Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Äntligen terrorstämplar även Storbritannien Hamas

Storbritanniens inrikesminister Priti Patel (Foto gov.uk)

UK sist i Europa med terrorklassning av Hamas?

Inrikesminister Priti Patel meddelade nyligen att hela den palestinska militanta gruppen Hamas kommer anses vara en terrororganisation.

Den militära grenen av gruppen som kontrollerar Gaza, har varit en förbjuden terroristorganisation i Storbritannien sedan länge. Men risken att missilerna från Gaza skulle nå Buckingham Palace är rätt låg. Den ”politiska” grenen har dock varit legal i Storbritannien.

Om förslaget går igenom den 26 november, kommer straff från böter till 14 års fängelse att införas för att bära kläder som stöder Hamas, tillhöra eller bjuda in dess medlemmar.

Detta nya förslag skulle göra Storbritanniens inställning liknande EU:s och USA:s, som terrorklassar hela Hamas organisation – både de som håller i vapnen och de som finansierar och rekryterar terrorn. Britterna har i praktiken inte velat ha med den ”politiska” grenen att göra och låtit humanitär hjälp till Gazaborna gått via FN. Nu gör man praxisen offentlig. Såi realiteten förändrar det inte landets relation till Hamas. Man får möjligen en bättre relation till Israel och imagen förbättras.

Inrikesminister Patels tal om säkerhet och bekämpning av terrorism blir mer trovärdig om man samtidigt inför en åtgärd. “Hamas har betydande terroristkapacitet, inklusive tillgång till omfattande och sofistikerade vapen samt anläggningar för terroristutbildning, och har länge varit inblandat i betydande terroristvåld”, sa hon. “Hamas begår, deltar, förbereder sig för och främjar och uppmuntrar terrorism. Om vi ​​tolererar extremism kommer det att urholka säkerheten.”

Israels utrikesminister Yair Lapid var tydlig: “Det finns ingen legitim del av en terroristorganisation, och varje försök att skilja mellan delarna av en terroristorganisation är konstlat.”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem