Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

February 24, 2022

8 000 israeler är fångade i kriget i Ukraina

Ber israeler att fly till gränsövergångar i väster. Det israeliska utrikesdepartementet säger att israeler som fortfarande är i Ukraina bör resa till en av gränsövergångarna

Fullt krig mellan palestinska klaner

– Det råder anarki, säger en lokal tjänsteman i Hebron. De senaste månaderna har det varit en våldsam konflikt mellan olika palestinska klaner i Hebron,