av barnsoldater; partiskhet mot Israel och koppling till den av Sverige och EU terrorstämplade sekten Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).

UNICEF-oPt har mångåriga band till terrorkopplade grupper

Under 2018 ansökte UNICEF-oPt om medel för minst två projekt som Addameer och Defense for Children International – Palestine (DCI-P) skulle genomföra. Både Addameer  och DCI-P har nära band till PFLP, enligt NGO Monitors kontroll av deras verksamhet.

Addameer och DCI-P:s nära kopplingar till terrorgruppen PFLP gör dem helt olämpliga partners för dessa projekt, som handlar om grova brott mot barn i väpnade konflikter. Addameer och DCI-P:s nära kopplingar till terrorgruppen PFLP gör dem helt olämpliga partners för dessa – och andra – projekt, eftersom PFLP är ökända för att använda barnsoldater och indoktrinera dem till martyrskap genom att döda judar.

Det finns också en stark oro för att dessa NGO:er använder barn för att utföra “dokumentation och övervakning” och därmed utsätter dem för farliga situationer och utnyttjar dem i propagandasyfte.

UNICEF-oPt har också samarbete med palestinska Ma’an, vars anställde Ahmad Abdallah Aladini var en PFLP-medlem aktiv mot ”den sionistiska aggressionen mot Gazaremsan”. Aladini publicerade bilder som glorifierar våld och terrorister, samt skrev PFLP-propaganda. När Aladin dödades vid ett upplopp vid gränsen kallade Ma’an honom på Facebook för ”kollega och martyr”.

Partnerskap med NGO:er för opinionsbildning

I en rapport av UNICEF-oPt uppger de att deras “övervakning och rapportering om barns rättigheter och andra bedömningar ligger till grund för evidensbaserat påverkansarbete för förbättrat skydd av barn”. Med tanke på gruppens partnerskap med de ovan nämnda terrorkopplade NGO:ernas, är det svårt att förstå hur UNICEF-oPt kan få korrekta bedömningar som inte är politiskt motiverade. Dessutom är UNICEF-oPt’s betoning på “påverkansarbete”, och inte på humanitära insatser, talande.

UNICEF “stöttar barn som korsar vägspärrar på Västbanken med hjälp av ledsagare för att säkerställa säkrare tillgång till skolor”. Den NGO som är ansvarig för detta är EAPPI (Kyrkornas Världsråd), som demoniserar Israel. EAPPI har fört ett par tusen personer till Västbanken för att “bevittna livet under ockupation”.

Genom att ensidigt peka ut Israel som ansvariga för konflikten, är EAPPI:s verksamhet förenlig med International Holocaust Remembrance Alliances arbetsdefinition av antisemitism. När de ledsagarna återvänder till sina hemländer och kyrkor engagerar de sig i anti-israelisk och antisemitisk opinionsbildning, såsom BDS-kampanjer och jämförelser mellan Israel och apartheid-Sydafrika och Nazityskland.

Formuleringar om “grova kränkningar” i projektbeskrivningar

UNICEF-oPt och dess NGO:er använder regelbundet formuleringar om “allvarliga kränkningar” för att pressa FN:s generalsekreterare att inkludera IDF i sin lista över de värsta förövarna av barns rättigheter. UNICEF-oPT hänvisar till NGO:er som “dokumenterar” dessa “allvarliga kränkningarna”.

UNICEF-oPt förutsätter att det finns “allvarliga kränkningar” och uppmuntrar publicering av anklagelser, oavsett eventuella bevis. Frihetsberövande av ungdomsbrottslingar, oavsett om de är militära eller civila, är inte heller en allvarlig kränkning enligt UNICEF’s egna stadgar.

De NGO:er som vanligtvis är involverade i den här typen av “skyddsprojekt” är de PFLP-knutna Addameer, DCI-P och PCHR, liksom de politiska påtryckningsgrupperna B’Tselem, Al Mezan och EAPPI. NGO Monitor har i detalj dokumenterat problemen med dem och hur detta bryter mot UNICEF’s riktlinjer för neutralitet och opartiskhet.

UNICEF skyddar inte palestinska barn mot övergrepp

UNICEF skriver att de kommer att fokusera på att “införa skyddsmekanismer för att förhindra och mildra effekterna av ockupation och konfliktrelaterat våld”. Majoriteten av de aktiviteter som beskrivs, såsom “rättshjälp” och “rådgivning”, sker dock efter att palestinska barn har radikaliserats av islamistiska terrororganisationer.

UNICEF misslyckas med att ta itu med det systematiska program för uppvigling till våld och antisemitiskt hat riktat mot palestinska barn från spädbarnsåldern och som genomsyrar hela det palestinska medie- och utbildningssystemet. Detta är särskilt oroande med tanke på att många av UNICEF´s partners är involverade är knutna till terrorgrupper. Det verkar inte heller som om UNICEF gör någon programmering som syftar till att främja normalisering, samexistens eller fred med israeler och judar.

UNICEF använder det mesta till politiskt arbete mot Israel

Trots att UNICEF anser att det finns ett “akut behov” av hjälp i Gaza, verkar UNICEFs budgetanslag fokusera mer på politiskt påverkansarbete.  UNICEF uppger att de kommer att ge 55 procent av sina projektresurser till område C på Västbanken, östra Jerusalem och Hebron H2 och bara 25 procent till Gaza. UNICEF avsätter också bara 10 procent av sina resurser till områden under palestinsk kontroll.

I klartext: UNICEF använder Gazakriget för att få pengar till att politiskt erövra de omtvistade områdena Judéen och Samarien, även kallad Västbanken efter Jordaniens illegala ockupation 1948.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem