Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Kan Israel bli Europas gasleverantör?

Tamarfältet är ett av Israels två stora gasfält i Medelhavet. Det kan förse Europa med naturgas. (Foto: Moshe Shai/Flash90)
Israel har ett stort överskott av naturgas till försäljning.

Kriget i Ukraina har lett till stora diskussioner om Europas beroende av rysk gas. Israel kan nu positionera sig för att bli en viktig gasleverantör till den europeiska marknaden, skriver Jerusalem Post.

Israel levererar redan gas till sina grannländer Jordanien och Egypten, men har också potential att bli en naturgaskälla för Europa. 

– Tanken att Putin sitter med handen på kranen och efter eget tycke kan öppna eller stänga gastillförseln till Europa, är ett fruktansvärt scenario för dem, säger Alexander Coman vid universitetet i Tel Aviv. 

Europa letar efter alternativ försörjning– och Israel kan vara lösningen.

– En av lösningarna kan vara en pipeline som transporterar gas, och kanske också el, från Egypten, Israel och eventuellt även Saudiarabien till Europa, via Cypern, förklarar Coman.

Han syftar på EastMed-pipelinen, ett planerat projekt värt 60 miljarder norska kronor som ska koppla samman gasfälten i östra Medelhavet med Europa. Planeringen av pipelinen startade redan 2013 och är planerad att öppna 2025, men projektet har stött på flera hinder.

Israel kan hjälpa Europa

Nu kan den politiska situationen i Europa påskynda projektet.

– I en tid av dramatisk ökning av energipriserna världen över, och med en allvarlig brist på naturgas i Europa, skulle det vara av enorm betydelse att kunna transportera israelisk gas direkt till Europa genom rörledningar som korsar Medelhavet, säger Likud-politikern Yuval Steinitz .

Tyskland, som är den största importören av rysk gas, har meddelat att man vill bli mindre beroende av Ryssland. De har lagt gasledningen Nord Stream 2 genom Östersjön på is, trots att en är värd 100 miljarder kronor.

– Vi måste ändra kurs för att övervinna vårt beroende av import från enskilda energileverantörer, säger Tysklands förbundskansler Olaf Sholz.

Israel har blivit gasexportör

Fram till 2012 importerade Israel naturgas från Egypten, men sedan dess har flera stora gasreserver upptäckts i israeliskt vatten. Det har gjort Israel helt självförsörjande på gas. Israel har dessutom blivit en stor exportör av gas.

För närvarande kommer Israels gasförsörjning huvudsakligen från två gasfält i Medelhavet. Genom gasfälten Tamar och Leviathan har Israel tillräckligt med gas för att försörja sig i årtionden. Det betyder att Israel har ett överskott och kan exportera gas, inte bara till grannländerna, utan även till Europa.

Israel och arabländer i samarbete

Israel började exportera gas till Jordanien 2017, med ett avtal värt 100 miljarder kronor. Israel exporterar även gas till Egypten för 120 miljarder kronor – och man räknar med att exporten kommer att öka kraftigt 2022.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem