Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

18 länder kräver frigivning av gisslan

Danmarks statsminister Mette Fredriksaen och USA:s president är två av de 18 statsöverhuvuden som skrivit på kravet till terrororganisationen Hamas att släppa gisslan. (Foto Socialdemokraten.dk och Skärmdump)
USA:s president Joe Biden ledde på torsdagen ett gemensamt uttalande från ledarna för 18 länder med medborgare som hålls som gisslan av Hamas i Gaza, där han uppmanade terrorgruppen att omedelbart släppa dem.

Ledarna för Danmark, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ungern, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Argentina, Österrike, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Colombia och Thailand anslöt sig till Bidens uttalande. Eftersom fokus låg på internationellt stöd, inkluderades inte Israel.

– Vi kräver ett omedelbart frisläppande av alla som hållits som gisslan av Hamas i Gaza i över 200 dagar. Till dem hör våra egna medborgare. Ödet för gisslan och civilbefolkningen i Gaza, som skyddas av internationell rätt, är av internationell betydelse”, lydde uttalandet från ledarna enligt Times of Israel.

“Vi kräver ett omedelbart frisläppande av alla som hållits som gisslan av Hamas”

“Vi betonar att det avtal som ligger på bordet för att frige gisslan skulle leda till en omedelbar och förlängd vapenvila i Gaza, vilket skulle underlätta en våg av ytterligare nödvändig humanitär hjälp som ska levereras över hela Gaza och leda till ett trovärdigt slut på fientligheterna.”

“Vi stöder starkt de pågående medlingsinsatserna för att få hem vårt folk. Vi upprepar vår uppmaning till Hamas att frige gisslan och låt oss få ett slut på denna kris så att vi tillsammans kan fokusera våra ansträngningar på att skapa fred och stabilitet i regionen”, manade ledarna.

“upprepar vår uppmaning till Hamas att frige gisslan”

USA har tidigare försökt utfärda ett sådant gemensamt uttalande, men att det hade funnits språkliga meningsskiljaktigheter som förhindrat publicering.

Under ett möte med USA:s nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan för ungefär två veckor sedan bad amerikanska släktingar till gisslan att man åter skulle försöka få till stånd ett gemensamt uttalande

USA lyckades nu få enhälligt stöd på grund av förståelsen för den allt svårare situation som gisslan nu befinner sig i. Vita huset delade också med sig av de delar av avtalet som Israel hade accepterat men som Hamas har avvisat.

Gisslan Hersh Goldberg-Polin utnyttjas i propagandavideo av terrorgruppen Hamas för att försöka skada Israels regering och armé samt splittra landet. (Skärmdump)

“Det finns ett avtal på bordet som skulle leda till en vapenvila omedelbart i Gaza med frisläppandet av kvinnor, skadade, äldre och sjuka gisslan, som är redo att undertecknas. Vi har utarbetat det i detalj och Hamas har avvisat det. På grund av det pågår fortfarande strider i Gaza”, sade en högt uppsatt tjänsteman inom administrationen.

“Hamas har avvisat det”

Men i ett snabbt uttalande från Sami Abu Zuhri, en högt uppsatt tjänsteman i den palestinska terrorgruppen, har USA:s påtryckningar på Hamas “inte har något värde”.

På frågan om huruvida Hamas krav på ett permanent slut på kriget, vilket Israel inte är villigt att acceptera, har varit en stötesten för ett gisslanavtal, uppgav en högt uppsatt tjänsteman i Biden-administrationen att det förslag som ligger på bordet i praktiken skulle möta terrorgruppens krav.

En stödmarsch för de 240 gisslan som är fångna på Gazaremsan. 40 av gisslan är minderåriga. (Foto: Flash90)

“Det är en omedelbar sex veckors vapenvila, som leder till en andra fas och sedan ett permanent återställande av lugnet”, och tillade att USA skulle fungera som en “garant tillsammans med Egypten och Qatar för att säkerställa att detta sker.”

Det är Hamas Gaza-chef Yahya Sinwars fortsatta avvisande av det avtal som ligger på bordet som hindrar en lösning.

“Sinwar har fattat beslutet att han hellre håller [gisslan] än att säkra en vapenvila i Gaza”, sade en högt uppsatt tjänsteman inom administrationen.

“han hellre håller [gisslan] än att säkra en vapenvila i Gaza”

Hamas ledare Yahya Sinwar vill att så många arabiska palestinier ska dödas som möjligt, för att vinna västvärldens sympati till att förgöra Israel och det judiska folket. (Foto: Flash90)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem