Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Mer än dubbelt så många judar vill göra Aliyah

Två franska judar har just avslutat "aliyah" – invandring till Israel – och står framför Tempeltorget i Jerusalem med sina nya israeliska pass. (Illustration: JAFI Israel)
Under fjärde kvartalet 2023 ökade ansökningar från judar att invandra till Israel med 142 % jämfört med 2022. Hälften av invandrarna drivs av sionism, medan 6 % anger antisemitism som sitt skäl.

Nefesh B’Nefesh har i samarbete med Israels ministerium för aliyah och integration, The Jewish Agency for Israel, Keren Kayemeth LeIsrael och JNF-USA registrerat 720 nykomlingar som anlänt till Israel sedan krigets början, varav 200 anlände bara under den sista veckan av 2023.

Under det sista kvartalet 2023 inkom 4 175 ansökningar om att få invandra, göra Aliyah, av individer och familjer som var intresserade av att göra Israel till sitt nya hem, jämfört med 1 985 2022.  

3 709 av dem planerar att göra Aliyah från Nordamerika, i motsats till dem som redan är i Israel, vilket är en ökning med 142 % jämfört med förra året.

En djupare analys av uppgifterna har visat att huvudorsaken till det ökade intresset för Aliyah beror på sionism (50 %), medan frågan om antisemitism bara driver en liten del av de sökande (6 %) skriver Israel National News.

“Det betydande antalet nya invandrare till Israel under kriget ”Iron swords” och den enorma ökningen av förfrågningar om attgöra Aliyah är en viktig demonstration av sionismen och ett vackert uttryck för solidaritet med landet, vilket ger oss ett välbehövligt uppsving för vår moral”, säger minister för Aliyah och integration, Ofir Sofer.  

“Tillsammans med våra partners på The Jewish Agency for Israel och Nefesh B’Nefesh arbetar vi för att förbättra integrationsprocessen genom att underlätta byråkratin samt hjälpa till med att lära hebreiska och kontakt med arbetsförmedlingar. Vi tror att fullständig integrering av nykomlingarna kommer att bidra mycket till det israeliska samhället och ekonomisk tillväxt.”

“fullständig integrering av nykomlingarna kommer att bidra mycket till det israeliska samhället”

Totalt har 3 020 individer från Nordamerika gjort Aliyah 2023. Bland nykomlingarna som anlände i år finns 545 familjer, 616 barn, 958 ensamstående och 432 pensionärer. Medelåldern för Olim – judiska invandrare – under det senaste året var 32 år, den äldsta 100 och den yngsta en 3 månader gammal bebis. 

Olimerna som anlände till Israel 2023 har en mängd olika yrken, varav den mest framträdande är medicinområdet. År 2023 anlände 65 läkare och 28 sjuksköterskor till Israel, som snabbt påbörjade processen att konvertera sina medicinska licenser för att snabbt integreras i Israels arbetsliv.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem