Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ännu en gång bekräftas FN:s partiskhet mot Israel

FN:s generalförsamling håller ett digitalt möte den 22 september 2020 i FN:s högkvarter i New York. (Foto: FN)

Kan du gissa hur många resolutioner Israel fick mot sig?

Måndagen den 21 december antog FN:s generalförsamling två resolutioner som var kritiska mot Israel. Därmed slutade det totala antalet FN-resolutioner mot Israel under 2020 på 17. Som jämförelse antog FN endast totalt sex resolutioner mot alla andra länder i världen under 2020, skriver Times of Israel.

Israel och dess allierade har länge fördömt FN för att vara partiskt mot Israel genom att anta orimligt många resolutioner riktade mot den judiska staten. Idag finns det en automatisk majoritet i FN som alltid stöder kritiska resolutioner mot Israel. – FN:s attack mot Israel genom en ström av ensidiga resolutioner är surrealistisk, säger Hillel Neuer på den FN-kritiska organisationen UN Watch.

De beslut som fattas i FN:s generalförsamling är inte bindande, men de ses ändå som symboliska. Anti-israeliska organisationer använder ofta resolutionerna för att fördöma och kritisera Israel. Medan Israel fick 17 resolutioner mot sig under 2020, fick regimerna i Nordkorea, Iran, Syrien och Myanmar bara en resolution var. Krim, som annekterades av Ryssland 2014, fick två resolutioner. Inget annat land fick resolutioner riktade direkt mot sig av FN:s generalförsamling.

– Det är absurt att 17 av FN:s generalförsamlings 23 resolutioner – över 70 procent – ​​år 2020 fokuserades på ett land: Israel. Tro inget annat: syftet med det skeva fördömandet är att demonisera den judiska staten, säger Neuer. Han menar att partiskhet mot Israel bryter mot FN-stadgans garanti för att alla länder, stora som små, ska få rättvis och lika behandling.

– Vi noterar att Storbritannien och EU-länder som Frankrike, Tyskland och Spanien har stött mer än två tredjedelar av FN:s generalförsamlings resolutioner mot Israel 2020. Samtidigt har samma länder misslyckats med att komma med en enda resolution i år mot människorättssituationen i Kina, Venezuela, Saudiarabien, Vitryssland, Kuba, Turkiet, Pakistan, Vietnam, Algeriet eller 175 andra länder, säger ledaren för UN Watch.

Har Sverige röstat mindre ensidigt?

Mer än tre fjärdedelar av dessa 17 resolutioner har aktivt stötts av Sverige. I en knapp fjärdedel av fallen har vi avstått. Aldrig gav Sverige Israel sitt stöd under 2020 med ett ”nej”!

Sverige avstod att ta ställning

Det finns bara en enda kommitté i Generalförsamlingen, som bara har ett specifikt syfte; ”Kommittén för utövandet av det palestinska folkets omistliga rättigheter”. Rutinmässigt sedan många år är de helt blinda för palestinsk terrorism mot israeliska civila. De bryr sig endast om Israels agerande och är därför i grunden gjord för att ge en falsk bild av verkligheten. Sverige avstod från att stödja resolutionen tillsammans med 53 andra nationer. 17 röstade dock mot.

Röstade för försåtlig resolution

Bakom resolutionen ”Fredlig uppgörelse i Palestinafrågan” finns även här ett ensidigt underförstått skuldbeläggande av Israel. Till och med namnet har glömt att även ”Israelfrågan” måste lösas fredligt av Palestinska myndigheten. Problemen med terrororganisationer eller deras namn, Hamas, Islamiska Jihad nämns inte. En snäll tolkning är att inte Sverige förstod ensidigheten och demoniseringen när de röstade Ja!

Miljöförstöring i Libanonkriget 2006

”För trettonde året i rad, upprepas den djupa oron över de negativa konsekvenserna av det israeliska flygvapnets förstörelse av oljelagringstankar i omedelbar närhet av det libanesiska elkraftverket Jiyeh”. Detta är en ensidig resolution helt ignorerar att Hizbollah startade kriget, avfyrade 4 000 raketer och brände 500 000 träd i norra Israel. Dessutom ignoreras Libanons bristande efterlevnad av Säkerhetsrådets resolutioner om att avväpna Hizbollah, som istället har tagit kontroll över Libanons militär. Israel pekas ut som det enda landet som ska fördömas för hållbar utveckling, när de endast försvarat sig mot angrepp. Sverige röstade Ja!

Golan tillhör Israel pga Syriens anfall

“Djupt oroad över att Israel inte har dragit sig tillbaka från det syriska Golan, som har varit under ockupation sedan 1967.” FN tycks vara helt omedvetet om folkmordsmassakrer som nu äger rum i Syrien och säkerhetskonsekvenserna för Israel och de civila på Golanhöjderna. De ignorerar Syriens historia av att beskjuta israeliska samhällen och dess ledares uppmaningar om ett “förintelsekrig” mot Israel.  Det var Syriens anfallskrig 1967 som ledde till att landet förlorade territoriet, vilket Säkerhetsrådets resolution 242 visar. Sverige avstod!

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem