Storbritanniens inrikesminister Priti Patel (Foto gov.uk)

Äntligen terrorstämplar även Storbritannien Hamas

UK sist i Europa med terrorklassning av Hamas?

Inrikesminister Priti Patel meddelade nyligen att hela den palestinska militanta gruppen Hamas kommer anses vara en terrororganisation.

Den militära grenen av gruppen som kontrollerar Gaza, har varit en förbjuden terroristorganisation i Storbritannien sedan länge. Men risken att missilerna från Gaza skulle nå Buckingham Palace är rätt låg. Den ”politiska” grenen har dock varit legal i Storbritannien.

Om förslaget går igenom den 26 november, kommer straff från böter till 14 års fängelse att införas för att bära kläder som stöder Hamas, tillhöra eller bjuda in dess medlemmar.

Detta nya förslag skulle göra Storbritanniens inställning liknande EU:s och USA:s, som terrorklassar hela Hamas organisation – både de som håller i vapnen och de som finansierar och rekryterar terrorn. Britterna har i praktiken inte velat ha med den ”politiska” grenen att göra och låtit humanitär hjälp till Gazaborna gått via FN. Nu gör man praxisen offentlig. Såi realiteten förändrar det inte landets relation till Hamas. Man får möjligen en bättre relation till Israel och imagen förbättras.

Inrikesminister Patels tal om säkerhet och bekämpning av terrorism blir mer trovärdig om man samtidigt inför en åtgärd. “Hamas har betydande terroristkapacitet, inklusive tillgång till omfattande och sofistikerade vapen samt anläggningar för terroristutbildning, och har länge varit inblandat i betydande terroristvåld”, sa hon. “Hamas begår, deltar, förbereder sig för och främjar och uppmuntrar terrorism. Om vi ​​tolererar extremism kommer det att urholka säkerheten.”

Israels utrikesminister Yair Lapid var tydlig: “Det finns ingen legitim del av en terroristorganisation, och varje försök att skilja mellan delarna av en terroristorganisation är konstlat.”

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram