Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

313 politiker har undertecknat en protest mot FN:s absurda behandling av Israel

FN har i åratal kritiserats för diskriminering av Israel. Bilden är från öppnandet av FN:s generalförsamling 2015 (Illustrationsfoto: FN)

Lagstiftare från hela världen, däribland Sverige, Danmark och Norge, har undertecknat en protest mot FN:s absurda diskriminering av Israel.

312 lagstiftare från båda sidor av Atlanten och över hela det politiska spektrat har undertecknat uppmaningar till EU:s medlemsstater och andra demokratier att stoppa den systematiska diskrimineringen av Israel i FN, skriver AJC & Transatlantic Institute.

Här är några exempel på hur Israel systematiskt diskrimineras av FN:

Under 2020 antog FN:s generalförsamling 17 ensidiga resolutioner mot Israel, samtidigt som man bara antog 6 som utpekar 6 av de andra 192 medlemsstaterna för människorättsbrott. Israel är det enda landet som FN:s råd för mänskliga rättigheter UNHRC pekar ut genom att ha en permanent och separat punkt på dagordningen (punkt 7). Samtidigt har FN en enda punkt på dagordningen (nr 4) för brott mot mänskliga rättigheter i alla andra länder. För närvarande fokuserar 21% av de resolutioner som rådet har antagit på Israel.

År 2019 röstade Danmark och Norge med länder som Iran och Saudiarabien JA för att fördöma Israel för att ha kränkt kvinnors rättigheter. Endast USA och Kanada röstade emot. Sverige deltog inte. I september 2020 fördömde FN:s ekonomiska och sociala råd endast Israel, av alla världens nationer, för påstådda kränkningar mot kvinnors rättigheter.

FN:s besatthet av att fördöma Israel

FN:s besatthet av att fördöma av världens enda judiska stat kommer i en tid av växande global antisemitism. Därför är FN:s orättvisa behandling av Israel särskilt farlig och måste upphöra. Israel förtjänar att behandlas som alla andra länder. Det är dags att FN:s förbindelser med Israel normaliseras.

FN:s dubbelmoral skadar dess trovärdighet

Som starka anhängare av en regelbaserad internationell ordning fruktar undertecknarna att FN:s dubbelmoral mot Israel också kommer att skada FN själv. Genom att bryta mot FN:s egna mål och principer att “utveckla vänskapliga förbindelser mellan nationer” och “principen om suverän jämlikhet mellan alla dess medlemmar”, undergräver FN sin trovärdighet och tappar allmänhetens stöd. FN lägger exceptionellt mycket tid på Israel, vilket leder minskar resurserna och uppmärksamheten på brådskande internationella kriser.

Deklarationen citerar vad Tysklands utrikesminister Heiko Maas sa 2019:

” Israel fortsätter att vara fördömt, fördomsfullt behandlat och marginaliserat av FN-organ. Det är en smärtsam och otillfredsställande situation – särskilt för att FN är mittpunkten i den multilaterala och regelbaserade ordningen som är avgörande för internationell säkerhet och fred.”

Deklarationens uppmaningar:

• Att rösta emot det överdrivna antalet anti-israeliska resolutioner i FN:s generalförsamling och andra FN-organ. En sådan samordnad opposition från demokratiska medlemsstater skulle beröva diskriminerande resolutioner deras obefogade legitimitet. 
• Att arbeta för att reformera FN:s råd för mänskliga rättigheter och upphäva rådets diskriminerande punkt 7, som är utarbetat enbart för att kritisera och stigmatisera Israel. • Att arbeta för att avskaffa de diskriminerande kommittéerna och programmen inom FN-systemet med ett specifikt mandat att driva en anti-israelisk agenda som bara leder till att undergräva utsikten för fred inom ramen för en förhandlad tvåstatslösning undermineras. 

Den tidigare generalsekreteraren i FN Kofi Annan sa att både Israel och FN “reste sig ur förintelsen.” Det transatlantiska samfundet av demokratier har således en helig plikt att se till att FN-systemet inte längre missbrukas för systematisk förstörelsen av den judiska staten och därmed också skadar FN själv och FN:s universella värderingar.

Fem svenskar bland de 313 undertecknarna:

Lars Adaktusson, Member, Foreign Affairs Committee of the Swedish Parliament, KD, Sweden

Gudrun Brunegård, Member, Swedish Parliament, Christian Democratic Party, Spokesperson on International Aid and Relief issues, The Committee on Foreign Affairs, Sweden

David Lega, Member, Foreign Affairs Committee of the European Parliament, EPP, Sweden

Sara Skyttedal, Chair, European Parliament’s Delegation for Relations with Iraq, EPP, Sweden

John Weinerhall, Member of the Swedish Parliament, Moderate Party, Sweden

John Weinerhall (Foto: riksdagen.se)
Sara Skyttedal (twitter)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem