Defence for Children International-Palestine arbetar för terrororganisationen PFLP enligt israeliska underrättelsetjänsten. (Illustrationsbild från Ad Kan-rapportens framsida)

Kristen finsk organisation bryter med svartlistad palestinsk NGO

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Den finska, kristna missionsorganisationen Felm bryter banden med den palestinska icke-statliga organisationen Defense for Children International-Palestine (DCIP), som Israel stämplat som en terroristorganisation. Beskedet kommer från Felms VD, som är oroad över möjliga banksanktioner.

Defense for Children International-Palestine (DCIP) är en av sex palestinska organisationer, som Israel anklagar för att ha skickat givarbistånd vidare till terrorister. DCIP avvisar anklagelsen om band till militanta.

Israel säger att de sex anklagade grupperna har nära band till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), som har utfört många dödliga terrorattacker mot israeler.  PFLP finns på USA:s och EU:s svarta listor över terrororganisationer, men länderna har hittills avfärdat Israels information om de sex palestinska NGO:ernas koppling till PFLP.

Även svenska Sida har kritiserats för att deras bidrag läcker ut till terrororganisationer. UD har förnekat att något sådant sker.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram