Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

EU: ytterligare 104 miljoner euro till palestinierna i år

UNRWA-skolor anklagas för att sprida antisemitism. (Foto MiriamAlster Flash90)

920 miljoner kronor från EU till UNRWA i år

EU-kommissionens vice ordförande för utrikesfrågor, Josep Borrell, uttalade att “Vi är fortfarande fast beslutna att stödja UNRWA både politiskt och ekonomiskt, inklusive genom att ge långsiktig tillförlitlighet. (UNRWA) spelar en viktig roll för att tillhandahålla viktiga tjänster till miljontals palestinska flyktingar och stabilisera regionen. Vårt stöd till UNRWA … hjälper också till att hålla liv i utsikterna till hållbar fred mellan israeler och palestinier. UNRWA:s tjänster är fortfarande nyckeln till att bidra till en förhandlad tvåstatslösning, inklusive en rättvis, överenskommen och realistisk lösning på flyktingfrågan.”

120 miljoner kronor från EU till palestinsk identitet i Israel

I tisdags signerades ett avtal för att finansiera och stärka den ”palestinska identiteten” bland invånarna i östra Jerusalem. EU:s Maria Velasco sa att ”det palestinska civilsamhällets organisationer kvarstår som en av våra nyckelpartners i att bevara den palestinska identiteten i östra Jerusalem.”

Hon tillade att EU ger runt 12 miljoner euro varje år för ”ekonomisk förstärkning, rättshjälp, juridisk hjälp till mänskliga rättigheter, hem, kultur och identitet.” Pengarna överförs till den palestinska myndigheten, PA.

Mycket kritik har riktats mot UNRWA och många anser att UNRWA är det största enskilda hindret för en fred. En anledning är den unika definitionen av “flykting”, som gör att antalet så kallade flyktingar ökar exponentiellt.

Ett annat argument är att den palestinska myndigheten tjänar stora belopp årligen UNRWA och hämmar egen försörjning.

Det tredje argumentet för att UNRWA hindrar freden, är bevisen för uppvigling och hatpropaganda i UNRWA-skolorna. Detta sägs omöjliggöra en fredlig lösning för generationer framåt.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem