Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

– Sydafrika kan bli medskyldig till terror

Internationell folkrättsjurist Natasha Hausdorff. (Foto: Privat)
– Missbruket av internationella rättsinstitutioner borde oroa alla som kämpar för rättvisa och rättssäkerhet, skriver Natasha Hausdorff.

Sydafrika väckt åtal mot Israel för folkmord vid Internationella domstolen (ICJ) i Haag. I sitt åtal anklagar de Israel för att ha begått folkmord i Gaza. Nu har rättegången har börjat. 

Alan Baker, som är en internationellt erkänd folkrättsexpert, kallade Sydafrikas åtal för ett cyniskt övergrepp mot FN-domstolen

Nu kommer Natasha Hausdorff, som är advokat och föreläser runt om i världen om internationell rätt, med sina kommentarer om Sydafrikas anklagelser mot Israel:

Genom att begära att ICJ inför “interimistiska åtgärder” och att Israel “omedelbart avbryter sina militära operationer i Gaza” har Sydafrika stärkt sitt stöd till terrorgruppen Hamas.

 

Sydafrika har kommit med ogrundade och bisarra anklagelser om folkmord mot Israel, några månader efter att flera tusen terrorister stormat över gränsen från Gaza till Israel och begått den värsta massakern mot judar sedan Förintelsen – det är folkmord, skriver Hausdorff.

Sydafrikas skamliga anklagelser mot Israel är moderna Blood Libel  mot den judiska staten. Men Sydafrikas ställningstagande till Israel blir mindre chockerande när vi betraktar African National Congresss långa historia av att stödja palestinsk terror. 

Jag har rest runt i Sydafrika på min turné för att tala om folkrätt och sett hur antisemitism i form av hat mot Israel har infekterat deras politiska och kulturella institutioner.

Folkmord är att begå vissa handlingar, som dödande, orsakande av allvarlig skada och tvångsförflyttning av medlemmar av en grupp, “i avsikt, helt eller delvis, att förstöra en nationell, etnisk, ras eller religiös grupp”. 

Det finns inga bevis i Sydafrikas 84 sidor långa anklagelse mot Israel som stödjer deras påståenden. Men det som gör deras anklagelser ännu mer illvilliga är deras försök att presentera Israels legitima försvar mot terror, inklusive Israels oöverträffade åtgärder för att rädda civila palestinier, som folkmord.

Sydafrikas försök att manipulera definitionen av folkmord orsakar problem för alla som engagerar sig i rättsstatsprincipen och den internationella rättsordningen. Det är ytterligare ett argument för Sydafrikas agerande som anhängare av Hamas, kan göra dem delaktiga i Hamas folkmord, vilket strider mot folkmordskonventionen och Sydafrikas förpliktelser att följa FN:s säkerhetsråds resolution 1373.

”Sydafrikas agerande som anhängare av Hamas, kan göra dem delaktiga i Hamas folkmord”

Skyldigheterna är juridiska skyldigheter mot terroriststöd och att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra terrorism. Det innebär att Sydafrikas agerande kan bidra till att mer terrorism begås. Sydafrika är enligt internationella konventioner förpliktigat att följa de internationella konventionerna om bekämpning av finansiering av terrorism och bekämpning av terroristattacker.

”Sydafrikas agerande kan bidra till att mer terrorism begås”

Dessa argument skulle kunna föras fram och skulle väga mycket tyngre. Istället har Sydafrika valt att skylla på offren, demonisera Israel, öka antisemitismen och stödja anklagelser om Blood Libel mot judar. 

Sydafrikas anklagelser mot Israel är en del av något ännu större och ännu mer oroande. Sydafrika försöker kapa ICJ för att skapa ett internationellt apartheidsystem där den judiska staten är isolerad och berövad sina lagliga rättigheter. Om ICJ ger efter för Sydafrikas plan riskerar den internationella domstolen att bli ett instrument för antisemitisk apartheid och därmed förlora sin trovärdighet. Det kommer att få allvarliga konsekvenser för den internationella rättsordningen, särskilt i en tid då ICJ:s interimistiska åtgärder i allt högre grad inte respekteras.

”Sydafrika försöker kapa ICJ för att skapa ett internationellt apartheidsystem”

Sydafrikas handlingar är allvarliga och oroande eftersom de anklagar folkmordsoffer för att ha begått folkmord. Hela tiden har Israel vidtagit oöverträffade försiktighetsåtgärder och återhållsamhet för att försvara sitt folk. Missbruket av internationella rättsinstitutioner borde beröra alla som kämpar för rättvisa och rättsstatsprincipen. Den skadliga effekten på den internationella rättsordningen och folkrättens trovärdighet är påtaglig. Den sänder ett budskap till Hamas och andra terroristgrupper att de kan begå krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten ostraffat, medan deras offer ställs inför rätta.

”de anklagar folkmordsoffer för att ha begått folkmord”

 * Natasha Hausdorff är advokat som praktiserar i London och chef för den brittiska organisationen UK Lawyers for Israel. Hon föreläser regelbundet om internationell rätt, utrikespolitik och nationell säkerhet. Hausdorff är utexaminerad från Oxford, Tel Aviv University och Columbia Law School. Hon har tidigare arbetat för en amerikansk advokatbyrå i London och Bryssel och för chefen för Israels högsta domstol, högsta domstolens domare Miriam Naor.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem